Metal Fab Form

Extra Large Format Fiber Laser Cutting System

เครื่องตัดด้วยเลเซอร์ขนาดใหญ่เป็นพิเศษจะเหมาะกับการทำงานที่ค่อนข้างเฉพาะทางหรืองานขนาดใหญ่ที่ต้องใช้กำลังสูง การเลือกขนาดของไฟเบอร์ให้เหมาะสมจึงนำมาซึ่งคุณภาพของลำเลเซอร์ที่ดี แต่ถ้าคุณเลือกขนาดไฟเบอร์ที่ใหญ่แต่นำไปให้กับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กหรือไม่เหมาะสมก็จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เสียหายมากกว่าการมุ่งเน้นเรื่องความต้องการกำลังสูงเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการเลือกใช้ไฟเบอร์ขนาดต่างๆให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือประเภทชิ้นงานจึงมีความสำคัญอย่างมาก

Advanced Press Brake Technologies

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครื่องพับที่เดินหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง คุณได้เตรียมความพร้อมตัวคุณเองและโรงงานของคุณ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วหรือยัง? ในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาแม้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการพับเหล็กเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาในตัวทูลลิ่ง เพื่อการพับที่ต้องการความซับซ้อน สวยงาม แปลก หรือยากมากขึ้น ในช่วงระยะหลังโดยส่วนใหญ่การพัฒนาจะเป็นในรูปของซอฟท์แวร์ และระบบออโตเมชั่นที่มีการพัฒนาจนจะสามารถทนแทนการทำงานของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้ผลิตเครื่องพับโลหะ Haco ได้พัฒนาซอฟท์แวร์ให้งานและสะดวกต่อการใช้งานในชื่อ Haco bend 3D

Intelligent software for sheet metal processing

When Industry 4.0 has become the biggest trend in technology and the direction of industrial development which many leading entrepreneurs in many companies are paying attention so that their factory will become Smart Factory, it is no surprise that software and automation have a significant role in every section of the industry.

Laser Beam vs. Electron Beam Welding

ผู้เชี่ยวชาญในส่วนของการเชื่อมด้วยลำแสงเลเซอร์ (laser beam welding, LBW) หรือการเชื่อมด้วยลำแสงอิเล็กตรอน (electron beam welding, EBW) ซึ่งมักจะนำเสนอเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจ แต่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้ามักจะต้องเป็นการใช้ 2 เทคโนโลยีนี้ร่วมกัน

Waterjet Machining for Aerospace

โปรเจ็คต่างๆในอุตสาหกรรมเครื่องบินต้องการเทคโนโลยีการผลิตที่มีความซับซ้อนและความถูกต้องแม่นยำที่สูงที่สุดในการทำงาน ไม่เพียงเฉพาะความรับผิดชอบในส่วนของการผลิตเครื่องยนต์เครื่องบิน หรือชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่หมายถึงอาวุธทหาร (เช่น ขีปนาวุธนำวิถี) ความก้าวล้ำทางวิทยาศาสตร์ (เช่น ยานอวกาศ) และชิ้นส่วนอื่นๆ

Innovation and Development Punching

ผู้ผลิตแผ่นโลหะต้องมองหาการประหยัดต้นทุนในทุกด้านของธุรกิจรวมถึงการลดการเกิดเศษจากการผลิตและการประหยัดพลังงาน

...
...

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

aimplus.co.th

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
www.thaisheetmetal.com