Metal Fab Form

ACCELERATION, The Key to Productivity and Efficiency in Waterjet Cutting

การเร่งความเร็ว กุญแจสำคัญเพื่อการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในงาน Waterjet Cutting เป็นเวลาหลายปีมาแล้ว ที่ผู้ผลิต waterjet พยายามใช้ความเร็วในการตัดด้วยวิธีเดิมๆ ซึ่งนิยามในแบบจำนวนนิ้วที่ตัดได้ต่อนาที เพื่อใช้เป็นตัววัดเปรียบเทียบเครื่องจักรต่าง ๆ หากจะว่ากันตามธรรมเนียมแล้ว เครื่อง waterjet ที่ตัดได้ 700 นิ้วต่อนาที ถือว่าเหนือกว่าเครื่องที่ตัดได้ 500 นิ้วต่อนาที

Punching and Laser Machine - Think big, start small​

อุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปโลหะแผ่นมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว TRUMPF ได้คิดค้นพัฒนาเครื่องจักรหลากหลายรุ่น หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง TruPunch 1000 (S19) รุ่นใหม่เป็นเครื่องพั้นซ์ชิ่งรุ่นสมรรถนะปานกลาง ราคาย่อมเยา เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งจะเริ่มต้นธุรกิจซึ่งยังไม่ต้องการกำลังการผลิตสูงมากนัก เครื่องจักรรุ่นนี้สามารถปรับเปลี่ยน และอัพเกรด เพิ่มประสิทธิภาพให้เป็น TruMatic 1000 fiber เครื่องพั้นชิ่ง และเครื่องตัดเลเซอร์ในหนึ่งเดียว รองรับการเติบโตของธุรกิจท่าน

Extra Large Format Fiber Laser Cutting System

เครื่องตัดด้วยเลเซอร์ขนาดใหญ่เป็นพิเศษจะเหมาะกับการทำงานที่ค่อนข้างเฉพาะทางหรืองานขนาดใหญ่ที่ต้องใช้กำลังสูง การเลือกขนาดของไฟเบอร์ให้เหมาะสมจึงนำมาซึ่งคุณภาพของลำเลเซอร์ที่ดี แต่ถ้าคุณเลือกขนาดไฟเบอร์ที่ใหญ่แต่นำไปให้กับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กหรือไม่เหมาะสมก็จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เสียหายมากกว่าการมุ่งเน้นเรื่องความต้องการกำลังสูงเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการเลือกใช้ไฟเบอร์ขนาดต่างๆให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือประเภทชิ้นงานจึงมีความสำคัญอย่างมาก

Advanced Press Brake Technologies

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครื่องพับที่เดินหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง คุณได้เตรียมความพร้อมตัวคุณเองและโรงงานของคุณ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วหรือยัง? ในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาแม้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการพับเหล็กเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาในตัวทูลลิ่ง เพื่อการพับที่ต้องการความซับซ้อน สวยงาม แปลก หรือยากมากขึ้น ในช่วงระยะหลังโดยส่วนใหญ่การพัฒนาจะเป็นในรูปของซอฟท์แวร์ และระบบออโตเมชั่นที่มีการพัฒนาจนจะสามารถทนแทนการทำงานของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้ผลิตเครื่องพับโลหะ Haco ได้พัฒนาซอฟท์แวร์ให้งานและสะดวกต่อการใช้งานในชื่อ Haco bend 3D

Intelligent software for sheet metal processing

เมื่ออุตสาหกรรม 4.0 กลายเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และกลายเป็นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการชั้นนำหลายๆบริษัทได้ให้ความสนใจ โดยพุ่งเป้าหมายไปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ ดังนั้นซอฟท์แวร์และระบบออโตเมชั่นจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกอุตสาหกรรม

Laser Beam vs. Electron Beam Welding

ผู้เชี่ยวชาญในส่วนของการเชื่อมด้วยลำแสงเลเซอร์ (laser beam welding, LBW) หรือการเชื่อมด้วยลำแสงอิเล็กตรอน (electron beam welding, EBW) ซึ่งมักจะนำเสนอเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจ แต่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้ามักจะต้องเป็นการใช้ 2 เทคโนโลยีนี้ร่วมกัน

...
...

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

aimplus.co.th

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
www.thaisheetmetal.com