Metal Cut​

Machining Solution Moving up towards Industry 4.0

หากการสร้างสรรค์ศิลปะจิตรกรรมซักชิ้น ผู้รังสรรค์ผลงานจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้งานศิลปะที่ทรงคุณค่า ซึ่งไม่ได้แตกต่างกับการหาวิธีการกัดกลึงชิ้นงานในแต่ละชิ้นให้เป็นตามที่ต้องการ
ในอดีตผู้ใช้งานทั้งหลายล้วนนำเอาความรู้และความชำนาญมาในการหาวิธีการกัดกลึงชิ้นงานให้ได้ออกมามีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำให้ใกล้เคียงกับชิ้นงานตัวอย่างให้ได้มากที่สุด การหาวิธีการต่างๆตั้งแต่ขั้นตอนการกลึงในแต่ละวิธีที่เหมาะสม ซึ่งในบางครั้งเครื่องจักรและรุ่นชนิดเดียวกัน ชิ้นงานเดียวกัน ผู้ใช้งานแต่ละคนก็มีกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกันออกไป อาจใช้ความเร็วในการกลึง อัตราการป้อน เครื่องมือตัดและปัจจัยอื่นๆที่แตกต่างกัน

Evolution of Grinding Solution in Industry 4.0

เมื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องในทุกแขนงการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยความต้องการผลลัพธ์ที่เหมือนกันนั่นคือการได้มาซึ่งการผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูง และผลกำไรที่ดีกว่า ดังนั้นหากกล่าวถึงในระบบโซลูชั่นเพื่อการเจียรชิ้นงาน จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้ผลิตเครื่องจักรประเภทนี้ต่างให้ความสำคัญการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

High Tensile Steel and High Speed Cutting Sawing Machine

การทำโครงสร้างสร้างงานท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้างตามมาตรฐาน ASTM A500-นั้นมักมีการใช้ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนขึ้นรูปเย็น ชนิดไร้รอยต่อ ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม และทรงเหลี่ยมแบน สำหรับงานโครงสร้าง เป็นท่อเหล็กที่มีการใช้งานในหลายรูปแบบ เนื่องจากมีลักษณะสม่ำเสมอ คลาดเคลื่อนน้อย มีสัดส่วนความแข็งแรงเมื่อเทียบกับน้ำหนักสูง และ เป็นชนิดเหล็กที่ทำขึ้นได้ง่าย เนื่องจากคุณภาพเหล่านี้ ท่อเหล็กประเภทนี้ จึงถูกใช้อย่างกว้างขวางในงานคมนาคม เกษตรกรรม การทำชั้นวางและสถานที่จัดเก็บสินค้า รวมถึงการทำอัฒจันทร์/ ที่นั่ง การทำนั่งร้าน การทำเสาและป้ายต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ออกกำลังกาย ทั้งนี้ ในการนำเหล็กชนิดนี้ ไปใช้ในงานต่างๆ ตามที่ได้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น เหล็กจะถูกงอ ขึ้นรูป ตอกหมุด เจาะ ตอกให้เป็นรูป เคลือบ หรือ เปลี่ยนแปลงรูปลักษณะอย่างอื่น เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของโครงการ/ วัตถุประสงค์ของชิ้นงานได้

INTEGRATION AND INNOVATION OF EDM

ปัจจุบันเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวมเร็วตามความต้องการความแม่นยำสูงและคุณภาพชิ้นงานที่ดีกว่า ซึ่งเครื่อง EDM ถือเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพราะสามารถตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
EDM หรือ Electrical Discharge Machine คือเครื่องกัดชิ้นงานโลหะ โดยอาศัยการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงเข้าสู่ Electrode ซึ่งเป็นวัสดุนำไฟฟ้าสูง เช่น ทองแดงหรือ แกรไฟต์ เพื่อให้เกิดการ Spark บนตัวชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานเกิดความร้อนและเกิดการกัดกร่อนบนเนื้องานให้ได้รูปร่างตามที่ออกแบบในระบบ CAD/CAM ซึ่งงานที่นิยมนำมาใช้กับเครื่อง EDM จะเป็นงานเฉพาะทางที่มีความซับซ้อนสูง ผลิตได้ยาก หรืองานที่ไม่สามารถผลิตหรือตัดเฉือนด้วยเครื่องกัดกลึง CNC ได้ หรือชิ้นงานที่ผลิตด้วยวัสดุเฉพาะทางหรือผ่านการชุบแข็งมาแล้ว งานผลิตแม่พิมพ์ งานต้นแบบ เป็นต้น นอกจากนี้ในระยะหลังผู้ประกอบการเริ่มเห็นประโยชน์จากการนำเครื่อง EDM มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตเพื่อผลิตชิ้นงานโดยตรงมากขึ้นเนื่องจากความแม่นยำในการทำงานที่สูงกว่า เพราะในประกอบการผลิตไม่มีเศษชิ้นงานเข้ามารบกวนในระหว่างการผลิต อีกทั้งยังให้คุณภาพผลิตชิ้นงานที่สวยกว่า จึงทำให้ในหลายๆอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องบิน และอุตสาหกรรมไอทีให้ความสนใจและนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตมากขึ้น

Performance of CNC Double column Machine

Manufacturing applications using computer numerical control (CNC) Double column Machine have seen a huge rise in industry. The CNC Double column Machine consists of several components, such as the static beam, moveable beam, moveable worktable, adjustable double column and overhead beams. The beams are the most significant parts of a CNC double column machine because they are responsible for the motion, accuracy and performance of the machine. Recently, significant improvements on CNC machines have been made with the advent of microprocessors and intelligent machining techniques. As a result of its robustness, the CNC machine is used frequently to produce a variety of designed components.

High Precision and Performance Machining Centers

กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์มีความต้องการยานยนต์และเครื่องยนต์ประเภทต่างๆที่หลากหลายภายใต้เงื่อนไขกรอบการทำงานที่แตกต่างกันออกไปทั้งขนาดของยานยนต์ ชนิดของมอเตอร์หรือกำลังเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันตามความต้องการของตลาดในแต่ละกลุ่มนั้นๆ

...
...

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

aimplus.co.th

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
https://www.okumathai.com/