Advertiser Testimonials

We thank you from the bottom of our hearts for your complements and trust in MEGA Tech to serve and take care of you forever.​​

Mr. Uli Kaiser
Business Development ASEAN
EMAG Group Thailand Office

 

นิตยสาร MEGA Tech ถือเป็นเสาหลักสำคัญสำหรับแผนการตลาดของเราในการที่จะช่วยเป็นสื่อกลางการถ่ายทอดกระบวนการผลิตอันเป็นเลิศของเราไปยังฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่อยู่ในประเทศไทย

 

MEGA Tech magazine is an important cornerstone of our marketing plan communicating our world class manufacturing strategy to our automotive client base in Thailand.

Mr. Obsakul Venakul
Managing Director
Procurement Centre (Thailand) Co.,Ltd.

 

บริษัทโปรคิวร์เมนต์ เซนเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีแนวคิดทำการตลาดผ่านสื่อเพื่อขยสยตลาดให้เป็นที่รู้จักและสื่อนั้นจำเป็นต้องเข้ากับกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ดังนั้น MEGA Tech จึงเป็นนิตยสารที่มีความทันสมัย เนื้อหาน่าสนใจ ตรงกับกลุ่มเป้าหมายบริษัท และในขณะเดียวกัน MEGA Tech ก็ให้บริการที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมาก

 

Procurement Centre (Thailand) Co., Ltd. has a marketing plan to penetrate the media market to be a prominent company and the plan must go directly to our targets. MEGA Tech is a new modern magazine with an interesting story same as the company target. Also Megatech has given us their best services.

2014

Mr. Wittaya Taweedech
Head of Marketing
Factory Max Co.,Ltd.

 

สำหรับเรา MEGA Tech คือหนึ่งในนิตยสารในแวดวง Metalworking ที่มีคุณภาพและมีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจมาโดยตลอด และเป็นช่องทางสำคัญทางหนึ่งที่ทำให้เกิดพลวัตและการพัฒนาองค์กรความรู้และเพิ่มพูนข้อมูลข่าวสารในวงการนี้อย่างต่อเนื่อง

 

For us, MEGA Tech is our favorite in the Metalworking field because of its quality and progress. Moreover, the contents are always original and interesting. It is one important channel to create a dynamic force as well as to develop a body of knowledge to increase the data and information in this field continuously.

Mr. Thanawoot Toatong
Head of Process & Business Development
Wongtanawoot Ltd., Part.

 

MEGA Tech เติมเต็มช่องว่างของการสื่อสารที่ขาดหายไปได้เป็นอย่างดีด้วยการสะท้อนแนวคิดของทั้งผู้ส่งและผู้รับสารให้ทั้งสองฝั่งได้มองเห็นกันและกัน พลังของการสื่อสารไม่ได้อยู่ที่ใครพูดมากเท่าไหร่ แต่อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันได้มากน้อยขนาดไหน

 

MEGA Tech fills the missing communication gap very well because it reflects the ideas from both the senders and the receivers so that they can see each other through. The power of communication is not about how much one speaks, but to what extent both sides understand each other.

Mr. Ralf Alber
Managing Director
Guehring (Thailand) Co., Ltd.

 

สำหรับ Guehring ประเทศไทย ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ให้ MEGA Tech ช่วยประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการผลิตเครื่องมือเฉพาะทางของเราทั้งด้านการเคลือบผิวและการลับคมให้กับเครื่องมือทุกยี่ห้อ และยังมีความเป็นไปได้สูงในการเผยแพร่และขยายกลุ่มลูกค้าให้กับเราได้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน MEGA Tech ก็ให้การบริการที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมาก

 

The MEGA Tech Magazine is for Guehring Thailand a great opportunity to promote our service center making special tools as well as coating and regrinding for all brand names. As there are limited possibilities to communicate with a large amount of customers at the same time Mega Tech Magazine provides a great service.

Ms. Candy Ong
Managing Director
Blum Production Metrology Pte Ltd.

 

SEA เป็นตลาดการแข่งขันที่จะนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีปัจจุบันที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว พันธมิตรทางการค้าจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญเมื่อมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องเกืดขึ้น ข้อมูลและความรู้ต่างๆจำเป็นต้องอาศัยสื่อกลางซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก นิตยสาร MEGA Techจึงมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในการเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีล่าสุดให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการติดต่อกับเรา

 

SEA is market a challenging with great infrastructure of growth and further development. With the present technology acceleration, partnership become crucial when establishment of technology & solution is concern. An informative and understanding of market needs media becoming important, MEGA Tech magazine has played an important role from transmitting of latest technology to our operation demand with handful of contacts close to our business.

2013

Ms. Naraphat Tirathanaphat
Executive Director (CNC Machine)
Oni Intertrade Co., Ltd.,

 

บริษัท โอนิ อินเตอร์เทรด จำกัด มีแนวคิดสมัยใหม่ที่จะทำการตลาดผ่านสื่อเพื่อขยายตลาดให้เป็นที่รู้จัก และสื่อนั่นจำเป็นต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกลุ่มและชัดเจน ดังนั้น MEGA Tech จึงเป็นนิตยสารอีกทางหนึ่งที่ทางบริษัท โอนิ อินเตอร์เทรด จำกัด เลือกและวางใจในการใช้บริการ สามารถตอบโจทย์และเป็นตัวแทนในการส่งเสริการขายไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและยัง้พิ่มโอกาสทางการตลาดใหม่ๆได้อีกช่องทางหนึ่ง

 

Oni Intertrade Co., Ltd. has a new vision to distribute their products through the media which must be able to be accessed by the target group directly and clearly. MEGA Tech is a magazine which Oni Intertrade chooses and trusts because it can meet the company’s demands. Amazingly MEGA Tech becomes a sales representative for us to reach out to the target customer group and to increase a new market opportunity.

Ms. Sasiporn Tangsongtham
Marketing Service Manager
Krasstec Co., Ltd.

 

MEGA Tech เป็นนิตยสารคลื่นลูกใหม่แต่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ทันสมัยทั้งในแง่ของเทคโนโลยี เนื้อหาน่าสนใจ หลากหลายเรื่องราวและรูปเล่มที่สวยงาม เป็นนิตยสารที่อยากแนะนำให้อ่านเพื่ออัพเดทความรู้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกอุตสาหกรรมยุคใหม่

 

MEGA Tech is a new magazine in the market but gives me the useful high-tech information which includes many interesting columns and stories into a compact size of a magazine. I highly recommend reading it to keep you up-to-date about machinery technology.

Mr. Masazumi Tamaoki
General Manager
Mazak (Thailand) Co., Ltd.

 

เพียงครั้งแรกที่ผมได้รับนิตยสารเล่มนี้ ผมก็รู้สึกประทับใจมาก ผมชอบการวางรูปแบบรายละเอียดสีในแต่ละหน้าที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์และทันสมัย ซึ่งง่ายต่อการอ่านเป็นอย่างมาก รายละเอียดบทความครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดไปจนถึงอุตสาหกรรมต่างๆ นิตยสารเล่มนี้มีความน่าสนใจ และน่าติดตามอย่างมาก ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยปัจจุบันเติบโตอย่างรวดเร็วและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและสาารถเข้าถึงลูกค้าให้เร็วที่สุดจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ผมเชื่อว่านิตยสาร MEGA Tech จะช่วยให้ยอดขายเครื่อง MAZAK เพิ่มขึ้นต่อไป

 

When I first received this magazine, I felt impressed. I like the color and the page layout because they are stylish and modern and as such the magazine is highly readable. The articles covered a wide range of topics from new technologies to business profiles. This magazine is unique and it is a pleasant read for me. Thailand has advanced so quickly and the accurate information could be easily accessible to our customers. I believe MEGA Tech will help increase the sales of MAZAK machines.

Mr. Hiroki Yamagishi
Director & Unit Manager Machine tools Business Unit
Mitsubishi Heavy Industries (Thailand) Ltd.

 

MEGA Tech เป็นนิตยสารที่ให้ผลประโยชน์กับเราได้ตรงอย่างที่เราต้องการมากที่สุด มีการการันตียอดพิมพ์จริง ทำให้เรามั่นใจว่ากลุ่มผู้อ่านตรงกับกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการเข้าถึงมากที่สุด และผมประทับใจในความจริงใจ และการบริการที่เหนือความคาดหมาย ทำให้ผมเชื่อมั่นว่า MEGA Tech คือพันธมิตรที่ดีที่สุดสำหรับเรา

 

MEGA Tech could meet almost all of our needs. The number of printing copies is guaranteed and we can rest assured that the readers are the customers we are targeting. I feel impressed by the sincerity and the service which exceeds our expectation. I believe that MEGA Tech is our best alliance.

Mr. Suriyong Tangpitakkit
Market & PR Officer
T.J. Solution Co., Ltd.

 

เนื่องจาก MEGA TECH เป็นแบรนด์ MAGAZINE ทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แบรนด์ใหม่ ที่ดูทันสมัย มีเนื้อหาที่อิงจากหลักสถิติทางวิชาการ และ ความแม่นยำของข้อมูล ที่ทันสมัย อัพเดตตลอดเวลาทำให้เราไว้วางใจ เลือก MEGA TECH เป็นตัวช่วยในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้ารายใหม่ๆ ครับ

 

MEGA Tech is the new brand of a magazine for industry and technology. It is modern and full of information based on statistics and scholarship. Besides, the information is accurate and up-to-the-minute. So, we trust and chose MEGA Tech as our facilitator to distribute our information to our new customers.

Mr. Warapat Chatchapolakorn
Managing Director
LV Provide Co., Ltd.

 

ผมรู้สึกประทับใจมากตั้งแต่เล่มแรกที่ได้อ่านผมชอบแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของ MEGA Tech ตรงที่มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ ปรัชญาการทำงานและการดำรงชีวิตของผู้บริหารมาเผยแพร่ในนิตยสาร เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำแนวคิดไปปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีการนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดของเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างทันต่อภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ผมจึงตัดสินใจเซ็นสัญญากับ MEGA Tech ในทันทีครับ

 

I feel impressed since the first time I read this magazine. I like the unique concept of MEGA Tech, especially those articles about the vision, the working philosophy and the living style of executives because the readers could adopt and apply such principles to their work. Besides, there are articles about the latest technology of various machines and tools to keep up with the current world economic climate. So, I decided to sign a contract with MEGA Tech without a second thought.

Mr. Sunchai Nantakitsopon
Managing Director
Tech NC Co., Ltd.

 

MEGA Tech เป็นนิตยสารน้องใหม่ในวงการอุตสาหกรรม แต่เป็นนิตยสาร ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เช่น ในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท และยังเจาะลึกสไตล์ของผู้บริหารที่มีมุมมองหลากหลายพร้อมทั้งเข้าถึงผู้อ่านได้มากเพราะมีมียอดพิมพ์จริงที่เชื่อถือได้ จึงเป็นนิตยสารน้องใหม่ที่มาแรง

 

MEGA Tech is a junior magazine in the industry but it is full of quality information, such as new technologies in many different industries. It also goes deep into the mind of executives with insightful perspectives. Moreover, MEGA Tech has witnessed actually printing to readers. So, MEGA Tech is like a new star.

Mr. Panitan Kobkulsuwan
General Manager
Thaisakol Group Co., Ltd.

 

ผมเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มองหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ MEGA TECH เป็นนิตยสารอุตสาหกรรมแจ้งเกิด ที่มีความสมดุลในการนำเสนอเนื้อหาภายในเล่มได้เป็นอย่างดี ทั้งในการให้ข้อมูลเชิงเทคโนโลยีต่างๆในอุตสาหกรรม และการนำเสนอประสบการณ์และมุมมองของผู้บริหารจากหลากหลายสาขา ทำให้นอกจากจะได้รับรู้ความเคลื่อนไหวล่าสุดในอุตสาหกรรมแล้ว เรายังได้แนวคิดและเคล็ดลับที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานเราได้อีกด้วย

 

With modern lifestyle, I always look for something new. MEGA Tech is noted for the balance in presenting the contents and providing the information about new technologies in the industry. With the column about experiences and perspectives from the executives in various fields, I gain both knowledge about the newest trend in the industry and the ideas as well as tips to apply to my works.

Mr. Naoki Mori
Director of Sales Division
Sodick Thailand Co,. Ltd.

 

ผมคิดว่าสื่อเปรียบเสมือนกับดัชนีชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตนในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ ตลาดทางด้านอุตสาหกรรมเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนและผู้ประกอบการสามารถลงทุนหรือขยายธุรกิจของพวกเขาได้ ในสภาวการณ์เช่นนี้สื่อจะเป็นผู้เผยแพร่เทคโนโลยีและสิ่งที่เป็นแนวโน้มตามกระแสอุตสาหกรรมโลกในปัจจุบันให้กับพวกเขาได้ ผมหวังว่า MEGA Tech จะเป็นนิตยสารที่ดีที่สุดที่จะสามารถส่งข่าวสารให้กับลูกค้าโดยการนำข้อมูลที่ดีต่างๆและยังเป็นผู้นำทางด้านข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรมสำหรับทิศทางที่ดีที่สุดในประเทศขณะนี้อีกด้วย

 

I think the media is a barometer which can show the national culture. Thai’s industrial market increase with acceleration especially the automotive company is pulling it up now. The investor and the industrialist can get an opportunity to invest or expand their business. When such circumstance, the media will show to them what is the latest technology and what is the current trend at the industrial world. I hope MEGA Tech will be the best publisher can send the message for the customer with the value of good information and to lead the industry business for good direction at this country.

Mr. Marcus Magiar
Regional Division Manager
Carl Zeiss S.E.Asia, Industrial Metrology Group

 

ถึงแม้ MEGA Tech จะก่อตั้งขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็แสดงให้เห็น ถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างชาญฉลาด และการนำเสนอข่าว อุตสาหกรรมการผลิตที่อัพเดตในนี้ ในหลายๆ หัวข้อทางด้านอุตสาหกรรมมีเนื้อหาที่ดี ชัดเจน และสรุปได้เข้าใจ บทบรรณาธิการที่มีความจริงใจและเข้าถึงประเด็น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ MEGA Tech ดูแลเอาใจใส่ให้กับลูกค้าที่ลงโฆษณาโดยการริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆให้นิตยสาร เช่น e-magazine และการเชื่อมต่อวิดีโอใน e-magazine ด้วย เราพอใจอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตร ดังนั้นหวังว่า MEGA Tech จะยังคงเดินหน้าด้วยทัศนคติและพันธสัญญานี้ต่อไปให้กับวงการอุตสาหกรรมโลหะการ

 

Even in the short period of time MEGA Tech was established, it has shown its commitment in providing insightful and updated manufacturing industry news. Many good industry topics were evidently highlighted and discussed. Editorials were also genuine and relevant. Most importantly, MEGA Tech always involves its advertisers in its many new initiatives such as e-magazine and VDO link. We are happy with the partnership thus far and hope MEGA Tech will continue to carry through this attitude and commitment in serving the metal working industry.

Ms. Kwanruetai Boonkaew
Consumable and Services Business Manager
Polytype Asia Pacific Co., Ltd.

 

เนื่องจากเป็นแบรนด์ใหม่ในตลาดเราจึงต้องการทีมงานมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้แบรนด์ของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ เราถึงเลือก MEGA Tech เป็นผู้ช่วยในการส่งเสริมการขายไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเพิ่มตลาดใหม่ๆ

 

Since it is the new brand name in the market, we need professional experts to help us reach out to our valued customers with the accurate information and as such we choose MEGA Tech to support our marketing to reach out to the target group and to open up a new market.

Mr. Sun Taechataratip
General Manager
LVD (Thailand) Ltd.

 

"Our passion , Your solution" คือ ปรัชญาการทำงานของ LVD ซึ่งเราค้นพบว่า เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกับปรัชญาการทำงานของ MEGA Tech คือ เราจะมอบความซื่อสัตย์ให้กับลูกค้าของเราตลอดไป

 

Sheet Metal Working is Our Passion, Your Solution. In corporate with MEGA Tech, LVD-th believe that we will send our same concept of “TRUST” to you.

Mr. Poramate Pisitattakarn
General Manager
TaeguTec (Thailand) Ltd.

 

MEGA Tech ถือเป็นนิตยสารที่ผู้จัดทำมีความรู้ ความเข้าใจในอุตสาหกรรมโสหะการเป็นอย่างดีสามารถออกแบบจัดวางเนื้อหาเพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เราเชื่อว่า MEGA Tech จะก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อการสื่อสารสำหรับวงการอุตสาหกรรมโลหะการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

MEGA Tech is a metal industry magazine founded by group of people who have good understanding in metal industry. The context of the magazine are well organised and suitable for the target group. We hopefully believe that MEGA Tech will be a new and nice community for metal industry people.

Mr. Sanchai Noombunnam
Project Director
UBM Asia (Thailand) Co.,Ltd.

 

MEGA Tech ถือเป็นนิตยสารอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านได้อย่างตรงจุด ด้วยคอลัมน์ที่น่าสนใจ ข้อมูลเนื้อหาเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและน่าติดตาม จึงทำให้เรามั่นใจได้ว่า MEGA Tech จะสามารถประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับเราได้เป็นอย่างดี

 

MEGA Tech can be regarded as a modern industrial magazine. It gets to the right group of people quickly by interesting columns and full of up to date information. We are confident MEGA Tech is a good way to advertise and propagate information successfully.

Mr. Jaray Sumarngsri
Senior Marketing Executive
JSR GROUP

 

ในโลกของอุตสาหกรรมปัจจุบัน ล้วนเต็มไปด้วยการแข่งขันที่เข้มข้น ทุกคนต้องการที่จะเป็นตัวจริงในสิ่งที่ตัวเองถนัดเสมอ และ MEGA Tech ก็เป็นหนึ่งในตัวจริงทางด้านนิตยสารอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครบทุกมิติด้วยคุณภาพของทีมงาน บวกกับประสบการณ์และความเข้มข้นของเนื้อหา ทำให้ MEGA Tech เป็นทั้งตัวจริงและของจริงในสื่อด้านอุตสาหกรรมสำหรับเรา

 

In the world of modern industry with fierce competition, everybody just wants to be the real McCoy in what they can do best. MEGA Tech is just the thing for the industry magazine to meet the demands in every dimension with high quality from the staff members along with their experience. The depth of the contents makes MEGA Tech both the real McCoy and the real thing as the industrial magazine for us.

Mr. Kiatisak Keshsathira
Section Chief Sales, Engineering Department
Sumitomo Electric Hardmetal Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

 

นิตยสารอุตสาหกรรมเป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญในเรื่องของการรับรู้ในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน, การรับรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการรับรู้ด้านแนวโน้มสถานการณ์ต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม ณ ปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมของไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกและเพื่อความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมของอาเซียนต่อไป ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า MEGA Techจะเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้นั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อไป

 

Industrial magazine is a kind of media which acts as a key aspect for the perception of labor development, new technology as well as trends in various industrial sectors at the moment. These are basic factors for the development and the re-engineering of Thai industry to increase the competitive potential in the world market and to become the industrial center of ASEAN in the near future. We really hope that MEGA Tech continue to be that media to build up such perception to benefit Thailand considerably.

Mr. Vorapoj Sarikkhakul
Sales Manager
ETM Tech (Thailand) Co., Ltd.

 

MEGA Tech เป็นนิตยสารสำหรับอุตสาหกรรมโลหะการที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนโดยมี เนื้อหาสาระที่น่าสนใจ และการจัดรูปแบบนำเสนอที่เข้าใจง่าย จึงทำให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์และความรู้ทางด้านการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ และการเลือกซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

MEGA Tech is a metalworking industry magazine with a very specific target audience. It presents interesting topics in a format that is easy to understand, allowing readers to gain knowledge about new technologies and make informed decisions when purchasing various types of equipment.

Mr. Akkarin Hemyoo
Manager
Cerathai Co., Ltd.

 

MEGA Tech เป็นนิตยสารที่คุ้มค่ากับการลงทุน ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำนิตยสารอุตสาหกรรมโลหะการมานานพร้อมทั้งมีฐานข้อมูลซึ่งตรงกับกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการ และมียอดจัดพิมพ์ที่ถูกต้องชัดเจน ทำให้เรามั่นใจและเลือกลงทุนกับ MEGA Tech ครับ

 

MEGA Tech, a very worth magazine for your investment, with high experience team in metalworking industry magazine. Provide your target group data base, exact publish numbers Be confident to invest with us.

Mr. Prasert Tangkarattanakul
Training Manager
Sandvik Coromant South East Asia.
Sandvik Thailand Ltd.

 

นิตยสารอุตสาหกรรมมีหลากหลายในท้องตลาด แต่การที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องจำ เป็นสำหรับผู้บริโภค ที่ต้องปรับตัวตามสถานการณ์การแข่งขันในการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ AEC เริ่มเข้ามา การยกระดับอุตสาหกรรมของไทยในด้านเทคโนโลยี และคุณภาพ จะเป็นตัวชี้วัดความแตกต่างให้กับอุตสาหกรรม และแรงงานไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า MEGA Techจะเป็นนิตยสารที่ช่วยให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถบรรลุเป้าวัตถุประสงค์ที่กล่าวมา และเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับประเทศไทยได้มากขึ้น

 

There are many Industrial magazines available, which are related to metalworking. What the consumers always need is the latest technological articles to be updated in our industry and to stay competitive. Especially when AEC is approaching, the up lift of Quality and Technology system in Thai Industrial and Labor association is critical and essential. Eventually, MEGA Tech magazine will help the SMEs and Manufacturers in Thailand to achieve this aim and develop ourselves together as a nation.

Mr. Chutidech Ratanatayme
Managing Director
Fukuzaan Co., Ltd.

 

นิตยสาร MEGA Tech เป็นนิตยสารเทคโนโลยียุคใหม่อย่างชัดเจน โดยมีหัวข้อที่สามารถสื่อสารกับผู้อ่านได้มากขึ้น ด้วยเนื้อหาที่เจาะลึกเฉพาะทาง และสาระความรู้ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

 

MEGA Tech is a definitely modern technology magazine, which provide more interactive contents to the readers in terms of contents that are more specific and interesting intellectual.

Ms. Jirapa Kongdee
Marketing Manager
Seco Tools (Thailand) Co., Ltd.

 

MEGA Tech นิตยสารน้องใหม่ที่นำเสนอเนื้อหาและมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาทีน่าสนใจต่างๆ โดยทีมงานคุณภาพรุ่นใหม่ MEGA Tech ถือ ได้ว่าเป็นอีกทางเลือกที่น่าจับตามองในวงการสื่อสิ่งพิมพ์อุตสาหกรรมที่สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้อย่างชัดเจน

 

MEGA Tech magazine is a new publication presenting new perspectives on the industry. It is a good option for anybody looking for access to interesting topics and data presented by a next generation team. MEGA Tech is a great metal working industry publication choice, with the ability to clearly answer the enquiries of customers.

Mr. Yunood Salamad
Managing Director
DigiGate Technology (Thailand) Co., Ltd.

 

ด้วยความที่ MEGA Tech มีทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความสามารถ จึงทำให้ MEGA Tech เป็นนิตยสารน้องใหม่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก ด้วยรูปแบบและดีไซน์ รวมถึงเนื้อหาสาระภายในที่มีความโดดเด่น ผมคิดว่า MEGA Tech จะเป็นนิตยสารน้องใหม่ที่ได้รับความนิยมในวงการสื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ไม่ยาก

 

With its very capable next generation team at the helm, MEGA Tech Magazine is one to keep an eye on, providing quality design and excellent article content. I believe MEGA Tech will fast become a popular choice in new print media for the automobile industry.

Mr. Surapong Bhlapibul
Manager Industrial Automation Machinery Marketing Department
Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd.

 

MEGA Tech เป็นนิตยสารที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก แม้จะเป็นนิตยสารน้องใหม่ แต่มีเนื้อหาสาระภายในแสดงถึงความเป็นตัวตนอย่างชัดเจนโดยทีมงานบริหารมืออาชีพรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกล ผมเชื่อมั่นว่า MEGA Tech คือ นวัตกรรม (Innovation) ของวงการสื่อสิ่งพิมพ์อุตสาหกรรมโลหะการ ที่มีราคาคุ้มค่าแก่การลงทุนและสามารถตอบโจทย์ของผมได้ทุกข้อ

 

Despite being a new publication, MEGA Tech magazine is a force to be reckoned with.The topics clearly reflect the standing of the magazine, which is managed by a new generation of specialists with long term vision. MEGA Tech is an innovative metalworking industry publication that answers all of my questions. I believe it to be a worthwhile investment.

Mr. Taveesak Srisuntisuk
Managing Director
Hexagon Metrology (Thailand) Ltd.

 

ในทุกๆ อุตสาหกรรมจำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นๆ ให้เจริญเติบโตไปได้ด้วยดี ผมมีความยินดีอยู่เสมอที่จะได้เห็นนิตยสารใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมของผมและผมเชื่อว่า MEGA Tech จะเป็นนิตยสารเฉพาะทางที่เต็มไปด้วยคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมโลหะการและธุรกิจของเราอย่างแท้จริง

 

Every Industry need the specialist to grow its industry. I am always pleased to see a new magazine in my industry and I trust MEGA Tech is the specialize magazine for Metalworking Manufacturing and our business.

Mr. Serge Villard
Sales Manager Asia Pacific
TORNOS SA

 

เรามองหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าของเราอยู่ตลอดเวลา และเราเชื่อว่า MEGA Tech คือผู้สนับสนุนเราอย่างแท้จริง ในการช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของเราได้อย่างดีเยี่ยมและจะนำพาเราให้เข้าถึงลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่พร้อมทั้งสามารถสร้างตลาดใหม่ๆ ให้กับธุรกิจของเราอีกด้วย

 

Constantly looking for innovative ways of promoting our products we trust that MEGA Tech is the right support for our advertisements and articles. Its wide coverage of all the industries relevant to our business will allow us to reach existing and potential customers, thus developing new markets.

Mr. Phut Sorayarnthanawut
Assistant to Vice President
Sahamit Machinery Public Company Limited

 

อุตสาหกรรมโลหะการกำลังเติบโตอย่างงดงามในประเทศไทย เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้เห็นนิตยสารเฉพาะทางที่เจาะกลุ่มผู้อ่านในอุตสาหกรรมนี้โดยตรง เราเลือก MEGA Tech ให้เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีอันทันสมัยของบริษัทเรา เพราะเราไว้วางใจในคุณภาพและการบริการที่ดีเลิศของ MEGA Tech

 

Thailand's Metalworking is coming on strong. We are absolutely delighted to be witness to the magazine at which directly aims at the audience in Metalworking industry. We proudly choose MEGA Tech Magazine to be our knowledge ambassador offering our latest technology and innovation to the readers.

Mr. Daniel Nauer
Managing Director
Bystronic Pte Ltd.

 

MEGA Tech เป็นนิตยสารที่นำมุมมองใหม่ๆ มาสู่วงการอุตสาหกรรมโลหะการ การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่เราคำนึงถึง และผมเชื่อว่า MEGA Tech จะช่วยนำพาเราให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี ผมจึงมั่นใจที่จะเลือกนิตยสารฉบับนี้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับเรา

 

MEGA Tech brings a fresh viewpoint on the Metalworking Industry. Reaching out to existing and new customers is always a top priority, with MEGA Tech I expect to gain access to new markets as well. Definitely a publication of choice for our product advertising.

Mr. Yuthana Thanabhusest
Managing Director
Iscar (Thailand) Ltd.

 

เราเคยลงโฆษณากับนิตยสารทางด้านเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมโลหะการมากมาย แต่ไม่เคยได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเลย จึงถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของนิตยสารน้องใหม่อย่าง MEGA Tech ที่พร้อมไปด้วยทีมงานมืออาชีพ ดังนั้นเราจึงหวังเป็นอย่างยิ่ง MEGA Tech จะทำให้เราได้รับการตอบรับจากลูกค้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น

 

We advertised in many machinery and metal working magazines we never getting back any enquiry. MEGA Tech is new challenge magazine which have professional team. So we expect to receive new enquiry from new customer.

Ms. Jutamas Ruensamran
Chief of Design & Engineering 
HAINBUCH (Thailand) Co., Ltd.

 

MEGA Tech มากกว่าวิสัยทัศน์ เหนือกว่าเทคโนโลยีระดับโลก

 

MEGA Tech more vision worldwide technology.

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching