Measurement​

Contact & Non-Contact Portable Measurement Technology

เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยี Contact & Non-Contact Portable Measurement สิ่งที่ต้องคำนึงถึงนั่นคือ ความถูกต้อง และความแม่นยำสูงในการตรวจสอบคุณภาพ การลดระยะเวลาในการตรวจวัด โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ FARO QUANTUM SCANARM® เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ร่วมสัมผัสประสบการณ์จริงจากการใช้ QUANTUM SCANARM® ของ บริษัท อิโตะ เรซซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

Four reasons to upgrade to next-generation ICP-OES technology

จากรายงานการของผู้ใช้ เรามักจะพบว่า คุณสมบัติหลายๆ อย่างของเครื่อง ICP สเปกโตรมิเตอร์ ทั่วๆไปนั้น มักจะเกิดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานค่อนข้างสูงมาก ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะมีต้นเหตุมาจากจุดอ่อนจากการออกแบบตัวเครื่องมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องมือรุ่นเก่า ซึ่งมักจะส่งผลให้ผลการวัดที่ได้นั้นมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานอย่างเห็นได้ชัด แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่อง ICP สเปกโตรมิเตอร์รุ่นใหม่ก็ตาม แต่หากเป็นเครื่องที่ใช้เทคโนโลยีเดิม ก็ยังคงอาจจะก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งถ้ามองจากภาพรวม จุดด้อยเหล่านี้มักจะส่งผลให้เกิดปัญหาการเสียเวลาไปอย่างสูญเปล่าและประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง ความเร็วและเสถียรภาพในการตรวจวัดลดลง ไปจนถึงปัญหาต้นทุนการปฏิบัติงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมใหม่ในด้านวิศวกรรมคือคำตอบที่สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่น่าปวดหัวหลายๆ อย่างของงานด้าน ICP สเปกโตรมิเตอร์ โดยระบบแบบใหม่นั้นมีการออกแบบที่เหนือกว่าระบบเดิมอย่างมาก ทำให้ได้ผลการวัดที่ รวดเร็ว แม่นยำ และมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานลดลงอย่างเห็นได้ชัด​

TECHNOLOGICAL ADVANCES IN CMMS Rethinking the Role of Quality for Smarter Manufacturing

ปัจจุบัน Hexagon Manufacturing Intelligence ได้มุ่งที่จะพัฒนาเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้งานกับเครื่อง CMMs ที่ส่งผลต่อการผลิตที่ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การระบุค่าการตรวจวัดที่มีปริมาณมากให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น หรือ ตัวชี้วัดแบบรูปภาพเพื่อบอกสถานะของเครื่อง หรือ โต๊ะ workstation ที่ถูกออกแบบมาให้เข้ากับสรีระของผู้ใช้งาน และตัวเลือกต่างๆของ Jogbox ที่สามารถ ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ใช้ และช่วยสร้างความมั่นใจว่า การวัดแต่ละรอบ จะตรงตามความต้องการในการผลิต บริษัทยังได้เปิดตัวระบบติดตามและควบคุมสภาพแวดล้อม สำหรับเครื่อง CMMs เพื่อช่วยยืนยันความถูกต้องของผลลัพธ์และลดเวลาที่เครื่องหยุดทำงาน เทคโนโลยีนี้ช่วยลดปัญหาที่กระบวนการผลิตติดขัด (bottleneck) และยังช่วยสร้างความมั่นใจว่า แผนกควบคุมคุณภาพ สามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการผลิตได้

Drive Operational Excellence

ซอฟต์แวร์เดียวที่ใช้จัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์และทำให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า HxGN SMART Quality เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้จัดการทรัพยากรและข้อมูลคุณภาพทางออนไลน์ ซึ่งใช้ข้อมูลจากระบบวัดหลาย ๆ ระบบ จากหลายแห่ง เพื่อให้เห็นภาพรวมทั่วทั้งบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพ

Getting up to Speed for Next Generation Data Transmission

เมื่อความต้องการอัตราการส่งและรับข้อมูลที่สูงขึ้น ประกอบกับความต้องการช่วงการทำงานที่กว้างและหลากหลายขึ้น (operational range) และมีความถี่ในการทำงานสูงขึ้น (bandwidth) จะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนในตลาดเทคโนโลยีการสื่อสารไปอีกสองสามปีข้างหน้า แต่อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data analysis) อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้งานได้จริงอย่างเต็มที่ ถึงแม้ว่า จำนวนและขนาดของศูนย์กลางข้อมูลจะเพิ่มขึ้นมากมายแล้วก็ตาม หากมองในด้านหนึ่งแล้ว เราเหมือนจะกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับข้อมูลที่จะทะลักเข้ามา ทั้งข้อมูลที่จัดเป็นระบบโครงสร้างและข้อมูลอิสระที่ยังไม่จัดเป็นระบบโครงสร้าง แต่อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) ภายนอกก็ต้องปรับตัวตามเพื่อให้สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำถามหลักที่ต้องตอบ ณ ที่นี้ คือ จะเข้าถึงข้อมูลในอัตรา 400 Gb/s และ 1 Tb/s ในเครือข่ายที่มีอยู่ได้อย่างไร งานวิจัยเพื่อหารูปแบบสัญญาณที่เหมาะสม จึงต้องมาพร้อมกับความต้องการทดสอบในระบบใหม่ เพื่อตรวจสอบแนวคิดและการออกแบบเครื่องมือใหม่ๆ ให้อยู่ในสถานการณ์ทางสัญญาณที่เป็นจริงได้

3D PORTABLE DEVICES FOR MEASURING PERFORMANCE Portable 3D Laser Scanning Made Faster Than Ever

ความเร็วในการตรวจวัดที่เหนือกว่าที่เคยด้วยเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ 3 มิติแบบพกพา
ในทุกๆวัน วิศวกรและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพต้องเผชิญหน้ากับความกดดันในเรื่องของความต้องการการใช้งานที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ยังจำเป็นต้องรักษาประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิตให้ดีขึ้นเช่นกัน การเผชิญหน้ากับความท้าทายในการผลิตอันทันสมัยเหล่านี้นำไปสู่การผลักดันให้เกิดการพัฒนาเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ใหม่ล่าสุดในรุ่น RS4 ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องมือวัดความละเอียด 3มิติ ROMER Absolute Arm Integrated Scanner

...
...

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching