Manufacturing Trend​s

MEGACITIES IN 2030: The Rise of the Rest

ไม่ว่าจะหันไปทิศทางใดก็ตาม ภาพที่เห็นชินตา คือ การแผ่ขยายของชุมชนเมืองและการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี หลอมรวมเป็นแรงผลักดันอันทรงพลังที่ส่งผลต่อภาพเศรษฐกิจของโลก เมื่อศตวรรษที่แล้วจะมีใครจินตนาการว่าจะมีใครมาอยู่ร่วมกันในเมืองเล็กๆ ที่มีจำนวนประชากรไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน ปรากฎการณ์การต่อตัวขึ้นของ “มหานคร (Megacity)” เริ่มมีให้เห็นพบได้ย้อนไปเมื่อปี 1930 ใน New York City ผลการศึกษาวิจัยขององค์การสหประชาชาติให้นิยามของมหานคร (Megacity) ที่มีประชากรไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคนนี้ กำลังเพิ่มขึ้นในแง่ของจำนวนเมืองที่มีลักษณะเป็นมหานครและในแง่ของความหนาแน่นของประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองมหานคร

2018 TECHNOLOGY HYPE REVIEW

เรามักประเมินผลกระทบของเทคโนโลยีในระยะใกล้สูงกว่าความเป็นจริง แต่กลับประเมินผลกระทบในระยะไกลต่ำกว่าความเป็นจริง Gartner Hype Cycle จึงถูกพัฒนาขึ้นมา โดยมีรูปแบบการนำเสนอเพื่อให้เห็นภาพของการเติบโตแพร่หลายใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆ โดยแต่ละเทคโนโลยีมีวงชีวิตที่ประกอบด้วย 5 เฟสด้วยกันได้แก่ technology trigger (การเข้ามาของเทคโนโลยี), peak of inflated expectations (กระแสและการไต่ระดับสู่จุดสูงสุด), rough of disillusionment (กระแสลดระดับลง), slope of enlightenment (จากกระแสสู่การยอมรับ) และ plateau of productivity (เทคโนโลยีบูรการสู่ชีวิตประจำวัน)​

INDUSTRIAL TECHNOLOGY OUTLOOK: AUGMENTED REALITY CONSTRUCTION

เมื่อหันไปดูปฏิทินแล้วท่านอาจจะรู้สึกประหลาดใจว่าปี 2019 ได้มาถึงเร็วกว่าที่ท่านคิด ปีที่กำลังจะมาถึงมักจะมาพร้อมกับเทคโนโลยที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยพอๆ กับการแข่งขันที่ดุเดือดไม่สามารถมองข้ามได้ ในฉบับนี้ทีมงาน MEGA Tech ขอนำเสนอเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมาแรงในปีที่กำลังจะมาถึงนี้

Vietnam for the New Ride. Driving into the Rough Road.

การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้บริโภคที่เติบโตขึ้นนี้เป็นสิ่งที่ประจักได้ชัดทุกแห่ง และชาวเวียดนามเองก็มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความมั่งคั่งและร่ำรวยที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต กลุ่มผู้บริโภคไม่ได้เป็นเพียงส่วนสำคัญของตลาดเท่านั้น เขาเป็นลูกค้าประจำหลักของธุรกิจที่กำลังเติบโตจำนวนมากซึ่งดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ในทุก ๆประเภทในเวียดนามขณะนี้ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกลุ่มประชากรผู้บริโภคกลุ่มใหม่นี้กำลังจะเป็นการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมเวียดนาม ในขณะประชากรกลุ่มนี้เองก็มุ่งมั่นที่จะมีจะยกระดับมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้นและบริการให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น หรืออาจจะกล่าวได้ว่าประชากรกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ที่เพิ่มขึ้น พวกเขาคือเครื่องยนต์ของเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเวียดนาม

Manufacturing Trends toward smart participatory healthcare

เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคนไข้ ผู้บริการการแพทย์ และระบบการดูและสุขภาพ การนำเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีรากฐานที่เชื่อมต่อโครงข่ายและรองรับปฏิสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนี้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของทุกประเทศ

Drone, The Ultimate Disruptive Flying Machine

นอกจากจะเป็นงานอดิเรกที่ได้รับความนิยมอย่างท่วมท้นแล้ว ไม่นานมานี้อากาศยานไร้คนขับขี่ “โดรน” ยังกลายมาเป็นเทคโนโลยีชิ้นสำคัญขององค์กรอันมีรูปแบบการใช้งานเป็นตัวขับเคลื่อนประโยชน์และคุณค่าของเทคโนโลยีดังกล่าว โดยมีซอฟต์แวร์เป็นตัวขับความสามารถทางด้านการนำทางอัตโนมัติและวิเคราะห์ข้อมูลที่โดรนตรวจจับได้ประเมินคุณค่าการใช้งานในทางปฏิบัติ เช่น งานสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง งานพืชผลทางการเกษตร งานตรวจคลังสินค้า งานการจราจร งานเฝ้าระวังเหตุการณ์ชุมนุม งานตอบสนองต่อวิกฤตภัย งานค้นหาและกู้ภัย งานลาดตระเวนเพื่อความปลอดภัย และงานอื่นที่ประยุกต์ใช้ความสามารถคุณสมบัติของโดรน

...
...

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching