Manage Tools for High Productivity​

Article by MEGA Tech Magazine​, Sep-Oct'18

เมื่อสถานการณ์ทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงเฉพาะแค่ผู้ผลิตเท่านั้นที่ต้องรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในสนามการแข่งขันที่ดุเดือดเช่นนี้ แม้แต่ ซัพพลายเออร์ที่ทำหน้าที่สนับสนุนและให้บริการผู้ผลิตอยู่เบื้องหลัง ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเช่นกัน

 

ในอดีตผู้ผลิตทั้งหลายต่างมุ่งเน้นในการหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานให้ออกมาได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ในขณะมีต้นทุนต่ำดังนั้น การมุ่งมั่นที่จะหาวิธีการในการลดวัตถุดิบ หรือลดสเป็คเครื่องมือ หรือหาวิธียืดอายุการใช้งานให้มากที่สุด ไปจนถึงพยายามลดต้นทุนทางด้านต่างๆเพื่อให้สามารถแข่งขันกับเจ้าอื่นๆแต่ ผู้ประกอบการเหล่านี้ก็ยังคงพบว่าต้นทุนการผลิตของเขายังคงสูงกว่าเจ้าอื่นๆโดยเฉพาะหากเป็นการแข่งขันกับในต่างประเทศด้วยแล้ว  เมื่อกล่าวมาถึงตรงนี้ สิ่งที่อยากนำเสนอให้ผู้ผลิตได้เห็นภาพชัดมากขึ้นนั่นคือ ประเทศไทยเราต้นทุนที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั้นคือต้นทุนทางด้านแรงงานที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  ประการที่สองที่สำคัญนั่นคือต้นทุนทางด้านเวลา ซึ่งหากเราสามารถลดต้นทุนทั้ง 2 ประการนี้ได้ เราจะพบว่าเราสามารถต้นทุนการผลิตได้อย่างมหาศาล

 

ซึ่งวิธีการลดต้นทุนใน 2 ส่วนนี้มีอยู่หลายประการ แต่ในบทความนี้เราจะหาวิธีการลดต้นทุนด้วยการใช้ระบบที่เรียกว่า การจัดการเครื่องมือ หรือ Tool Management ที่ ณ ปัจจุบันซัพพลายเออร์ทางด้านเครื่องมือได้เห็นความสำคัญและนำนวัตกรรมตัวนี้เข้ามาตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้อย่างประสบความสำเร็จ

Zoller smart cabinet solution.

Zoller smart cabinet solution.​

อะไรคือ Tool Management

 

มันคือระบบการจัดการจัดการเครื่องมือผ่านความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการจัดจำหน่ายเครื่องมือร่วมกับผู้ผลิตชิ้นงานโดยอาศัยซอฟท์แวร์ และตู้เบิกจ่ายเครื่องมืออัตโนมัติ ในการทำงานร่วมกับ ซึ่งผู้ให้บริการจะทำหน้าที่ในการแนะนำกระบวนการผลิตที่เหมาะสม และการใช้เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด จากนั้นทำการสต๊อกเครื่องมือเหล่านี้เข้าไปในระบบตู้เบิกจ่ายเครื่องมืออัตโนมัติ ซึ่งตู้เบิกจ่ายนี้จะทำหน้าที่ในการเบิกจ่ายเครื่องมือโดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องผ่านพนักงานเบิกจ่าย พนักงาน Operator จะทำหน้าที่ในการจ่ายเครื่องได้โดยตรงซึ่งตู้เบิกจ่ายจะทำการเก็บข้อมูลบันทึกการเข้าออกของเครื่องมืออย่างอัตโนมัติ ผลที่ได้รับคือภาระหน้าที่การทำงานลดลง การใช้แรงงานลดลง ลดปัญหาการหายของเครื่องมือ ความแม่นยำในการทำงานมากขึ้น และการดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูสิ่งผิดปกติมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้ผลิตได้พัฒนาระบบตู้เบิกจ่ายเครื่องมืออัตโนมัติให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังเช่น

 

Zoller smart cabinet solution.

 

ปัจจุบันทูลและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานมีปริมาณมาก หลากหลาย และแต่ละชิ้นมีราคาสูง การเบิกจ่ายและควบคุมการใช้งานจึงเป็นสิ่งสำคัญ Zoller ผู้ผลิตระบบริการจัดการทูลระดับโลกจึงได้ผลิตตู้เบิกจ่ายทูล และเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ

 

 • สามารถเบิกจ่ายทูลและอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้
 • สามารถติดตั้งในพื้นที่โรงงานเพื่อให้ใกล้กับจุดทำงานได้ เพื่อให้การเบิกจ่ายคล่องตัวมากขึ้น
 • สามารถความคุมการเบิกจ่ายผ่านระบบลงทะเบียนบุคคล เช่น บาร์โค้ด, รหัส, ลายนิ้วมือ
 • ลดปัญหาของหาย
smart cabinets

Always the Right Storage Solution
Smart Cabinets — Appropriate for any Item​

 • toolOrganizer ตู้เบิกจ่ายทูลอัตโนมัติ เหมาะกับทูลขนาดเล็กเช่น Endmill , Indexable insert , Drill
 • keeper ตู้เบิกจ่ายทูลแนวตั้ง เหมาะกับการจัดเก็บทูลที่ประกอบเป็นชุดแล้ว (Arbor รวมกับ Cutting tool)
 • twister ตู้เบิกจ่ายทูล เหมาะกับทูล เครื่องมือ และอุปกรณ์ขนาดเล็กต่าง สามารถเบิกจ่ายทีละชิ้นได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปิดตู้ เพียงเลือกรายการที่ต้องการ ทูลที่เบิกจะถูกส่งมาที่ช่องรับอัตโนมัติ
 • locker ตู้เบิกจ่ายทูลและเครื่องมือขนาดกลาง เหมาะสำหรับทูลขนาดใหญ่ ถุงมือ อุปกรณ์และเครื่องมือขนาดกลาง และ เครื่องมือวัดแบบต่างๆ
 • autoLock ตู้เบิกจ่ายทูลขนาดใหญ่ เหมาะกับเครื่องมือขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญ สามารถความคุมการเบิกจ่ายให้ปลอดภัยได้

นอกจากการเบิกจ่ายทูลเพื่อนำไปใช้งานทั่วไปแล้ว ยังสามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องเตรียมทูล (Tool presetter) และทำงานรวมกับซอฟแวร์ Tool management solution (TMS) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทูลและเครื่องมือที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ​

Efficient tool data handling

Efficient Tool Data Handling from a Single Source:
Coordinated Hardware and Software Solutions​

When there is a change in any industrial competitions, manufacturers need to be aware of such change in this fierce battle. Besides, suppliers who provide support and service providers who work behind the scene need to adjust their working conditions to fit in this new scenario.

 

In the past, many manufacturers focused on how to increase their productivity so that they could produce works of high quality with lower cost. Such determination means that they had to cut down raw materials, decrease specifications of their tools or make their tools last longer. They also had to find ways to cut down costs so that they could compete against other companies. Still, these entrepreneurs found that their manufacturing cost was higher, especially when they had to compete against other nations.) When we talk about this, we want to give a clear picture to entrepreneurs and emphasize that in Thailand the major cost is the labor which seems to increase every year. The second main cost is time. If we can reduce these two kinds of cost, we can significantly reduce the manufacturing cost.

 

In order to reduce these two costs, there are many ways but in this article we will focus on one system called “Tool Management” which many tool suppliers nowadays consider to be important. And they have used this innovation to meet the requirements of their clients successfully.

What is Tool Management?

 

It is a system which manages tools through collaboration between tool resellers and workpiece manufacturers based on software and automatic cabinet which work together. Service providers will suggest the suitable manufacturing process and the tools for maximum effectiveness. Then, the tools will be put in a stock in the automatic cabinet which will dispense tools directly without a person to dispense such tools. The operator can work with the cabinet directly and the cabinet will make a record of these tools automatically. The result is that the workload decreases and the labor decreases. It also reduces the number of missing tools. It also increases the precision of work. History logs can be viewed in order to find any errors. Many manufacturers have developed automatic cabinets to meet the needs of their customers in a much better way, for example:

 

Zoller smart cabinet solution.

 

Nowadays, there are a lot of tools and equipment in the factory and each piece is expensive. Therefore, the dispensation and the management of such tools are important. Zoller, the world’s tool management developer, has provided cabinet solutions and various tools to meet every kind of needs.

 

 • The cabinets can dispense tools and equipment quickly, resulting in management cost reduction.
 • They can be installed in the factory near the working site, resulting in flexible dispensation.
 • They can control the dispensation system through personal login systems such as barcodes, codes and fingerprints.
 • They can reduce the number of missing tools.

 

toolOrganizer: The smart tool cabinet for tools and tool components.

keeper: The tool cabinet with  vertical drawers for  storing complete tools and tool   mounts — available in various sizes.

twister: The tool dispenser for tool components and accessories — available in                                                       various sizes.

locker: The automated locker for dispensing a wide variety of commodities like                                                     protective equipment, measuring materials and power tools.

autoLock: Storage cabinet  for securely storing  items like hand tools and lubricants, or measuring and inspection equipment.

 

In addition to the dispensation of tools for general use, the cabinet can get connected to Tool Presetter and work with Tool Management Solution (TMS) in order to organize tools and equipment in the industrial factory in an integrated manner. 

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching