Industry 4.0​

Innovation of Robotic Welding Automation

หุ่นยนต์ระบบงานเชื่อมได้ถูกนำมาใช้ในการผลิตหลายประเภทด้วยกัน หุ่นยนต์เหล่านี้สามารถให้ประโยชน์หลากหลายประการในงานเชื่อม ข้อได้เปรียบที่โดดเด่นที่สุดของการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์คือความแม่นยำและประสิทธิภาพ ประโยชน์อีกประการหนึ่งก็คือการลดต้นทุนแรงงาน หุ่นยนต์งานเชื่อมยังช่วยลดความเสี่ยงด้วยการย้ายมนุษย์ที่ทำงานเชื่อม/ปฏิบัติงานออกห่างจากควันและโลหะหลอมเหลวใกล้กับประกายไฟที่เกิดจากการเชื่อม

Artificial Intelligence Effect

ในอีกห้าปีข้างหน้า เราจะได้เห็นโลกที่เราอยู่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากพัฒนาการทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่องจักร เด็กในวันนี้จะเติบโตพร้อมกับผู้ช่วย AI ในบ้าน (Google Assistant, Siri และ Alexa) จนถึงจุดที่คุณอาจจะคิดว่า การมีสิ่งเหล่านี้อยู่เปรียบเสมือนการมีคนช่วยเป็นผู้ปกครองของเด็กเลยก็ว่าได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า คงต้องรอเวลาอีกสักพัก ก่อนที่ AI จะเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมทั้งหลายและในด้านอื่นๆ

Key Technologies for Smart Factory (Industry 4.0)

ในการทำงานของโรงงานอัจฉริยะจะมีการใช้ IIoT (Industrial Internet of Things) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและอุปกรณ์พื้นฐาน ซึ่งมีผลทำให้ระบบการผลิตมีความสามารถในการรับรู้คำสั่ง เชื่อมต่อสื่อสารกับผ่านโครงข่าย และจัดเก็บข้อมูลต่างๆทั้งหมดที่ได้จากการผลิต การวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจจะถูกนำมาใช้ในการควบคุมและกำหนดเวลาในการผลิตในแต่ละอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานผลิตอัจฉริยะได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

REVOLUTIONIZE METAL 3D PRINTING FOR MANUFACTURERS

Metal 3D printing เป็นเทคโนโลยีที่รู้จักกันมานาน แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับในตลาดประเทศไทยมากนัก ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของราคาที่สูงระดับหลายสิบล้าน และกระบวนการผลิตชิ้นงานที่ช้ามาก อีกทั้งยังมีเรื่องของความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์เลเซอร์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จาก Metal powder

Big Data Influence Industries

ผู้ผลิตจะได้รับประโยชน์มากมายจากการวิเคราะห์ขั้นสูงที่สามารถลดข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เพื่อให้กิจการเติบโตขึ้นเพื่อเพิ่มผลกำไรที่ดีกว่าในอุตสาหกรรม ทุกวันนี้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันองค์กรต่างๆกำลังสร้างและเก็บข้อมูลมากขึ้นซึ่งตามมาด้วยความกังวลเพิ่มขึ้นถึงประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการตัดสินใจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า Big Data กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้บริษัทประสบความสำเร็จ ในบางอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่เนื่องมาจากการได้รับข้อมูลและการวิเคราะห์ เช่น ในกระบวนการผลิต การตรวจวัด และการซ่อมบำรุง เป็นต้น

Better Quality Control with Data Management System

High precision measurement system is very important in lean manufacturing industries because it shows the quality of manufacturing for each workpiece. In the recent years, 100% measurement system and automation manufacturing system have been developed very quickly.

...
...

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

aimplus.co.th

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
www.oniintertrade.com