Intelligence Support to Logistics_megatech

Intelligence Support to Logistics​

Source: MEGA Tech Magazine, Jul-Aug'18

บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยและที่ปรึกษาที่มีอิทธิพลมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทั้งสองแห่งคาดการณ์ว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) จะมีบทบาทและมีความสำคัญมากที่สุดในระดับโลกจะมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจในหลายๆแห่งมองว่าระบบดิจิทัลจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Forrester ได้ลงทุนเพิ่มขึ้นสามเท่าในปี 2017 และ Gartner คาดว่า AI จะแพร่หลายในเกือบทุกผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ใหม่ภายในปี 2563 ด้วยอินเทอร์เฟซการเรียนรู้การวิเคราะห์ในเชิงลึกและเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ AI ให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานกับระบบที่ซับซ้อน และเครือข่ายแบบไดนามิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาด ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและมีการใช้งานอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นในหลายๆอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเหล่านี้ได้สร้างประโยชน์ในแง่ของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั่วโลกได้อย่างมหาศาล

 

AI Technology with big data

 

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับความสามารถในเรื่องของ “make sense” ของ Big Data และแม้ใช้บางข้อมูลจะไม่ใช่ Big Data ก็ตาม การใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นั่นหมายว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปในแต่ละองค์กรดังนั้นด้วยความสามารถของ AI จะทำให้กลุ่มโลจิสติกส์มีความแตกต่างกันในแต่ละความต้องการ

 

ความซับซ้อนที่เกิดขึ้นภายในของเครือข่ายโลจิสติกส์ทั่วโลกควบคู่กับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกือบเป็น “Mission impossible” ในการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจนั้นๆ ปริมาณข้อมูลดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเมื่อ Internet of Things (IoT) เข้าไปอยู่ใน Supply Chain เพื่อที่จะแข่งขันในตลาดโลกที่มีความรวดเร็วที่สูงขึ้นทุกขณะ องค์กรด้านโลจิสติกส์จะต้องเห็นคุณค่าและความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่า

 

โลกของโลจิสติกส์คือการที่มีสิ่งของจำนวนมากเคลื่อนที่ ซึ่งทุกคนจะต้องมีการประสานงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ  ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่เหล่านี้ได้รับการบริหารจัดการในหลายแผนกและหน่วยงานต่างๆโดยอาศัยระบบซอฟต์แวร์หลาย ๆ ระบบพร้อมซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการจำนวนมากพร้อมกัน เทรนการพัฒนาโลจิสติกส์มีแนวโน้มที่จะได้รับล้มเหลวหากอุตสาหกรรมยังอยู่แบบกระจัดกระจายไม่มีการทำงานร่วมกัน ซึ่งการใช้ AI เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์มากที่สุดที่จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้ทันตามกระแสแห่งปัจจุบันต่อไป

การประเมินผลกระทบที่เกิดจากการนำ AI เข้ามาใช้

 

บทบาทและความสามารถของระบบการจัดการการขนส่ง (TMS) เติบโตขึ้นเนื่องจากเครือข่ายโลจิสติกส์และการดำเนินงานกลายเป็นแบบไดนามิกและซับซ้อนมากขึ้น บริษัท ที่ดำเนินการจัดการด้านโลจิสติกส์ด้วยระบบที่ล้าสมัย หรือยังจัดการด้วยสเปรดชีตของตนเองจะมีประสิทธิภาพที่แย่ลงเรื่อยๆจนยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าในระยะยาวต่อไป รวมไปถึงไม่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ จึงไม่ต้องพูดถึงการพัฒนาการบริการที่ดูเหมือนจะมีแนวโน้มแย่ลงเรื่อยๆดังนั้น ผลกระทบ  3 อย่างในการนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์จะมีดังนี้

 

  1. ประมวลผลและวิเคราะห์ Big Data บริษัท โลจิสติกส์จำนวนมากยังคงพึ่งพาสเปรดชีตและแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างที่ล้าสมัยซึ่งก่อให้เกิดการถกเถียงกับการใช้ Big Data เนื่องจากข้อมูลที่ได้มีรายละเอียดที่แต่ต่างกัน แต่กรณีการใช้งานที่ชัดเจนที่สุดสำหรับการใช้ AI supply chains นั่นคือการควบคุมข้อมูลทั้งหมดจาก supply chains และนำมาวิเคราะห์หารูปแบบและการให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงทุกสายการผลิตด้วยเทคโนโลยี AI เทคโนโลยีนี้จะช่วยลดความซับซ้อนและสร้างมาตรฐานในการหาวิธีแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้กับวงจรการจัดส่งทั้งหมด แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นบน AI จะเป็นแหล่งข้อมูลเดียวในการจัดการข้อมูลและการไหลเวียนของข้อมูลในขณะเดียวกันก็สามารถใช้กระบวนการทางธุรกิจที่ซ้ำซ้อนได้โดยอัตโนมัติอีกด้วย
  2. ให้คำแนะนำอย่างชาญฉลาด AI สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติและในขณะเดียวกันยังช่วยลดข้อผิดพลาดและช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น ด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะ (AI) ประกอบกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI) และระบบสารสนเทศเพื่อการให้คำปรึกษาด้านอุตสาหกรรม (CI) ซึ่งผู้ให้บริการและผู้การดำเนินงานจะให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ลูกค้า ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการนี้ช่วยเพิ่มการตัดสินใจได้ทันทีแบบเรียลไทม์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอิงจากสถานการณ์ในแต่ละหน่วยงานธุรกิจและระบบทั้งหมดในลักษณะที่เชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่นจนในบางครั้งมนุษย์ไม่สามารถทำได้
  3. ดำเนินการด้วยวิธีเชิงรุกและอัจฉริยะ แพลตฟอร์ม AI ที่ทันสมัยที่สุดไม่เพียง แต่วิเคราะห์และให้คำแนะนำ แต่พวกเขายังสามารถนำเอาข้อมูลมาทำการ ประเมิน วิเคราะห์ ให้คำแนะนำและดำเนินการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์เร่งด่วนที่กรณีเกิดความผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อที่โลจิสติกส์และธุรกิจจำนวนมากซึ่งจะช่วยให้ทุกองค์กรสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหา และลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด

 

AI จะกำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมเดิมทั้งหมดเพื่อให้ระบบเหล่านี้กลายเป็นระบบของ "ผู้เชี่ยวชาญ" ที่ชาญฉลาด เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลง การคิดใหม่และความสามารถใหม่ ๆ ที่ AI นำมาสู่องค์กรจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมทั้งหมดได้ด้วยการสร้าง "ปกติใหม่" ให้กับการดำเนินงานของบริษัท ด้วยวิธีการจัดการข้อมูลและวิธีที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ลูกค้าและผู้ให้บริการทำให้การโต้ตอบเหล่านี้มีความเป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้นชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในที่สุด

Intelligence Support to Logistics_megatech
Intelligence Support to Logistics_megatech

Intelligence Support to Logistics

 

Two of the world’s most influential research and advisory firms predict major acceleration in artificial intelligence (AI) use as more businesses look to make the digital transformation leap. Forrester projects AI investment tripled in 2017, and Gartner expects AI to be pervasive in almost every new software product and service by 2020. With its cognitive interfaces, in-depth analytics, and machine-learning technology, AI provides business users operating within complex systems and dynamic networks with powerful, actionable intelligence that drives faster decision-making. While the technology is clearly applicable to companies across a range of industries, global logistics stands to benefit substantially.

 

AI Technology with "Big Data"

 

The global logistics industry struggles with the ability to “make sense” of Big Data―and for some, even not-so-big data. Practical data consumption means something different to individual organizations, so the capabilities that AI brings to a logistics organization will be unique.

 

The intrinsic complexity of global logistic networks, coupled with the ever-growing volume of data, make it almost a “mission impossible” to gather the necessary intelligence for informed business decisions. That volume of data will only increase as the Internet of Things (IoT) pervades deeper into the supply chain. In order to compete in a global marketplace where speed matters, logistics organizations will continue to see real value in the world of connected devices.

 

The logistics world has so many moving parts that all have to work in sync with one another. These moving parts have historically been managed across multiple departments and various divisions, and by several different software systems with numerous suppliers and service providers. Logistics tends to suffer from the stigma of being a fragmented industry. AI is the most relevant and practical technology that will move the logistics industry past its current state.

 

Impact assessment of AI

 

The role and capabilities of transportation management systems (TMS) have grown stale as logistics networks and operations have become more dynamic and complex. Companies that continue to manage their logistics operations with outdated systems, or worse, with manual spreadsheets, will find it difficult or impossible to keep up with customer and partner requirements of saving money and providing better services―not to mention trying to meet their own cost and growth objectives. Three areas where AI will be most impactful for logistics organizations:

 

  1. Process and analyze Big Data. Many logistics companies still rely on spreadsheets and anage multiple―and outdated―systems which all contribute to their struggles with Big Data. The most clear use case for AI in supply chains is harnessing all the data from the supply chain, analyzing it, identifying patterns and providing insight to every link of the supply chain. AI technology will simplify and standardize the methods for real-time data exchange for the entire shipment lifecycle. Platforms built on AI can provide a single source of data management and data flow while also automating manual and redundant business processes.
  2. Advise intelligently. AI can automate and accelerate the brokerage process while improving the margin of error and generating more cost savings. AI platforms with built-in business intelligence (BI) and industry-specific consulting intelligence (CI) provide deep insight into customers, carriers, and operations. This actionable intelligence allows for more real-time, impactful decision-making based on situations and scenarios across all business units, departments, and systems in a centralized, cohesive manner that otherwise would not be humanly possible.
  3. Take proactive, intelligent action. The most advanced AI platforms not only analyze and advise, but they also execute based on this intelligence. The ability to assess, analyze, provide recommendations, and execute change for numerous logistical and business situations that affect all shipping industry players will allow organizations to proactively address risks, take corrective actions, and minimize operational delays.

 

AI will set a new standard of core capabilities across all legacy industry platforms so that they all become intelligent, “expert” system s. The game is changing. This new way of thinking and the new capabilities that AI will bring to organizations will upgrade the entire industry. How? By creating a “new normal” in terms of how companies operate, how they manage data, and how they interact with suppliers, customers, and service providers―making these interactions more automated, intelligent and, ultimately, more efficient.

 

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching