Measurement​

Drive Operational Excellence

ซอฟต์แวร์เดียวที่ใช้จัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์และทำให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า HxGN SMART Quality เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้จัดการทรัพยากรและข้อมูลคุณภาพทางออนไลน์ ซึ่งใช้ข้อมูลจากระบบวัดหลาย ๆ ระบบ จากหลายแห่ง เพื่อให้เห็นภาพรวมทั่วทั้งบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพ

Getting up to Speed for Next Generation Data Transmission

เมื่อความต้องการอัตราการส่งและรับข้อมูลที่สูงขึ้น ประกอบกับความต้องการช่วงการทำงานที่กว้างและหลากหลายขึ้น (operational range) และมีความถี่ในการทำงานสูงขึ้น (bandwidth) จะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนในตลาดเทคโนโลยีการสื่อสารไปอีกสองสามปีข้างหน้า แต่อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data analysis) อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้งานได้จริงอย่างเต็มที่ ถึงแม้ว่า จำนวนและขนาดของศูนย์กลางข้อมูลจะเพิ่มขึ้นมากมายแล้วก็ตาม หากมองในด้านหนึ่งแล้ว เราเหมือนจะกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับข้อมูลที่จะทะลักเข้ามา ทั้งข้อมูลที่จัดเป็นระบบโครงสร้างและข้อมูลอิสระที่ยังไม่จัดเป็นระบบโครงสร้าง แต่อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) ภายนอกก็ต้องปรับตัวตามเพื่อให้สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำถามหลักที่ต้องตอบ ณ ที่นี้ คือ จะเข้าถึงข้อมูลในอัตรา 400 Gb/s และ 1 Tb/s ในเครือข่ายที่มีอยู่ได้อย่างไร งานวิจัยเพื่อหารูปแบบสัญญาณที่เหมาะสม จึงต้องมาพร้อมกับความต้องการทดสอบในระบบใหม่ เพื่อตรวจสอบแนวคิดและการออกแบบเครื่องมือใหม่ๆ ให้อยู่ในสถานการณ์ทางสัญญาณที่เป็นจริงได้

3D PORTABLE DEVICES FOR MEASURING PERFORMANCE Portable 3D Laser Scanning Made Faster Than Ever

ความเร็วในการตรวจวัดที่เหนือกว่าที่เคยด้วยเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ 3 มิติแบบพกพา
ในทุกๆวัน วิศวกรและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพต้องเผชิญหน้ากับความกดดันในเรื่องของความต้องการการใช้งานที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ยังจำเป็นต้องรักษาประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิตให้ดีขึ้นเช่นกัน การเผชิญหน้ากับความท้าทายในการผลิตอันทันสมัยเหล่านี้นำไปสู่การผลักดันให้เกิดการพัฒนาเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ใหม่ล่าสุดในรุ่น RS4 ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องมือวัดความละเอียด 3มิติ ROMER Absolute Arm Integrated Scanner

High volume small budget with laser tracker

ความถูกต้องแม่นยำของระบบ Laser Tracker เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก และเป็นฟังก์ชั่นพื้นฐานของการตรวจวัดที่จะต้องมีอยู่ในเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกประเภท

Benefit of Optical Sensor Solutions

With the automotive industry's continuing push to reduce inspection cycle times, traditional tactile probe and data-gathering technology is often too slow to support most full-body and body-assembly inspection requirements for timely process-control applications. Consequently, automakers and coordinate measuring machine manufacturers are continually evaluating improved methods for gathering and analyzing dimensional data.

The Advantages of Horizontal Arm Coordinate Measuring Machines

สำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่ที่มักมีปัญหาในเรื่องขนาดการเข้าถึงการตรวจวัดของเครื่องมือวัดชนิดอื่นๆ เครื่อง horizontal arm coordinate measuring machines (CMMs) จึงยังมีความสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการข้อมูลการตรวจวัดที่แม่นยำสูง คุณคชา ปํญญาโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์ CMM & Vision ณ Hexagon Manufacturing Intelligence ได้ขยายความว่าทำไมเทคโนโลยีนี้ยังเติบโตต่อเนื่องในหลายๆอุตสาหกรรม

...
...

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

aimplus.co.th

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
www.digigate.co.th