Rendering_GuehroSync

GÜHROSync - The best of both systems​

Source: MEGA Tech Magazine, May-June 2018

ซินโครชัครวมข้อดีของหัวชัคชนิดไฮโดรลิค และซินโครไว้เป็นหนึ่งเดียว​

 

GühroSync synchro chuck จะสามารถจับยืดภายใต้ค่า Strain ต่ำได้ดีกว่าการจับยึดโดยใช้เพียงหัวชัคอย่างเดียวรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ประกอบไปด้วย สปริงโลหะอายุการใช้งานนานมาเป็นตัวดึง ใช้สปริงโพลิเมอร์เป็นตัวหน่วงและใช้เทคโนโลยีตัวหนีบไฮโดรลิกส์ การออกแบบดังกล่าวช่วยลดแรงกดตามแนวแกนและแนวรัศมีเมื่อทำการขึ้นรูปต๊าปและกลึงเกลียว 

 

เพื่อเป็นการปรับปรุงจุดด้อยของระบบซินโคร Guhring ได้พัฒนา GühroSync จากมุมมองของผู้ผลิตโดยใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมนานหลายทศวรรษในการพัฒนา, การผลิตและการใช้กลุ่มอุปกรณ์ระบบซินโครของ GühroSync จากการใช้งานจริงพบว่า ไดนามิคสปินเดิลและที่แกนที่ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรอาจเกิดความผิดพลาด ณ เวลาที่วัสดุสัมผัสกัน ในระหว่างการต๊าปเกลียวและหมุนเกลียวย้อนกลับจะทำให้เกิดการเบี่ยงเบนได้มากที่สุดที่บริเวณระหว่างเกลียวหมุนและตรงแกนเจาะ ดังนั้นระบบนี้จึงได้รวมเอาจุดเด่นของระบบไฮโดรลิกส์และซินโครไว้ด้วยกัน อันได้แก่​

 

 • ลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานได้ง่ายและปลอดภัย
 • ตั้งความยาวของเครื่องมือได้แม่นยำและรวดเร็ว
 • ขับเคลื่อนด้วยแรงทอล์คได้ดี
 • การทำงานร่วมทั้งแรงขับ-แรงหน่วง
 • การออกแบบที่แยกเป็นส่วน, มีหลากหลายประเภท ซึ่งหมายถึงมีแบบที่ใช้กับหัวชัคชนิด shrink fit ได้ด้วย

 

หลักการใช้งานโดยทั่วไปแสดงให้เห็นว่าไดนามิคสปินเดิลและการขับเคลื่อนของเครื่องจักรในแต่ละแกนจะก่อให้เกิดค่าความคลาดเคลื่อนจากการ synchronization ในระหว่างกระบวนการต๊าปเกลียว ในระหว่างเริ่มต้นทำเกลียวซึ่งจะต้องทำให้ทิศตรงข้ามการหมุนโดยพื้นฐานของการต้าปนั้นจะมีค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้มากที่สุดในระหว่างการ synchronization และการป้อนเครื่องมือในระหว่างการหมุน ข้อผิดพลาดจากการ synchronization ดังกล่าวมีผลทำให้เกิดแรงกระทำกับเครื่องมือสูงมาก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องมือสั้นลงและทำให้เกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างการต้าปเกลียว

แรงกระทำที่เกิดขึ้นบนหัวชัค

 

ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาและความต้องการที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของการเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องมือให้ยาวนาน และให้ระยะเวลาในการผลิตชิ้นงานสั้นลงนั้นจำเป็นจะต้องปรับปรุงคุณภาพของหัวชัค และเพิ่มประสิทธิภาพการยึดจับซึ่งยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้

 

ดังนั้นเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยี synchro chuck ที่เกิดขึ้นตามความต้องการในปัจจุบันและอนาคต การลอกแบบสำหรับหัว synchro chuck ต้นแบบถูกผลิตขึ้นจากผลของการทดสอบเครื่องมือเป็นจำนวนมาก ในด้านหนึ่งหัวชัคจะต้องใช้ง่ายต่อการใช้งาน และในอีกด้านหนึ่งจะต้องปรับปรุงลักษณะการจับยึดเพื่อเกิดการขับเคลื่อนทอล์คที่ดีที่สุด ประกอบกับมีลักษณะของแดมปิ้งที่ดีมากๆ มีศูนย์กลางที่เที่ยงตรง และให้ความสมดุลสูงสุดในการในการลอกแบบชิ้นงาน

 

ดังนั้นโซลูชั่นที่เกิดขึ้นนั้นคือการผสาน 2 เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการจับยึดเข้าด้วยกัน GühroSync จึงรวบรวมข้อดีของทั้งหัวชัคแบบ synchro และหัวชัค hydraulic  เข้ามาไว้ในระบบเดียว

 

เนื่องจากการทำงานในแต่ละครั้งแรงที่เกิดขึ้นในแนวแกนและแนวรัศมีของสปริงโลหะและแดมปิ้งโพลิเมอร์จะถูกดีดขึ้นและหน่วงลงเท่าๆกัน โหลดที่เกิดขึ้น ณ จุดที่ทำการกลึงจึงมีน้อยลงเป็นผลทำให้อายุการใช้งานของเครื่องมือยาวนานขึ้น และกระบวนการผลิตมีความแม่นยำและชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น

 

หัวยึดจับชิ้นงานแบบ collet chuck จึงช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้ดีกว่าไฮโดรลิคชัค ดังนั้นเวลาที่ใช้ในการติดตั้งและจับยืดจึงน้อยลง โดยการใช้ตัวล็อคเพียงอันเดียวเท่านั้นในการจับยึด ดังนั้นตัวล็อคอื่นๆหรือแหวนล็อคจึงไม่จำเป็นอีกต่อไป การขับเคลื่อนในทิศบวกของเครื่องมือด้วยไฮโดรลิคชัคจะช่วยส่งแรงทอล์คเต็มกำลังได้อย่างเหมาะสม

 

โครงสร้างของ GühroSync

 

การออกแบบโครงสร้างให้มีความเรียบลื่น ไม่มีครีบหรือคมจึงทำให้สามารถป้องกันการปนเปื้อนหรือสิ่งแปลกปลอมในระหว่างกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี โครงสร้างแบบแยกส่วนของหัวจับช่วยช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานกับชิ้นงานมาตรฐานและชิ้นงานที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ เช่น ชิ้นงานที่มีขนาดยาวกว่าหรือศูนย์ผ่านศูนย์กลางลดลง ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนำมาใช้งานร่วมกับ Guhring’s MQL หรือ  GÜHROJET technology ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Structure-GuehroSync

The synchro chuck offers all the advantages of hydraulic and synchro chucks in one system​

 

The GühroSync synchro chuck ensures taps are under less strain as it is the only chuck that combines suspension with a long-life metal spring, damping with polymer spring elements and hydraulic clamping technology. This reduces the axial and radial forces when tapping and thread forming.

 

In order to improve upon the weaknesses of existing synchro chuck systems, Guhring developed the GühroSyncfrom a tool manufacturer’s perspective and incorporated decades of experience from the development, manufacture and application of threading tools in the new GühroSync synchro chuck. Practical applications show that the spindle dynamic and the axis drive of machines create synchronisation errors during the tapping process. During the initial tapping of the thread and when reversing the direction of rotation at the base of the thread there is the greatest deviation between the synchronisation of the rotation and feed axis. So the combination of synchro and hydraulic chuck provides GühroSync with the best of both systems:​

 

 • a considerable reduction of occurring forces
 • simple and safe handling
 • quick and accurate length setting of the tool
 • torque transmission with positive drive
 • torsion-damped driver
 • modular design, various types, i.e. with shrink fit chuck are possible

 

            Practical applications show that the spindle dynamic and the axis drive of machines create synchronisation errors during the tapping process. During the initial tapping of the thread and when reversing the direction of rotation at the base of the thread there is the greatest deviation between the synchronisation of the rotation and feed axis. Such synchronisation errors result in high forces acting on the tool. This in turn reduces tool life and leads to defective threads.

 

Force acting on rigid chuck

 

Based on this experience and the ever growing demand for longer tool life and shorter cycle times, it was clear that the existing chuck systems have to be improved or the quality and performance requirements cannot be achieved.

 

The aim was to equip the synchro chuck technology for current and future demands. A profile for the optimum synchro chuck was produced from the results of numerous tool trials. On the one hand the chuck should be easy to operate and on the other it should possess considerably improved clamping characteristics in order to achieve maximum transmission of torque. Very good damping characteristics, high concentricity and balancing quality rounded off the profile.

 

The solution was a combination of two excellent clamping technologies. GühroSync offers the advantages of synchro and hydraulic chucks in one system.

 

Thanks to the unique application of long-lasting metal spring and polymer damping elements the axial and radial forces are sprung as well as dampened. Loading at the thread flank is reduced so tool life and process reliability are considerably increased.

 

The usual collet chuck holder gives way to a considerably more comfortable to operate hydraulic chuck. Thus, the time and effort spent on clamping is reduced. Just one unique key is used for clamping, additional keys for locking or rings for sealing are not required. The positive drive of the tool by the hydraulic chuck optimally transmits the full torque.

 

Structure GühroSync

 

The smooth, edge-free design prevents contamination and swarf trapping during the machining process. The modular structure of the chuck enables various standard and special designs, i.e. longer or reduced diameter models. All variants can also be combined with Guhring’s MQL or GÜHROJET technology.

GuehroSync I_II

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching