Robotic effectiveness of Smart Warehouse

Robotic effectiveness of Smart Warehouse​

Article by MEGA Tech Magazine, Sep-Oct'18

ในยุคที่ภาคการผลิตทุกส่วนผู้ผลิตให้ความสำคัญอย่างมากในการหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่เว้นแม้แต่ระบบ โลจิสติกส์ด้วยเช่นกัน

จากคนสู่คน การทำงานโดยอาศัยมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความผิดพลาด และปัญหาทางด้านแรงงานขาดแคลน และอื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลก ประกอบกับปัจจัยทางด้านการเติบโตของระบบการขนส่งที่มีความต้องการสูงมากขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการแก้ปัญหาในหลายๆจุด จึงกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระบบโลจิสติกส์ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนส่งให้รวดเร็ว แม่นยำ และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด กลายเป็นอัลกอริทึ่มสำคัญในการลงทุนทางด้านการนำระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์เข้ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย และให้ประสิทธิภาพสูงอย่างมากดังเช่นศูนย์กลางการกระจายสินค้าของ คลังสินค้าแห่งหนึ่งบนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร (0.7 เอเคอร์) ตั้งอยู่ในเมือง Huiyang มณฑลกวางตุ้งซึ่งผู้ทางตอนใต้ของประเทศจีน และเป็นเจ้าของ T-mall ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาลีบาบาผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Smart Warehouse

 

เมื่อตลาดทางการขายสินค้าออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน คลังสินค้าหลายแห่งจึงได้มีการวางระบบโดยการใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติในการควบคุมการทำงานทั้งสิ้น 60 ตัว ซึ่งจะทำหน้าที่ในการค้นหาสินค้าตามจุดต่างๆ เคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า และส่งสินค้าเพื่อเข้าสู่กระบวนการแพ็คและจัดเตรียมส่งให้กับลูกค้าทั่วโลก โดยการควบคุมและส่งข้อมูลจากส่วนกลางผ่านระบบ Wifi หุ่นยนต์ทุกตัวจะติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวซึ่งจะทำให้ไม่เกิดการปะทะกันในระหว่างการเคลื่อนที่ ใช้งานได้อย่างน้อย 8 ชั่วโมงสามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยตัวเองได้อย่างอัตโนมัติ รองรับน้ำหนักได้ถึง 600 กิโลกรัม (1,322 ปอนด์) ซึ่งจากในอดีตหากใช้มนุษย์ทำงานจะสามารถจัดเรียงสินค้าได้ 1,500 รายการ ภายใน 7.5 ชั่วโมง โดยจะมีขั้นตอนการทำงานรวมทั้งหมด 27,924 ขั้นตอน ในขณะที่ หุ่นยนต์ตัวนี้สามารถจัดเรียงสินค้าได้ถึง 3,500 รายการในช่วงเวลาที่เท่าๆกัน และสามารถลดขั้นตอนการทำงานเหลือเพียง 2,563 ขั้นตอนเท่านั้น ซึ่งเมื่อดูถึงประสิทธิภาพโดยรวมแล้วจะพบว่าการใช้หุ่นยนต์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับการใช้มนุษย์แบบเดิม นอกจากนี้ยังประหยัดพื้นที่ใช้สอยในการทำงานได้ถึง 30% เนื่องจากความสามารถในการทำงานได้ทั้ง 4 ทิศทาง ซึ่งสามารถรองรับการขยายตลาด e-Commerce ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Robotic effectiveness of Smart Warehouse - Robotic

Operating In Real-Time Is the New Standard

 

ด้วยระบบ Smart Warehouse นี้เองผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ผู้ประกอบการส่งไปจนถึงผู้รับปลายทาง จะได้รับข้อมูลที่เที่ยงตรงแบบเรียลไทม์ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีตัวแปรสำคัญคือระบบ RFID (Radio-frequency identification) เป็นวิธีการในการเก็บข้อมูลหรือระบุข้อมูลแบบอัตโนมัติ โดยทำงานผ่านการรับสัญญาณจากแท็กเข้าสู่ระบบ IoT โดยทุกจุดสถานีต้นทาง ศูนย์กลางการกระจายสินค้า ไปจนถึงสถานีปลายทาง จะสามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดและส่งไปยังระบบ IoT ซึ่งจะทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลและเห็นสถานะของสินค้าได้อย่างทันท่วงทีและเกิดความผิดพลาดในการทำงานน้อยที่สุด นอกจากนี้จะพบว่าด้วยวิธีดังกล่าว การเดินทางขนส่งสินค้ารวมไปถึงการตรวจสอบสินค้าจะสามารถทำได้อย่างตลอดต่อเนื่องแบบ 24 ชั่วโมง 7 วัน ผ่านอุปกรณ์ทุกชนิดที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งจะเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมาก

 

จะเห็นได้ว่า ณ วันนี้โลจิสติกส์ทั่วโลกสามารถขยายขอบเขตการทำงานได้อย่างหลากหลาย ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ และทุกๆสายงานที่เกี่ยวข้องกำลังจะต่อจิกซอว์การเชื่อมต่อโครงข่ายที่เข้าถึงกันได้อย่างเป็นระบบผ่านเทคโนโลยีต่างๆที่ได้รับการเผยแพร่อย่างรวดเร็ว ดังนั้นหากคุณอยู่ในวงการนี้ คุณไม่สามารถทำงานด้วยวิธี Stand alone ได้อีกต่อไปแล้ว!!

Robotic effectiveness of Smart Warehouse

Robotic effectiveness of Smart Warehouse

 

In the age when every manufacturer is looking for a way to optimize their manufacturing process, even logistic system cannot avoid such trend.

 

It is undeniable: to err is human. Works done by humans cannot avoid mistakes and there are also a shortage of human labor and other problems which take place in many parts of the world. Due to the fact that the transportation system has grown rapidly, there is a higher demand of transportation both locally and internationally. When there are many challenges at the same time, it is important than logistic system has to be developed and improved in order to increase its potential for faster and more effective delivery with the least error. Therefore, algorithms are necessary for investment in automation. Robots have been widely used in factories and the effectiveness has increased enormously. This is recounted in the case of the warehouse center which is located on the area of over 3,000 square meters (0.7 acre) in the city of Huiyang, Guangzhou, in the southern part of China. It is the owner of T-mall, subsidiary of Alibaba, one of the world’s largest online retail seller.

Smart Warehouse

 

When the online market is booming considerably all over the world, especially in China, one warehouse decides to use robots and automation as part of its system in order to control the process. These 60 robots have to find products in each location and move them in the warehouse as well as send these products to the packaging area and deliver them to their customers in any part of the world. The control and the data transfer are done using Wifi system. Each robot has a sensor to detect any movement so that they will not crash into each other during the delivery. They can work for at least 8 hours. They can recharge their batteries by themselves and they can deal with products up to 600 kilograms (1,322 pounds). In the past, when a human works, they can organize around 1,500 items in 7.5 hours with 27924 steps. However, this robot can organize over 35000 items within the same amount of time. Moreover, there are only 2563 steps. When the overall effectiveness is considered, the use of robots can increase the effectiveness by 3 times in comparison to the traditional way done by humans. Moreover, robots occupy 30% less space because they can work in 4 directions. Therefore, the robots can cope with e-commerce effectively.

Operating In Real-Time Is the New Standard

 

With the Smart Warehouse system, all persons related to the task from the entrepreneur to the receiver at the end of the line will get the right data in real-time at any time and at any place. The main factor is RFID system (Radio-frequency identification) which is a method of automatic data collection and data identification by receiving the signal from the tag to the IoT system. Every station, from the beginning station, the warehouse which is the center of distribution and the final destination station, can use barcode scanner and send the information to the IoT system so that every party who is related to such issue can check the status of the product immediately and as such there is the least error from the working process. Besides, it is found that such procedure, from the product delivery to the product verification, can be done continuously 24 hours 7 days a week on every device which is connected to the internet. This approach will increase the speed and the effectiveness of the work greatly.

 

It can be seen that at the moment logistics all over the world can meet diverse requirements and it is flexible as well as effective. Every line of work which is related will be like a jigsaw puzzle which is connected or linked together through different technologies. They are distributed rapidly and therefore, if you are in this line of business, you can no longer use the Stand Alone approach for your work!

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching