“CERATHAI Ready to support you.”

เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในภาคอุตสาหกรรมในการเร่งพัฒนาเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขึ้นในระดับโลกได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัท เซราไทย จำกัด หนึ่งในผู้นำเข้าจัดจำหน่าย  และให้บริการหลังการขาย เครื่องจักรกล, CNC เครื่องตัด และสินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำต่างๆจากทั่วโลก ทั้งนี้ คุณอัครินทร์ เหมอยู่ ผู้บริหารรุ่นที่ 2 ที่เข้ามาพัฒนาเซราไทยด้วยวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจอย่างมากได้ให้ทัศนะถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบันว่า  “ณ วันนี้ผมเชื่อว่านักบริหารรุ่นใหม่จะมีแนวความคิดที่คล้ายกันนั่นคือ การให้ความใส่ใจในการหาเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และลดต้นทุนการผลิตในอยู่ในจุดที่คุ้มค่าที่สุดและผลพลอยได้นั่นคือการพัฒนาให้เป็นไปตามเทรนการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 เซราไทยเราเข้าใจถึงโจทย์ความต้องการนี้เราจึงไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาทั้งทางด้านการสรรหาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาองค์กรให้สามารถก้าวทันและเป็นผู้นำทางด้านการให้คำปรึกษาเพื่อหาวิธีตอบโจทย์การผลิตให้กับลูกค้าได้ดีที่สุด”

 

 

The industrial changes which are taking place at the moment lead to the excitement in the industrial sectors where many entrepreneurs are trying to develop themselves to be able to compete in the global market. Therefore, CERATHAI Co., Ltd., one of the importers and resellers as well as aftersales service providers of machinery, CNC machines and leading industrial products from around the world, with Mr. Akarin Hemyoo, the second generation manager, who comes to develop CERATHAI with his vision of industrial changes at the present moment, says, “Today I believe that the new batch of managers share a similar idea, that is, finding the right technology to help increase the manufacturing efficiency, solve the problems and decrease the manufacturing cost to the best value point. The incidental benefit is that we are developing towards Industry 4.0. CERATHAI is well aware of these problems and we have always been developing our company to keep up-to-date with the new advances and we are leader in offering consultation and the best solution to meet the manufacturing requirements of our customers.

 

 

Q1: If the industrial trend 4.0 is important, what approach does CERATHAI have in order to develop the technology to meet such trend?

 

We try to find ways to connect the data to our customers as fast as possible. We have developed the system by using software to work in collaboration between us and our customers. When our customers use any such as the cutting tool products and the is at the minimum level, the system will notify us immediately and our customers do not need to phone us for an order. Therefore, we can take care of our customers immediately. Moreover, we can speculate the stock level of each customer in order to meet the demands and the speed of service. This project is in its preliminary stage and the system is being installed with our main customers. There is a plan to expand such project to our customers in every sector to meet the demands of each customer in the future. Besides, we can design and install a new line of production for customers who want to expand their manufacturing base because we have expertise and machinery as well as tools ready for the whole system installation. It is easy to collaborate and install a new line of production for customers as Integrator Total Solution.

 

Q2: What approach does the company use in order to look for and develop products and service to improve and expand the industries in Thailand?

 

Regarding the technologies to increase the potentials for customers to move towards Industry 4.0, the first thing we need to understand is that customers do not necessarily need to focus on automation system or robot only. Customers can think about eco-system which is the convenience and user-friendliness. We use automation system and Collaborative Industrial Robot to increase the manufacturing efficiency and these technologies are gaining attention and growing rapidly because of the design. Moreover, they are developed to work with humans under the Plug-and-Play principle and therefore they are easy and convenient.

What our customers get from us is that CERATHAI will work out the installation of the system with engineers inside the factory from the very first day of installation until the finish date. Users will find out that this robot is easy to connect, install and use. In some processes, you don’t need to write additional PLC commands. You can manufacture different kinds of workpiece to meet the demands. The robot can replace the work by human in the manufacturing process in an effective manner. Humans need only to supervise the robot. One person can supervise 4-5 stations of the production line.

Besides, we offer seminars and training courses on Collaborative Industrial Robot along with automation system to our partner clusters and some entrepreneurs can apply the technologies to fit their demands and CERATHAI is ready to provide service as well as consultation along the way.

 

Q3: In 2019, will the company offer new products or solutions to meet the current demands of the entrepreneurs?

 

            We are planning to adopt Additive Manufacturing technology in the production line for the entrepreneurs, that is, Metal 3D Printing from Renishaw which uses metal powder bed fusion (laser melting) system. This system can cut a complicated and detailed workpiece in an effective manner, including workpieces which cannot be used in CNC, such as the highly complex cooling system in the mold, medial tools, artificial organ, airplane parts and automotive parts. It will be launched for the first time in METALEX 2018 this year. Besides, we are using Collaborative Industrial Robot with peripherals to show how easy it is for work and it meets the manufacturing demands in every industry.

​Mr. Akarin Hemyoo, Business Development Manager, CERATHAI Co., Ltd. 

Q1: หากเทรนด์อุตสาหกรรม 4.0 มีความสำคัญ ทางเซราไทยมีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นไปตามเทรนด์อย่างไรบ้าง

 

เราพยายามหาวิธีในการเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าให้อย่างรวดเร็วมากที่สุด เราจึงได้พัฒนาการวางระบบ โดยอาศัยซอฟท์แวร์ในการทำงานร่วมกันระหว่างเรากับลูกค้า เมื่อลูกค้ามีการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Cutting tool เป็นต้น เมื่อสินค้าอยู่ในระดับ Minimum ระบบจะทำการส่งข้อมูลมาถึงเราทันทีโดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องโทรสั่ง เราจึงสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังทำให้เราสามารถคาดการณ์การสต็อกสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละรายให้เพียงพอต่อความต้องการและรวดเร็วในการให้บริการ โดยโปรเจคดังกล่าวอยู่ในระยะเริ่มต้นของการวางระบบร่วมกับลูกค้ารายหลัก และกำลังมีแผนจะกระจายการทำงานนี้ออกไปยังลูกค้าทุกกลุ่มตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้นเรายังสามารถออกแบบและวางระบบสายการผลิตใหม่ให้กับลูกค้าที่ต้องการขยายฐานการผลิต เนื่องจากเรามีความเชี่ยวชาญ และมีเครื่องจักร อุปกรณ์พร้อมต่อการติดตั้งทั้งระบบอยู่แล้ว จึงง่ายต่อการประสานงานและติดตั้งสายการผลิตใหม่ให้กับลูกค้าในฐานะ Integrator Total Solution

 

Q2: ทางบริษัทมีวิธีการค้นหาและพัฒนาสินค้าและบริการอย่างไรบ้างเพื่อเข้ามาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมในประเทศไทย

 

ในส่วนทางด้านเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถให้กับลูกค้าในการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 เราต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจุบันลูกค้าไม่ได้ต้องการเฉพาะระบบออโตเมชั่นหรือหุ่นยนต์เพียงอย่างเดียว แต่ลูกค้ายังต้องการ Eco-system นั่นคือความสะดวกสบายในการใช้งานอีกด้วย เราได้นำระบบออโตเมชั่น และ Collaborative Industrial Robot เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการตอบรับที่ดีและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมาก เนื่องจากการออกแบบและพัฒนาเพื่อให้ใช้งานร่วมกับมนุษย์ เป็นระบบ Plug & Play ง่ายและสะดวกอย่างมาก

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับนั่นคือเซราไทยจะเข้าไปทำหน้าที่วางระบบร่วมกับวิศวกรภายในโรงงาน ตั้งแต่ครั้งแรกหลังการติดตั้งเสร็จ ผู้ใช้งานจะพบว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ง่ายต่อการเชื่อมต่อ ติดตั้งและสะดวกในการใช้งานได้ทันที ในบางกระบวนการคุณไม่จำเป็นต้องเขียนติดตั้งคำสั่ง PLC เพิ่มเติม สามารถผลิตชิ้นงานได้หลายรูปแบบตามต้องการ หุ่นยนต์จะสามารถทดแทนการทำงานของมนุษย์ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมนุษย์จะทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลเท่านั้น โดยบุคลากร 1 คน อาจทำหาที่ดูแลสายการผลิตได้ถึง 4-5 Station

นอกจากนี้เรายังมีเปิดสัมมนาฝึกอบรมทางด้านการใช้ Collaborative Industrial Robot ร่วมกับระบบออโตเมชั่นให้กับกลุ่มคลัสเตอร์พันธมิตรต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการบางรายสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานเองโดยมีเซราไทยพร้อมดูแลและให้คำปรึกษาตลอดเส้นทาง

 

Q3: ในปี 2019 ทางบริษัทจะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือโซลูชั่นอะไรที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในปัจจุบันบ้าง

 

            เราวางแผนที่จะนำเทคโนโลยี Additive Manufacturing เข้ามาเสริมทัพการผลิตให้กับผู้ประกอบการนั่นคือเครื่อง Metal 3D Printing แบรนด์ Renishaw ซึ่งใช้ระบบ Metal powder bed fusion (laser melting) ซึ่งระบบนี้จะสามารถผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนและมีรายละเอียดมากๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือชิ้นงานที่ไม่สามารถทำได้ด้วยเครื่อง CNC ตัวอย่างเช่น ระบบ Cooling ซับซ้อนสูงภายในแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ อวัยวะเทียม ชิ้นส่วนเครื่องบินและยานยนต์ เป็นต้น และจะเปิดตัวเป็นครั้งแรกภายในงาน METALEX 2018 ในปีนี้ นอกจากนี้เรายังได้นำระบบ Collaborative Industrial Robot ร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการทำงานที่ง่ายและตอบโจทย์การผลิตในทุกอุตสาหกรรม

​Article by: MEGA Tech Magazine

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching