Article by MEGA Tech Magazine​

The first time of Oni Matching Day Activity “Grow together to increase competitiveness”

เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนา ยกระดับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นตามมาตรฐานของแต่ละบริษัทอย่างเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก แต่หัวใจที่มีความสำคัญอีกอย่างในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนั่นก็คือ การขยายเปิดโลกทัศน์และขยายโอกาสในการมองหาพันธมิตรทางอุตสาหกรรมที่ดีที่จะเข้ามาส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความคล่องตัว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

 

ด้วยเหตุนี้เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ บางนา ทางบริษัท โอนิ อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้นำเข้า และตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือ และโซลูชั่นการผลิต ได้จัดกิจกรรมโดยเป็นสื่อกลางในการในการเชื่อมโยงธุรกิจ ในงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ "Business Matching : Grow together to increase competitiveness" โดยภายในงาน คุณอภิสิทธิ์ แตงถมยา กรรมการผู้จัดการบริษัท โอนิ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า “งานในวันนี้เกิดจากจุดเริ่มต้นเล็กที่ทางทีมงานโอนิทุกคนต้องการเป็นสื่อกลางในการก่อให้เกิดการรวมตัวระหว่างเหล่าผู้ผลิตในระดับกลางและระดับเล็ก ให้มีโอกาสพบปะผู้แทนในกลุ่มอุตสาหกรรม 1st Tier เพื่อเปิดโอกาสให้ซัพพลายเออร์แสดงศักยภาพและความสามารถในการผลิตด้วยเครื่องจักร Wele และเครื่องมือต่างๆที่ได้รับการยอมรับถึงมาตรฐานระดับโลก และเพื่อให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันจนเกิดการขับเคลื่อนทั้งทางด้านองค์กร ด้านอุตสาหกรรม และสู่การขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป” โดยภายในงานได้รับเกียรติอย่างสูงจากตัวแทนในอุตสาหกรรม 1st Tier จำนวน 10 บริษัท และบริษัทซัพพลายเออร์ จำนวน 20 บริษัท ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นจำนวนมาก จากทั้ง 2 ฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผลตอบรับจากการการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จครั้งสำคัญ โดยทีมโอนิฯเชื่อว่างานในวันนี้จะจุดประกาย และเป็นหนึ่งในแรงผลักดันแห่งความสำเร็จที่ก่อให้เกิดการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต

 

ผลตอบรับจากการการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จครั้งสำคัญ โดยทีมโอนิฯเชื่อว่างานในวันนี้จะจุดประกาย และเป็นหนึ่งในแรงผลักดันแห่งความสำเร็จที่ก่อให้เกิดการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต

 

Nowadays the procurement has been developed to meet the standards of each company accordingly in order to reduce the product cost which is very important. However, the heart of the matter in driving the economy is the broadening up of the vision and the opportunity to find new partners in the industry in order to support and strengthen the mobility as well as to increase the effectiveness so that it is recognized worldwide.

 

To achieve such goal, on the 5th of September 2019 at Novotel Bangkok Bangna, ONI Intertrade Co., Ltd., the importer and reseller of machinery, tools and manufacturing solutions, organized one activity as a medium to connect businesses under the title “Business Matching: Grow together to increase competitiveness”. In this event, Mr. Apisit Taengthomya, Managing Director, ONI Intertrade Co. Ltd. said about the purpose of this activity: “The activity today originated from one small fact that the staff at ONI want to become the mediator to bring medium-sized and small-sized entrepreneurs to meet representatives from the 1st Tier industry so that suppliers can show their potentials and capability to produce with Wele and tools which meet the international standards and with the hope that there is a collaboration to the point that there is a drive at the organizational level, as well as at the industrial and national levels in the future.” In this event, there were representatives from 10 companies in the 1st Tier industry and from 20 supplier companies. The event was well received by both parties with good feedback.

 

The good outcome from this event is one step for the big success. ONI Intertrade Co. Ltd. believes that the event today will inspire and become one important force for the success in the industry in the future.

 

 

 

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching