รวมไปถึง Sensing, Thinking, Acting Software และเทคนิคการนำเครื่อง CMMs เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิตอย่างครบวงจร โดยได้รับเกียรติจากผู้เชียวชาญจากนานาประเทศที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรภายในงานครั้งนี้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้ชมการสาธิตการทำงานของเครื่อง CMMs รวมทั้งเครื่อง Shop Floor และ Multi-Sensor CMMs และทดลองตัวอย่างการใช้งานจริงเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพ ความแม่นยำ ความรวดเร็ว และความง่ายในการตรวจวัด ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมตลอดทั้ง 2 วัน

ของการจัดงาน​

On 2-3 August, Hexagon Metrology (Thailand) Co., Ltd. has organized Stationary CMMs Technology Seminar 2017 at its office in order to contribute their knowledge and the latest CMMs technology related to both hardware and software such as Bridge CMMs, Leitz Ultra – High Accuracy CMMs, Multi-Sensor and Optical System​

including Sensing, Thinking, Acting Software and techniques in using CMMs as part of the integrated manufacturing process. In this event many specialists from various countries has come to give a special lecture and it has been a great honor. The audience and the participants have seen the demonstration of CMMs including Shop Floor and Multi-Sensor CMMs and they have tried on the technology themselves in order to judge by themselves the efficiency, the accuracy, the speed and the convenience in our measuring technology. The event has received a warm welcome from the audience for the whole 2-day period.​

HexagonMI - Stationary CMMs Technology

Seminar 2017 

เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท เฮกซากอน เมโทรโลจี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงาน Stationary CMMs Technology Seminar 2017 ภายในบริษัท เพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีล่าสุดทางด้าน CMMs ทั้งระบบฮาร์ตแวร์และซอฟท์แวร์ อาทิ Bridge CMMs, Leitz Ultra – High Accuracy CMMs, Multi-Sensor and Optical System​

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching