Logistics & Supply Chain

Google & Warehouse​

เริ่มต้นการที่ลูกค้าเพิ่งสั่งซื้อออนไลน์และได้รับการยืนยันการจัดส่ง แค่เพียงไม่เกิน 24 ชั่วโมง สินค้าจะถูกส่งถึงประตูบ้านลูกค้า ในทุกวันนี้ทุกคนต้องการแต่ความรวดเร็ว ดังนั้น เราจำเป็นต้องมองหาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสำหรับระบบซัพพลายเชนในรูปแบบดิจิทัล ทั้ง B2C และ B2B ต่างก็ต้องการได้รับประสบการณ์ใหม่ที่จะสร้างระบบจัดส่งตามความต้องการของลูกค้า และเร็วที่สุด สิ่งที่ต้องคำนึงประการสำคัญสำหรับผู้จัดจำหน่าย คือ การจัดการข้อมูลทั้งหมด แต่ก็ยังสามารถคงสภาวะการแข่งขันได้และคุ้มค่า ข้อมูลที่มาจากแหล่งต่างๆ ในระบบ เช่น คลังสินค้า การขนส่ง และผู้จัดจำหน่าย จะต้องได้รับการเชื่อมต่อกันประสานกันอย่างสมบูรณ์ภายในเวลาจำกัด คุณภาพทางกระบวนการด้านข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญทางเทคโนโลยีที่หลายบริษัทก็ยังต้องก้าวข้ามไป รายงานผลการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่าโซ่อุปทานแบบดิจิทัลสามารถลดต้นทุนการจัดซื้อ (Gartner) ลดต้นทุนกระบวนการผลิตห่วงโซ่อุปทาน (BCG) และยังส่งผลกระทบต่อรายได้และการเติบโตของ EBIT (McKinsey & Company)

Suppoting Logistics with Logistics 4.0

โลจิสติกส์ 4.0, การจัดการห่วงโซอุปทาน 4.0 หรือการจัดการห่วงโซอุปทานอัจฉริยะ หมายถึง กระบวนการลอจิสติกส์ครบวงจรและการจัดการห่วงโซอุปทานในอุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยใช้ Internet of Things, ระบบโลจิสติกส์กไซเบอร์ (cyber- physical systems), เทคโนโลยี, การวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่และการตัดสินใจด้วยปัญญาประดิษฐ์เกือบทั้งหมด

Robotic effectiveness of Smart Warehouse

จากคนสู่คน การทำงานโดยอาศัยมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความผิดพลาด และปัญหาทางด้านแรงงานขาดแคลน และอื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลก ประกอบกับปัจจัยทางด้านการเติบโตของระบบการขนส่งที่มีความต้องการสูงมากขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการแก้ปัญหาในหลายๆจุด จึงกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระบบโลจิสติกส์ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนส่งให้รวดเร็ว แม่นยำ และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

Intelligence Support to Logistics

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับความสามารถในเรื่องของ “make sense” ของ Big Data และแม้ใช้บางข้อมูลจะไม่ใช่ Big Data ก็ตาม การใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นั่นหมายว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปในแต่ละองค์กรดังนั้นด้วยความสามารถของ AI จะทำให้กลุ่มโลจิสติกส์มีความแตกต่างกันในแต่ละความต้องการ

Automate Solution for Warehouse

เริ่มต้นด้วยนิยามความตรงกันข้ามระหว่างระบบอัตโนมัติและความยืดหยุ่น บ่อยครั้งที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการสินค้าคงคลังมันจะควบระบบอัตโนมัติเข้ากับระบบ MHE ที่หมายรวมไปถึง conveyors, sorters, high-bay storage cranes เป็นต้น โดยส่วนมากเรามักจากมองหาโซลูชั่นที่เป็นความลับในรูปแบบกล่องดำ ระบบปิดซึ่งจัดหาโดยผู้ให้บริการระบบอัตโนมัติที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าได้อย่างเคร่งครัด

The Best Transportation Management Systems

ระบบการจัดการการจัดส่งหรือ "Transportation Management System (TMS)" เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดส่ง เป็นส่วนย่อยของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวกับโซลูชั่นการจัดส่ง TMS ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมการจัดส่งได้อย่างอัตโนมัติและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งในอนาคต

...
...

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching