Tapping and Threading Tools Technology

Source: MEGA Tech Magazine, Mar-Apr 2018

อุตสาหกรรมโลหะการทั่วโลกยังคงมองหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตอัตโนมัติให้ทันสมัยยิ่งขึ้นในการฝึกอบรมทุกๆขั้นตอนการผลิต จะทำให้เข้าใจถึงแนวทางการต๊าปเกลียวชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า ช่วยให้วิศวกรสามารถปรับปรุงการผลิตได้ตามต้องการและได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพทั้งนี้ อีสคาร์แบรนด์เครื่องมือตัดชั้นนำระดับโลกได้พัฒนา 3 นวัตกรรมใหม่นั้นคือ ให้ผลผลิตที่สูงกว่า ประหยัด และให้ความแม่นยำในการต๊าปเกลียวสูงขึ้น

 

ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้รับการวิจัยและพัฒนาขึ้นโดยอีสคาร์ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูง ให้คุณภาพการผลิตที่เหนือกว่า และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เครื่องมือต๊าปเกลียวรุ่นใหม่ล่าสุด Deca IQ Thread จากอีสคาร์เป็นเม็ดมีดกลมที่มี5 มุมคมตัดคู่ 10 ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ได้รับการออกแบบอย่างเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตและลดต้นทุนโดยเฉพาะ

เครื่องมือต๊าปเกลียวรุ่นใหม่ล่าสุด Deca IQ Thread จากอีสคาร์สามารถลดต้นทุนได้ดีที่สุดเมื่อเทียบราคาของคมตัดแต่ละมุมของเม็ดมีด โดยชื่อของผลิตภัณฑ์นี้แสดงให้เห็นถึงการมี  10 คมตัดภายในหนึ่งเดียวด้วยเส้นรอบวงคมตัด 16 มิลลิเมตร มี 5 มุมคมตัดคู่ซึ่งหมายถึง 10 คมตัดที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ล่าสุดที่มีต้นทุนคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบในราคาต่อคมตัดกับเม็ดมีดต๊าปเกลียว 3 คมตัดที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไป

 

เม็ดมีดต๊าบเกลียวประสิทธิภาพสูงด้วย 10 มุมคมตัด

 

เม็ดมีดชนิดนี้เป็นเม็ดมีดบวกที่ได้รับการออกแบบให้สามารถตัดชิ้นงานได้อย่างอิสระและสามารถตัดชิ้นงานได้ด้วยความเร่งและสามารถตัดชิ้นงานซ้ำได้หลังจากเปลี่ยนมุม เป็นเม็ดมีดเกรด IC908 ที่สามารถตัดวัสดุได้หลายชนิด พร้อมด้วยด้ามจับยึดเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบให้มีช่องสำหรับหล่อเย็นที่สามารถใช้ในงานทั่วไป และงานที่ต้องการการหล่อเย็นแรงดันสูง ช่องน้ำหล่อเย็นของเครื่องมือจะอยู่บริเวณใกล้กับคมตัด ซึ่งช่วยให้สามารถลดเวลาในการผลิต ให้อายุการใช้งานของเครื่องมือที่ยาวนานกว่า และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคายเศษได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อการระบายความร้อนให้กับคมตัดได้ดีกว่าและให้ความเสถียรในการผลิตได้ดียิ่งขึ้น

 

ด้ามจับยึดเครื่องมือมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ 0.5-1 นิ้ว (12-25 มิลลิเมตร) เพื่อรองรับการใช้งานกับเครื่อง CNC ที่ใช้มาตรฐานเดียวกับอุตสาหกรรมสวิสเซอร์แลนด์ คมตัดด้านหน้าของเม็ดมีดจะขนานกับด้านหน้าของด้ามคมตัดทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งกับการใช้งานร่วมกับเครื่องจักร CNC การกัดเกลียวคมตัดอยู่ใกล้กับส่วนของบุชชิ่ง ซึ่งส่งผลในการลดแรงสั่นสะเทือนและให้คุณภาพผิวสำเร็จที่ดีกว่า

Excellent Precision and Surface Quality

 

ด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นเอกลักษณ์ (จดสิทธิบัตร) นี้ เป็นเม็ดมีดทรงกลมขนาด 16 มม. มี 5 คมกัดสองด้านซึ่งให้คมกัด 10 คมกัด รูปทรงเรขาคณิตใหม่ที่ให้ราคาประหยัดที่สุดต่อมุมเกลียว (เมื่อเทียบกับมุมแบบที่เป็นที่นิยมแบบ 3 คมกัด) อีสคาร์ ขอนำเสนอเม็ดมีดเกลียวที่ประหยัดและเป็นที่นิยม ได้แก่

 

  • TTG-16E-ISO - ISO – Metric
  • TTG-16E-UN - UN – Unified thread
  • TTG-16E-A55 - Partial 55° profile
  • TTG-16E-A60 - 60° profile

 

ประเภทของ DECA-IQ-THREAD ใหม่นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นตามขั้นตอนทางเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งส่งผลให้เกิดความแม่นยำของตำแหน่งคมกัด เมื่อมีการเปลี่ยนคมกัดของเม็ดมีด เม็ดมีดใหม่ทำจาก IC908 เกรดอเนกประสงค์ ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป เม็ดมีดที่ประกอบไปด้วยเม็ดมีดใหม่มีช่องระบายน้ำหล่อเย็นที่ออกแบบมาเพื่อใช้สารหล่อเย็นแรงดันสูง ทำให้งานมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม การเปลี่ยนคมกัด สามารถทำได้โดยเพียงการคลายบางส่วนของสกรูยึดเพื่อให้การดำเนินการเปลี่ยนได้รวดเร็ว ใช้งานง่ายและไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเซ็นเตอร์ใหม่

The global metalworking industry is constantly searching for ways to further upgrade its automated production processes. All machining disciplines are included in this quest for ever improved performance, including the area of thread generation. To help engineers achieve the required increases in output and enhancements in the quality, Iscar now offers three innovative methods for highly productive, economical and accurate threading operations.

 

Products of the company’s prolific R&D Department, Iscar’s advanced new threading tools provide users with highly efficient solutions that boost production, raise quality and provide substantial cost reduction benefits. Iscar’s Deca IQ Thread is a round insert with five double-sided corners, providing 10 functional cutting edges. The line is designed to boost production, raise quality and reduce costs.

 

Iscar’s new Deca IQ Thread delivers the most economical, currently available, price per threading corner. As the new product’s name implies, the tangentially clamped threading inserts feature 10 cutting edges – i.e. a 16mm round insert with 5 double-sided corners, providing a total of 10 cutting edges. This newly developed geometry delivers by far the most economical price per threading corner when compared to the popular 3 cornered threading laydown insert. 

Threading Inserts with 10 Cutting Corners

 

The insert features a positive, free-cutting geometry and is designed to promote accurate edge location and repeatability after corner indexing. The IC908-grade insert can be used in a variety of materials. The toolholders feature coolant channels designed for use with conventional and high-pressure coolant ability. The coolant channels of the tools feature outlets that are close to the cutting edge, enabling shorter machining time, longer tool life, improved chip control, effective cooling-down of the cutting edge and a more stable process.

 

Toolholders are available in a variety of sizes ranging from 0.5" to 1" (12 to 25 mm) to accommodate standard CNC machines as well as the Swiss industry. The front edge of the insert is parallel to the front edge of the toolholder, making it well suited for Swiss machining. According to the company, this enables the threading operation to get closer to the guide bushing, resulting in less vibration and better finishes. 

 

Excellent Precision and Surface Quality

 

This unique (patented) geometry is a 16 mm round insert with 5 double-sided corners, providing 10 cutting corners. The new geometry provides the most economical price per threading corner (when compared with the popular 3 corner lay down inserts). In the initial stage, ISCAR is introducing the most popular thread profiles and pitch sizes:

 

  • TTG-16E-ISO - ISO – Metric
  • TTG-16E-UN - UN – Unified thread
  • TTG-16E-A55 - Partial 55° profile
  • TTG-16E-A60 - 60° profile

 

The new DECA-IQ-THREAD line was developed according to an advanced technological procedure, which results in very accurate geometry and edge location repeatability after corner indexing. The new inserts are made from the versatile grade IC908. The new inserts also provide advantageous tool life when compared to major threading insert manufacturers. The tools that carry the new inserts feature coolant channels designed also for the use of high pressure coolant. 4 corner indexing can be performed by only a partial opening of the clamping screw, so the indexing action is short and easy and no setup operation is then required.

 

Whatever your machining process, external or internal threading is likely a part of your manufacturing process. It's a given that selecting the right threading solution will improve quality, productivity and cut production costs. Of course, selecting the wrong threading process can have disastrous effects. Cutting tool suppliers have done a good job - some might say too good of a job - of developing innovative threading tools to meet diverse market needs. There are many diverse multi-function inserts for thread turning and vast array of inserts and solid carbide tools for thread milling and tapping.

References:

Iscar Thailand

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching