Industry 4.0​

IoT: THE INDUSTRY 4.0 REVOLUTION IN THE MAKING

อินเตอร์เน็ตได้รับการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง แต่ Internet of Things หรือ IoTs นับว่าเป็นวิวัฒนาการของอินเตอร์เน็ตอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกๆ ของโลก พัฒนาการของอินเตอร์เน็ตนี้ส่งผลต่อวงการอุตสาหกรรมถึงสามระลอก ระบบอินเตอร์เน็ต คือ ขุมพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากระบบปิดที่แยกตัวไปสู่สถาปัตยกรรมแบบเปิด เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้แบบกระจาย งานสามารถถ่ายทอดและส่งต่อได้อย่างคล่องตัว รองรับด้วยอุปกรณ์และระบบเครือข่ายที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยสากล

PRINT THE FUTURE WITH 3D PRINTING​

จะมีใครคาดคิดว่าเครื่องพิมพ์สามมิติที่ครั้งหนึ่งเป็นเพียงเทคโนโลยีที่พบเห็นได้ในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพียงเท่านั้นได้กลายมาเป็นเทคโนโลยีที่สร้างโอกาสทางธุรกิจข้ามพรมแดนและขอบเขตภูมิศาสตร์อุตสาหกรรมแพร่กระจายไปทั่วโลก ก่อนหน้านี้ตลาดเครื่องพิมพ์สามมิติ (ผู้เขียน: 3D Printing มีชื่อเรียกอีกอย่างคือ Additive Manufacturing หรือ AM คือการขึ้นรูปชิ้นงานโดยการเติมเนื้อวัสดุทีละชั้นๆ จนได้ออกมาเป็นวัตถุ ต่างจากวิธีการ Subtractive Manufacturing ที่เป็นการสกัดเนื้อวัสดุออกจนได้เป็นรูปร่างของวัตถุที่ต้องการผลิต โดยวิธีการตัด กลึง ไส เจาะ เจียร ฯลฯ) คือว่ายังมีขนาดเล็ก เพราะว่าการใช้ประโยชน์ยังจำกัดอยู่เพียงการสร้างต้นแบบอย่างง่าย อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีนี้นำไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์มากขึ้นตามลำดับ ประกอบกับราคาที่มีแนวต่ำลงเรื่อยๆ ตามความต้องที่มากขึ้นในตลาด

Innovation of Robotic Welding Automation

หุ่นยนต์ระบบงานเชื่อมได้ถูกนำมาใช้ในการผลิตหลายประเภทด้วยกัน หุ่นยนต์เหล่านี้สามารถให้ประโยชน์หลากหลายประการในงานเชื่อม ข้อได้เปรียบที่โดดเด่นที่สุดของการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์คือความแม่นยำและประสิทธิภาพ ประโยชน์อีกประการหนึ่งก็คือการลดต้นทุนแรงงาน หุ่นยนต์งานเชื่อมยังช่วยลดความเสี่ยงด้วยการย้ายมนุษย์ที่ทำงานเชื่อม/ปฏิบัติงานออกห่างจากควันและโลหะหลอมเหลวใกล้กับประกายไฟที่เกิดจากการเชื่อม

Artificial Intelligence Effect

ในอีกห้าปีข้างหน้า เราจะได้เห็นโลกที่เราอยู่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากพัฒนาการทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่องจักร เด็กในวันนี้จะเติบโตพร้อมกับผู้ช่วย AI ในบ้าน (Google Assistant, Siri และ Alexa) จนถึงจุดที่คุณอาจจะคิดว่า การมีสิ่งเหล่านี้อยู่เปรียบเสมือนการมีคนช่วยเป็นผู้ปกครองของเด็กเลยก็ว่าได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า คงต้องรอเวลาอีกสักพัก ก่อนที่ AI จะเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมทั้งหลายและในด้านอื่นๆ

Key Technologies for Smart Factory (Industry 4.0)

ในการทำงานของโรงงานอัจฉริยะจะมีการใช้ IIoT (Industrial Internet of Things) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและอุปกรณ์พื้นฐาน ซึ่งมีผลทำให้ระบบการผลิตมีความสามารถในการรับรู้คำสั่ง เชื่อมต่อสื่อสารกับผ่านโครงข่าย และจัดเก็บข้อมูลต่างๆทั้งหมดที่ได้จากการผลิต การวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจจะถูกนำมาใช้ในการควบคุมและกำหนดเวลาในการผลิตในแต่ละอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานผลิตอัจฉริยะได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

REVOLUTIONIZE METAL 3D PRINTING FOR MANUFACTURERS

Metal 3D printing เป็นเทคโนโลยีที่รู้จักกันมานาน แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับในตลาดประเทศไทยมากนัก ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของราคาที่สูงระดับหลายสิบล้าน และกระบวนการผลิตชิ้นงานที่ช้ามาก อีกทั้งยังมีเรื่องของความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์เลเซอร์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จาก Metal powder

...
...

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching