Drone The Ultimate Disruptive Flying Machine megatech

Drone, The Ultimate Disruptive Flying Machine​

Source: MEGA Tech Magazine, Jul-Aug'18

Article by Suwan Juntiwasarakij, PhD, Senior Editor

นอกจากจะเป็นงานอดิเรกที่ได้รับความนิยมอย่างท่วมท้นแล้ว ไม่นานมานี้อากาศยานไร้คนขับขี่ “โดรน” ยังกลายมาเป็นเทคโนโลยีชิ้นสำคัญขององค์กรอันมีรูปแบบการใช้งานเป็นตัวขับเคลื่อนประโยชน์และคุณค่าของเทคโนโลยีดังกล่าว โดยมีซอฟต์แวร์เป็นตัวขับความสามารถทางด้านการนำทางอัตโนมัติและวิเคราะห์ข้อมูลที่ โดรน ตรวจจับได้ประเมินคุณค่าการใช้งานในทางปฏิบัติ เช่น งานสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง งานพืชผลทางการเกษตร งานตรวจคลังสินค้า งานการจราจร งานเฝ้าระวังเหตุการณ์ชุมนุม งานตอบสนองต่อวิกฤตภัย งานค้นหาและกู้ภัย งานลาดตระเวนเพื่อความปลอดภัย และงานอื่นที่ประยุกต์ใช้ความสามารถคุณสมบัติของโดรน ได้เวลาแล้วที่องค์กรจะต้องก้าวข้ามการใช้งาน โดรน จากการอำนวยความสะดวกไปสู่การบูรณาการข้อมูลที่ตรวจจับด้วยโดรนเข้าระบบสาระสนเทศเพื่อยกเครื่องและขับเคลื่อนระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่ขีดความสามารถของ โดรน

 

The Application Landscape

 

มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดของ โดรน ในระดับนานาชาติจะทะยานขึ้นจากเดิม 2 พันล้านเหรียญในปัจจุบัน สู่ 127 ล้านเหรียญภายในปี 2020 บทวิเคราะห์ของ PwC กล่าวไว้ว่า อุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมภาคการให้บริการโดรน ได้แก่ อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมการขนส่ง ในการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานนั้น โดรนจะสามารถช่วยหรือแม้กระทั่งทดแทนแรงงานมนุษย์ในการตรวจตราโครงสร้างที่มีความเสี่ยง เช่น การพังทลายของวัสดุ ตัวโครงสร้าง ระบบวางท่อ หรือแม้แต่การรั่วซึม

Drone services market_megatech

Drone Service Market by 2020

Source: PwC, POSTgraphics

โดรนยังนำไปใช้เพื่อบริการขนส่ง ณ ปลายทางของการลำเลียงสินค้า ซึ่งจะมาแทนที่บริการไปรษณีย์ในพื้นที่ยากเข้าถึง รวมทั้งการลำเลียงส่งสินค้าทางทะเลขณะที่เรือพาหนะกำลังเทียบท่าหรือกำลังออกจากท่า รวมทั้งการขนส่งทางอากาศหรือทางบกที่พาหนะที่มีมนุษย์ขับขี่ไม่สามารถเข้าถึง โดรนในงานเกษตรกรรมจะใช้ในงานรวบรวมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว และยังพ่นฉีดสารต่อต้านแมลงเพื่อดูแลรักษาพืชผลได้อย่างแม่นยำ หรือแม้กระทั่งใช้โดรนขนาดจิ๋วเพื่อผสมเกสรในบริเวณที่ประชากรผึ้งมีจำนวนจำกัด ขีดความสามารถดังกล่าวนี้ ผู้ประกอบการ เจ้าของไร่สวนพืชผักผลไม้ จึงสามารถค้นพบ ระบุปัญหา และสร้างแผนการดูแลรักษาฟื้นฟูแบบเฉพาะเจาะจงได้แบบทันท่วงที​

 

Alternatives to Traditional Transits

 

เฮนรี่ย์ ฟอร์ดเคยกล่าวไว้ “มั่นใจได้เลย การผสมรวมตัวกันของเครื่องบินและรถยนต์กำลังจะเป็นจริง อาจฟังดูน่าขำ แต่เชื่อว่ามาแน่นอน” ทุกวันนี้โดรนได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ กฎระเบียบต่างๆที่ออกมาล้วนแต่สนับสนุนการใช้โดรนเชิงพาณิชย์ การออกแบบพัฒนาก็รุดหน้าอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ผู้ลิตโดรนเพื่อการโดยสารได้ดำเนินการสู่ขั้นตอนการสร้างคอนเซปต์และการออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ผลิตรายสำคัญๆ กำลังอยู่ในขั้นการสร้างเครื่องต้นแบบและทดสอบ ทั้งนี้คาดว่าพร้อมส่งลงตลาดภายในปี 2020 ในแง่ของเทคโนโลยีแล้ว ผู้ผลิตต่างมีเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ในมือ รอเวลาเมื่อกฎระเบียบต่างๆ ได้ลงตัวแล้ว คงจะได้เห็นโดรนเพื่อการโดยสารได้สยายปีกบินในปี 2020

Drone-Service-Provider-Ranking-2018_megatech

Top 20 Drone Operator Ranking 2018

Source: DRONEII.com

Security and Military Defense

 

นอกจากโดรนได้พิสูจน์ความคุ้มค่าในภาคธุรกิจเอกชนที่สะท้อนต้นทุนที่ต่ำลงแล้ว ความสามารถในการรับส่งข้อมูลแบบเวลาจริงยังสามารถนำไปสร้างคุณประโยชน์ทางการทหารและขนส่งได้อีกด้วย ผลการวิเคราะห์ของ BI Intelligence ได้กล่าวว่าตลาดโดรนในระดับนานาชาติจะมีมูลค่ากว่า 12 พันล้านเหรียญในปี 2024 ซึ่งตลาดภาคการกำลังทหารจะยังมีส่วนใหญ่ที่ใหญ่กว่าภาคพลเรือนหลายเท่า ภาคการกำลังทหารจะยังนำการเติบโตของตลาดและการใช้จ่ายต่อไปทั้งนี้เพราะมีงบประมาณใช้จ่ายที่สูงขึ้นมีผลมาจากนโยบายการป้องกันประเทศที่ให้น้ำหนักการลงทุนกับเทคโนโลยีโดรนที่มากขึ้น

Current development phases passenger drones_megatech

Development Phases of Passenger Drones

Source: Deloitte

The Killer Apps, However

 

อย่างไรก็ตามโดรนจะแสดงขีดความสามารถสูงสุดก็ได้เมื่อได้ใช้ควบคู่ไปกับซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดจะสามารถนำศักยภาพที่แท้จริงของโดรนออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ ตัวอย่าง Walmart ได้ใช้โดรนเข้ากับเทคโนโลยีประมวลภาพ ช่วยในสำรวจตรวจเช็คคลังสินค้า ด้วยระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถตรวจจับสินค้าในคลังที่มีปริมาณหรือจำนวนน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้หรือตรวจสอบกรณีสินค้าพลัดถิ่น ในขณะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปตรวจมีรอบเวลาการตรวจเช็คสินค้าคงคลังอยู่ที่ 30 วัน แต่ Walmart สามารถทำได้ภายใน 1 วัน โดรนยังใช้เพื่อการตรวจสอบแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถทางด้านประมวลภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ deep learning เพื่อนับจำนวนลูกค้า หรือค้นหาเพื่อระบุผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่หวงห้ามในงานก่อสร้าง 

 

Caution Attached

 

ถึงแม้ว่าคุณประโยชน์การใช้สอยที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก็ตาม โดรนก็ไม่ต่างจากเทคโนโลยีอื่นซึ่งมีเจตนารมณ์ของผู้ใช้เป็นสำคัญ บทวิเคราะห์ของ Raconteur กล่าวว่า มีความวิตกกังวลว่าโดรนอาจจะเป็นเครื่องใช้ประกอบอาชญากรรม เช่น ใช้ลักลอบขนส่งสารต้องห้ามเข้าสู่เรือนจำ ใช้ติดตามความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรืออาจนำไปประกอบการก่อการร้าย ด้วยเหตุนี้รัฐบาลแคนาดาและจีนได้ออกข้อบังคับที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการใช้โดรนในพื้นที่เช่นบริเวณสนามบิน จีนผู้ผลิตโดรนรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ดำเนินการไปอีกขั้นโดยออกกฎให้ลงทะเบียนโดรนเพื่อใช้ในการติดตามเจ้าของ ที่เป็นตัวอย่างเมื่อไม่นานมานี้ คือเจ้าหน้าตำรวจหูหนานตอนกลางของจีนได้ยิงปืนปล่อยประจุรบกวนคลื่นวิทยุที่ใช้บังคับโดรนขนส่งสินค้า เป็นผลให้โดรนร่วงหล่นจากท้องฟ้า

Global aerial drone market forcasts_megatech

Global Aerial Drone Market and Forecast

Source: TealGroup, BI Intelligence

number of start ups venture funding drone software_megatech

Number of Start-Ups and Venture Funding in Drone Software

Source: Deloitte Analytics

Drone, The Ultimate Disruptive Flying Machine​

Vastly popular as hobbies, unmanned aerial vehicles are becoming a valuable enterprise technology—and an emerging trend is set to increase that value and expand their use. New software is able to automate both drone navigation and the analysis of the data drones capture. This is making more practical a host of drone applications: monitoring construction, agricultural crops, goods and materials inventories, traffic, and crowds; infrastructure inspection; catastrophe response; search and rescue; and perimeter security. Other applications are sure to emerge. Ultimately, enterprises should move beyond simply employing drones where convenient and integrate drone data into their information systems and revamp workflows to take full advantage of the greater insights and efficiencies that drones can provide.​

 

The Application Landscape

 

Up-to-date, global drone market expected to rise to from US$2 billion today to US$127 billion by 2020; this is according to PwC. Infrastructure, agriculture and transport are key industries that will spur growth in the market for drone services. Drone service solutions can range from delivering goods in just half an hour to verifying insurance claims and watering crops. For infrastructure inspection, owners can augment or replace human inspection of potentially failing materials, structural elements, or pipeline or ducting leaks. 

 

Drones are also used in transport for last-mile services where flying vehicles replace postal carriers in hard-to-reach locations. Drones can delivery parts to ships underway or supplies to remote locations not easily served by manned aircraft or ground transportation. In agriculture, they’re used to gather and analyze crop data quickly, and carry out precise spraying on plants. There are even plans for miniature drones to be used to pollinate plants in areas where bee and butterfly populations are struggling. Farmers can immediate identify problem areas and tune water, fertilizer, herbicide, or pesticide levels accordingly. 

 

Alternatives to Traditional Transits

 

Henry Ford once said, “Mark my words. A combination of airplane and motorcar is coming. You may smile. But it will come.” Today, drones have increasingly gained popularity, and the regulations have supported their commercial use, passenger drones and flying cars appear to be moving closer to reality, with aerospace and aircraft design technology being developed rapidly. Many passenger drone and flying manufacturers have already pass the conceptualization or design phase, and a majority of them are currently in the prototyping and testing stage, with most manufacturers expecting delivery by 2020. In term of technology, industry is at an advanced development phases, and if safely and regulatory hurdles are cleared, passenger drones are expected to get wings by 2020.

 

Security and Military Defense

 

Overtime, drones are set to improve business efficiency through the lowering of labor and service costs, and have the potential to deliver real-time data that could benefit every sector from the military to transport. According to Drone Report, BI Intelligence predicts that the global aerial drone market will be worth over $12bn by 2024. Military use of drones will significantly outweigh civilian use and the military sector will continue to lead in its drone focused spending due to the high costs of military drones and rising demand from countries investing in this form of defense.

 

The Killer Apps, However

 

Nevertheless, drone could be put to use in its full potential when equipped with the right application software. That is, smart software makes it easier to get value from drones. To illustrate, Walmart has computer vision-enabled drones monitoring warehouse inventory by mid-2017, negotiating warehouse aisles and using specialized software to recognize low stock or misplaced items. While the company’s current manual inventory process is on a 30-day cycle, company officials expect drones to complete the task in a single day. For another example, it makes possible for tracking shopping trends by counting cars in retailer parking lots using deep learning software on drone imagery and automatically identifying unauthorized vehicles on construction sites. 

 

Caution Attached

 

Despite all the benefits, like any technology, drones are only as good as the people who use them, according to Raconteur analysis. Fears that they will be abused are typified by criminals using them to smuggle drugs into prisons and track police movements, and fears that terrorists could weaponize them. That’s why governments from Canada to China have brought in strict rules to control the use of drones, for example near airports. China, the world’s biggest producer of the flying machines, has gone a step further, ruling that all drones must be traceable back to an individual owner, while police in Wuhan in Central China have recently taken delivery of drone busting rifles that emit radio-jamming signals to knock drones out of the sky.

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching