Article by MEGA Tech Magazine

Machining Solution Moving up towards Industry 4.0

หากการสร้างสรรค์ศิลปะจิตรกรรมซักชิ้น ผู้รังสรรค์ผลงานจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้งานศิลปะที่ทรงคุณค่า ซึ่งไม่ได้แตกต่างกับการหาวิธีการกัดกลึงชิ้นงานในแต่ละชิ้นให้เป็นตามที่ต้องการ

 

ในอดีตผู้ใช้งานทั้งหลายล้วนนำเอาความรู้และความชำนาญมาในการหาวิธีการกัดกลึงชิ้นงานให้ได้ออกมามีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำให้ใกล้เคียงกับชิ้นงานตัวอย่างให้ได้มากที่สุด การหาวิธีการต่างๆตั้งแต่ขั้นตอนการกลึงในแต่ละวิธีที่เหมาะสม ซึ่งในบางครั้งเครื่องจักรและรุ่นชนิดเดียวกัน ชิ้นงานเดียวกัน ผู้ใช้งานแต่ละคนก็มีกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกันออกไป อาจใช้ความเร็วในการกลึง อัตราการป้อน เครื่องมือตัดและปัจจัยอื่นๆที่แตกต่างกัน จนในบางครั้งสิ่งที่ผู้ประกอบการได้รับนั่นคือ พวกเขาไม่สามารถหามาตรฐานการผลิตที่ดีได้ ผลที่ตามมาคือ สิ้นเปลืองในเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการทดลองตัดก่อนการทำงานจริง เครื่องมือตัดและอุปกรณ์ที่สึกหรอเร็วกว่าปกติ อีกทั้งผู้ประกอบการไม่สามารถหาข้อมูลการทำงานย้อนหลังเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดได้            เมื่อเราอยู่ในยุคที่กำลังแข่งขันในเรื่องประสิทธิภาพการผลิตที่เหนือกว่าจะสามารถชิงชัยและประสบความสำเร็จได้ การนำเทคโนโลยีเข้ามาจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากซึ่งทิศทางที่เหมาะสมในการนำเทคโนโลยีให้เข้ามาพัฒนาหากอุตสาหกรรมของเราน่าจะเริ่มต้นจาก

 

Computing simulation Solution

 

               ในยุค 4.0 นี้การจำลองการผลิตผ่านระบบ Computing simulation หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำลองลักษณะการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตการเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้การผลิตสามารถผลิตออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบจะนำข้อมูลการผลิตที่มีตัวแปรการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ความเร็ว อัตราการป้อน ระยะเวลาในการทำงาน Tool life ฯลฯ มีทำการประมวลผล ซึ่งยิ่งเรามีข้อมูลที่ได้จากการผลิตมากขึ้นเท่าไหร่ ความแม่นยำในการหา Optimization ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

 

Big Data

               แน่นอนว่าข้อมูลที่ได้จากการผลิตทั้งข้อมูลภายใน ข้อมูลดิจิตอล เซนเซอร์ ข้อมูลภายนอก และข้อมูลที่ได้จากการผลิต ข้อมูลเหล่านี้จะมีความละเอียดและมีจำนวนมากขึ้นสะสมไปเรื่อยๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หากได้รับการเก็บรวบรวมและมีระบบการจัดการที่ดีจะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มีความแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆ และความท้าทายที่น่าติดตามมากที่สุดคือการหาเครื่องมือที่จะสามารถพัฒนาระบบการตีความหรือวิเคราะห์ข้อมูลอันมหาศาลให้กลายเป็นคำตอบของการแก้ปัญหาให้ถูกต้องที่สุดนั่นเอง

 

Artificial Intelligence Plus the Internet of Things

 

หลายๆคนนั้นเข้าใจถึงความอัจฉริยะของระบบ AI เป็นอย่างดี ความอัจฉริยะนี้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มากมายตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่น Self-driving car หรือระบบอัลกอลิทึ่มใน google, facebook เป็นต้น ซึ่งเมื่อ AI มาทำงานร่วมกับระบบ IOT นั่นคือข้อมูลอันมหาศาลดังนั้นอัลกอลิทึ่มของ AI จะทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดและแสดงผลถึงที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวล่วงหน้า และปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบให้เกิดความผิดพลาด และหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากร และเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบการผลิตได้ดีที่สุด นอกจากนี้การบำรุงรักษาในแบบ Predictive maintenance ถือเป็นตัวอย่างของการใช้ AI ในระบบ IIOT ได้ดี นั่นหมายความว่าระบบจะขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึมที่ทำให้เครื่องจักรสามารถคาดการณ์ความจำเป็นในการที่ต้องบำรุงรักษาเมื่อใช้งานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งตัวเครื่องจักรหรือแม้แต่ตัวอุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆด้วยวิธีนี้ระบบจะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยสามารถลดต้นทุนการผลิตและการบำรุงรักษาให้ต่ำสุดอีกด้วย

 

สิ่งที่เราต้องยอมรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือ ณ วันนี้ AI ฉลาดกว่าเรา แม่นยำกว่าเรา มีประสิทธิภาพมากกว่าเรา ดังนั้น หากคุณอยู่ในวงการเทคโนโลยี วงการอุตสาหกรรม การทำงานตามแบบศิลปะส่วนบุคคลคงไม่เวิร์คอีกต่อไปแล้วในยุคการผลิตแบบ 4.0 แต่คุณสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้ เพราะที่สุดของการพัฒนานั่นคือการใช้ความอัจฉริยะทางเทคโนโลยีต่อยอดความสำเร็จให้กับคุณ

In the past, many operators apply their knowledge and expertise to find ways to use milling machine and lathe to work effectively and precisely so that their workpieces are closely similar to the original model. To find out a suitable way for each lathing process, even with the same lathe with the same model and the same workpiece, each operator tends to have their own way to set up the speed, the feeding rate, the cutting tool and other factors. As a result, the manufacturers do have a good manufacturing standard and there are some serious consequences: waste of materials for the piloting before the actual use, untimely wear of cutting tools and machines and no back logs to detect past errors for the manufacturers. Since we are in the age of competition for superior manufacturing effectiveness in order to succeed in the industry, the application of technology is crucial for the right direction. To apply technologies in the industrial development, we should begin from​...

 

Computing simulation Solution

 

In the age of Industry 4.0, it is important to manufacture through a computing simulation system or computer program in order to simulate the working conditions to find the optimal condition so that the products can be manufactured effectively. The system will collect and calculate many variables such as the speed, the feeding rate, the duration, the tool life and others to process the manufacturing. The more data about the manufacturing process we have, the more accurate the optimization will become.

 

Big Data

 

Obviously, the data from the manufacturing process contain internal data, digital sensor data, external data and manufacturing data. This set of data tends to grow bigger over time. When the data are collected and stored in a good systematic manner, the data analysis will be more accurate. However, the challenge is the find the right tool to develop an interpretive system or to analyze such vast amount of data so that we can get the right solution to the problem we have at hand.

 

Artificial Intelligence Plus the Internet of Things

 

 Many people are well aware of the Artificial Intelligence of AI. This kind of intelligence can be put to use in many products such as vacuum cleaners, self-driving cars or algorithms in google and facebook, to name a few. When AI is used alongside the IOT system, that means a vast amount of data. Algorithms by AI will process all the data and display the sources of problems and how to resolve future problems as well as other factors which will affect the error. It will find ways to increase the effectiveness, reduce the resources and improve the safety of the manufacturing process. Moreover, the system called “Predictive maintenance” is a good example of the AI application in the IOT system. That is to say, the system will drive with algorithms which can predict the need for maintenance at the right time, either for the machine or the tools and sensors. Thanks to this method, the system can work continuously whereas the manufacturing cost and the maintenance cost are kept to the minimum.

 

we cannot deny the superiority of AI over humans. It is more clever, more accurate and more effective. If you are in any technological realm and any industrial sector, the individualistic style of artistic work will no longer work in the age of Manufacturing Industry 4.0. However, you can apply these technologies to optimize the industry because the secret of development lies in the application of technological advancements to keep your business at the top.

 

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
Tornos, MultiSwiss, turning machines, multispindle machines