Article by :  Sumipol Corporation Limited

 3 Solutions to Meet Manufacturing Demand in Industry 4.0 by Sumipol

เมื่อวงจรการผลิตในภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับปลี่ยนให้ทันกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายที่รวบรวมสินค้าคุณภาพแบรนด์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและระดับโลกไว้ในที่เดียวกัน พร้อมบริการครบวงจรอย่างมืออาชีพด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี จึงเร่งพัฒนาศักยภาพการให้บริการ นำเสนอความคิดใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้อย่างตรงจุด โดยการจัดรูปแบบเป็น 3 ส่วนหลัก คือ

 

 

MACHINING SOLUTIONS ให้คำปรึกษาการพัฒนากระบวนการขึ้นรูปโลหะและการลดต้นทุน ด้วยการวินิจฉัยสายการผลิตในปัจจุบัน วิเคราะห์จากคุณภาพชิ้นงาน การสึกหรอและอายุการใช้งานของเครื่องมือ เพื่อหาสาเหตุทำการแก้ไขพร้อมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนใหม่หรือการขยายสายการผลิตเพิ่มเติม ให้บริการออกแบบกระบวนการผลิต แนะนำการเลือกเครื่องจักรกล การจับยึดชิ้นงาน เครื่องมือจับทูล และเครื่องมือตัดที่เหมาะสม เพื่อผลสำเร็จของชิ้นงานที่มีคุณภาพและให้เกิดการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด

 

MEASURING SOLUTIONS ให้คำแนะนำการเลือกเครื่องมือวัดละเอียดที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดโดยผู้ชำนาญการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ การเชื่อมต่อผลการวัดแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่จะช่วยพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพ ให้ลดข้อข้อผิดพลาดและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด

 

SMART AUTOMATION SOLUTIONS   ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ทันสมัย พร้อมเชื่อมต่อระบบ IoT แสดงผลด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ ข้อมูลสถานะการผลิตแบบเรียลไทม์ได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้ผู้บริหารและทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลการผลิตและตัดสินใจได้ทันท่วงที รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนแนวทางการป้องกันก่อนเครื่องจักรเสียหาย สามารถลดเวลาสูญเสีย (Loss time) สร้างประสิทธิภาพสูงสุด

Since manufacturers face technology disruptions and constant changes in order to stay competitive, Sumipol Corporation Limited, as distributor, has integrated comprehensive world-class machines and tool technologies in one place with professional services for more than 30 years. The company has developed service offerings to respond to the various demands of customers in the form of 3 solutions as follows.

 

MACHINING SOLUTIONS:Sumipol provides advice on developing process design for machining work pieces according to customer requirements. Line diagnosis for current production will be carried out on cost, line balancing and production time, providing recommendations to improve productivity and efficiency. For new investment and line expansion, advice can be provided on the optimal selection of CNC machines, cutting tools, tooling systems, jig/fixture, etc to achieve the best quality work output and return on investment.

 

MEASURING SOLUTIONS:Our experts can provide advice on the selection of the latest measuring instruments for customers’ quality control requirements. Measurement data management systems which connect and display data from all measuring equipment allow managers to visualize product quality with analytical statistics in real-time, anywhere along production, to optimize the quality assurance system and reduce defects.

 

SMART AUTOMATION SOLUTIONS:We can provide analysis of production lines and also design semi- or full automation that is suitable for each manufacturing process and maximize return on investment through the use of industrial robots and simulation software. Industrial IoT integration allows the visualization of manufacturing data in terms of quality and efficiency, as well as analytics for preventive maintenance from more timely decision making, reducing loss time and increasing efficiency.

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching