Metal Cut​

INTEGRATION AND INNOVATION OF EDM

ปัจจุบันเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวมเร็วตามความต้องการความแม่นยำสูงและคุณภาพชิ้นงานที่ดีกว่า ซึ่งเครื่อง EDM ถือเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพราะสามารถตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
EDM หรือ Electrical Discharge Machine คือเครื่องกัดชิ้นงานโลหะ โดยอาศัยการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงเข้าสู่ Electrode ซึ่งเป็นวัสดุนำไฟฟ้าสูง เช่น ทองแดงหรือ แกรไฟต์ เพื่อให้เกิดการ Spark บนตัวชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานเกิดความร้อนและเกิดการกัดกร่อนบนเนื้องานให้ได้รูปร่างตามที่ออกแบบในระบบ CAD/CAM ซึ่งงานที่นิยมนำมาใช้กับเครื่อง EDM จะเป็นงานเฉพาะทางที่มีความซับซ้อนสูง ผลิตได้ยาก หรืองานที่ไม่สามารถผลิตหรือตัดเฉือนด้วยเครื่องกัดกลึง CNC ได้ หรือชิ้นงานที่ผลิตด้วยวัสดุเฉพาะทางหรือผ่านการชุบแข็งมาแล้ว งานผลิตแม่พิมพ์ งานต้นแบบ เป็นต้น นอกจากนี้ในระยะหลังผู้ประกอบการเริ่มเห็นประโยชน์จากการนำเครื่อง EDM มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตเพื่อผลิตชิ้นงานโดยตรงมากขึ้นเนื่องจากความแม่นยำในการทำงานที่สูงกว่า เพราะในประกอบการผลิตไม่มีเศษชิ้นงานเข้ามารบกวนในระหว่างการผลิต อีกทั้งยังให้คุณภาพผลิตชิ้นงานที่สวยกว่า จึงทำให้ในหลายๆอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องบิน และอุตสาหกรรมไอทีให้ความสนใจและนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตมากขึ้น

Performance of CNC Double column Machine

Manufacturing applications using computer numerical control (CNC) Double column Machine have seen a huge rise in industry. The CNC Double column Machine consists of several components, such as the static beam, moveable beam, moveable worktable, adjustable double column and overhead beams. The beams are the most significant parts of a CNC double column machine because they are responsible for the motion, accuracy and performance of the machine. Recently, significant improvements on CNC machines have been made with the advent of microprocessors and intelligent machining techniques. As a result of its robustness, the CNC machine is used frequently to produce a variety of designed components.

High Precision and Performance Machining Centers

กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์มีความต้องการยานยนต์และเครื่องยนต์ประเภทต่างๆที่หลากหลายภายใต้เงื่อนไขกรอบการทำงานที่แตกต่างกันออกไปทั้งขนาดของยานยนต์ ชนิดของมอเตอร์หรือกำลังเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันตามความต้องการของตลาดในแต่ละกลุ่มนั้นๆ

Technology for Five-Axis VMCs

มีเครื่องแมชชีนนิ่งเซนเตอร์แนวตั้ง (VMCs) มากมายที่ถูกนำมาใช้ภายในโรงงานเพื่อผลิตชิ้นงานประเภท แม่พิมพ์และชิ้นส่วน ชิ้นส่วนเครื่องบิน เครื่องมือแพทย์ หรือชิ้นงานที่ยากต่อการผลิต การใช้เครื่อง 3 แกนแบบเดิมๆรับการเปลี่ยนแปลงละพัฒนาไปไปสู่การผลิต 5 แนวแกนที่ให้ความเร็วสูง และความแม่นยำสูง

Innovations in Grinding Machine Technology

การเจียรชิ้นงานเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย และได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ตัวอย่างของการพัฒนาเหล่านี้คือการเพิ่มความแข็งแรงของผิวด้วยวิธีการเจียร

CNC Micromachining Evolution

ความท้าทายในการพัฒนาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องการเพิ่มอุปกรณ์ความเร็วสูงเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตชิ้นงาน

...
...

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

aimplus.co.th

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
www.okumathai.com