Partnership between Boeing Portland and HAIMER intensifies with collaborative membership at OMIC R&D

ณ เมืองสแคปพูส รัฐโอเรกอน 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตโอเรกอน (OMIC R&D) ขยายฐานสมาชิกที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องโดยในเดือนนี้ไฮเมอร์ได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของศูนย์ ไฮเมอร์เป็นบริษัทเยอรมันชั้นนำในตลาดโลกในด้าน tool holding, shrinking, balancing และ presetting ในปัจจุบัน OMIC R&D มีความร่วมมือกับโรงงงานผลิตสิบเจ็ดแห่งและมหาวิทยาลัยรัฐบาลในโอเรกอนอีกสามแห่ง OMIC R&D มุ่งมั่นทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันในระดับโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโลหะ

 

จากความร่วมมือในลักษณะดังกล่าว โบอิ้งซึ่งมีโรงงานผลิตเครื่องจักรโลหะหนักในพอร์ทแลนด์รัฐโอเรกอนได้เพิ่มระดับความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับไฮเมอร์โดยสนับสนุนการเป็นสมาชิกที่ OMIC R&D ร่วมกัน ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างโบอิ้งและไฮเมอร์มีมายาวนานนับ 10 ปีตั้งแต่โบอิ้งเริ่มใช้ระบบ HAIMER’s Safe-Lock™ เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของอุปกรณ์ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโบอิ้ง  เนื่องด้วยโรงงานของโบอิ้งในพอร์ทแลนด์เป็นโรงงานผลิตเครื่องจักรไทเทเนียมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โบอิ้งจึงกำหนดมาตรฐานไว้ชัดเจนสำหรับอุปกรณ์การตัดและอุปกรณ์สำหรับยึดในการผลิตวัสดุ ความร่วมมือนี้จะเสริมความแข็งแกร่งทางยุทธศาสตร์ผ่านการลงทุนและการสนับสนุนของไฮเมอร์ในฐานะสมาชิกใหม่ของ OMIC R&D

 

โรงงานโบอิ้งที่พอร์ทแลนด์เลือกใช้ระบบ Haimer Safe-Lock™  ซึ่งมีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีในการกัดชิ้นงาน ก่อนการใช้ระบบ Haimer Safe-Lock™ โบอิ้งเคยมีปัญหาเครื่องมือตัดไม่เสถียรในการทำงานซึ่งทำให้เกิดเศษชิ้นงานและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการผลิต อย่างไรก็ตามในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่นำระบบ Haimer Safe-Lock™ มาใช้ โบอิ้งไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ชิ้นส่วนมูลค่าสูงหลุดเลื่อนแม้แต่ครั้งเดียว– ดังนั้นจึงเป็นการแก้ปัญหาเศษชิ้นงานและเครื่องจักรหยุดทำงานซึ่งเคยเกิดขึ้นเสมอก่อนการใช้ระบบ Haimer Safe-Lock™

 

วิเลียม เกอรี่ ผู้จัดการโปรแกรมเทคโนโลยีระหว่างประเทศประจำฝ่ายวิจัยและพัฒนาของโบอิ้งกล่าวว่า ”โบอิ้งตรวจสอบและคัดเลือกสมาชิกอย่างระมัดระวังเพื่อเชิญมาร่วมทำงานกับเราที่ OMIC R&D เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ไฮเมอร์มาเป็นสมาชิกใหม่ของ OMIC R&D เรารู้ว่าไฮเมอร์เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์สำหรับการยึด, รัด, รักษาสมดุลและเตรียมการติดตั้งคุณภาพสูงซึ่งโบอิ้งพึ่งพาบริการจากไฮเมอร์เป็นอย่างมากและเลือกใช้บริการจากไฮเมอร์เพียงที่เดียว ไฮเมอร์มีเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบการเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรม 4.0 ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ OMIC R&D และสมาชิก”

 

OMIC R&D เป็นศูนย์วิจัยแห่งที่สิบห้าของโบอิ้งซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลกและเป็นศูนย์วิจัยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่โบอิ้งให้การสนับสนุน ภารกิจของศูนย์วิจัยคือการนำบริษัทผู้ผลิตและสถาบันอุดมศึกษามาทำงานร่วมกันเพื่อการคิดค้นโดยคณาจารย์และนักศึกษาผลิตงานวิจัยเชิงประยุกต์ในลักษณะ “นำเข้าปัจจัยภายนอกมาทำวิจัย” เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการผลิตที่ก้าวหน้า รวมทั้งการฝึกอบรมวิศวกรและช่างเทคนิครุ่นใหม่ๆ บริษัทที่เป็นสมาชิกจะแบ่งปันเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น เครื่องมือต่างๆ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อผลิตงานวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมที่มีพลวัตสำหรับสมาชิก

Scappoose, Oregon; August 13, 2018 – The Oregon Manufacturing Innovation Center Research and Development (OMIC R&D) continues to grow a strong membership base with the addition this month of Haimer, a world market leading German tooling company in the field of tool holding, shrinking, balancing and presetting. With a total now of seventeen manufacturing industry partners and three Oregon public universities, the Scappoose, Oregon (USA) based R&D facility continues to build a world-class operation to develop advanced metals manufacturing technologies through its collaborative research and development activities.

 

Through this partnership, Boeing -- with its center of excellence and main production plant for heavy metal machining in Portland, Oregon -- is intensifying its strategic partnership with HAIMER by sponsoring a joint membership at OMIC R&D. The partnership between Boeing and Haimer reaches back more than 10 years when HAIMER’s Safe-Lock™ pull out protection system became a true game changer at Boeing. With one of the largest titanium machining shops in the world, Boeing Portland has set the standard for cutting tools and tool holder applications for difficult to machine materials. The partnership will be strategically strengthened by HAIMER’s investment and support as a new member at OMIC R&D.

 

Due to its technology advantages, the Haimer Safe-Lock™ system has become the Boeing Portland standard for roughing in their milling operations. Prior to implementing Safe-Lock™, Boeing was constantly facing the challenge of preventing the cutting tool from pull-out which potentially created very expensive scrap.  Over the last 10 years, since implementing Safe-Lock™, they haven’t had a single tool pullout incident for their high value components – thus avoiding any sort of expensive scrap and machining failure which was a common problem before implementing Safe-Lock™.

 

William Gerry, Global Technology program manager for Boeing Research and Technology said: “Boeing is very carefully vetting and inviting members to partner up and contribute to OMIC R&D. We are delighted about the new membership of HAIMER, who we know as a high quality tool holding, shrinking, balancing and presetting technologies company that Boeing has relied on heavily and exclusively for this service. HAIMER can support OMIC R&D and its members with state of the art technology and industry 4.0 connectivity solutions.”

 

OMIC R&D is the fifteenth such research center established with Boeing leadership worldwide, and the first Boeing has sponsored in the United States. Its mission is to bring together manufacturing companies and higher education in an innovation environment where “outside-in” applied research with faculty and university students solves real problems for advanced manufacturers while training the next generation of engineers and technologists. Member companies share machinery, equipment such as tools, and expertise to create a highly dynamic and innovative R&D function for members.

 

Andreas Haimer, president of the HAIMER Group, explained during the official handshake at becoming an OMIC R&D member, “We are proud and happy to be closely associated with Boeing as a leading aircraft manufacturer and one of our biggest global customers. The investment and membership at OMIC R&D is a clear commitment to the community, our customers and the entire manufacturing industry in Oregon, the Pacific Northwest and American manufacturing. OMIC R&D is an ideal platform to share these kinds of best practices making American and Oregon manufacturers more competitive. Apart from Boeing Portland we also heavily support the leading U.S. Boeing facilities with our system technologies in Auburn, Seattle, Everett, Helena, St. Louis, and Fredrickson.”

Article by: Haimer Asia Pacific Ltd.​

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching