ITAP Press Event 2018 in Bangkok

เอเซียแปซิฟิกเร่งเครื่องเปิดตัวนิทรรศการอุตสาหกรรม 4.0​

ในงานประชุมท่านจะพบกับผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่จากกลุ่มเศรษฐกิจจำนวน 15 กลุ่ม ภายใต้ เส้นทางแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของงาน​

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย งาน Industrial Transformation ASIA-PACIFIC ซึ่งเป็นงานสาขาของ Hannover Messe จะเปิดตัวขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ประเทศศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตแห่งภูมิภาค ณ ศูนย์การแสดงสินค้า Singapore EXPO ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 18 ตุลาคม 2561 งานนิทรรศการแสดงสินค้านี้จัดขึ้นโดย SingEx Exhibitions และหุ้นส่วนระดับนานาชาติ Deutsche Messe งานนิทรรศการนี้ถือได้ว่าเป็นเวทีการค้าใหม่ของการปฏิรูปสู่ยุคอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ในเอเซียแปซิฟิค เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตในภูมิภาคมีความพร้อมนำเสนอและรับการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม งานนิทรรศการนี้พร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมกว่า 10,000 ราย จาก 30 ประเทศตลอดช่วงเวลา 3 วัน

 

จากงานแถลงเปิดตัวในเดือนเมษายนที่ผ่านมา งานนิทรรศการแสดงสินค้านี้ได้รับแรงสนับสนุนและความสนใจจากกลุ่มต่างๆในภูมิภาคในระดับเกินความคาดหมาย พื้นที่ของงานเพิ่มขนาดจาก 15,000 ตารางเมตรเป็น 20,000 ตารางเมตรเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมจำนวนมหาศาล บริษัทต่างๆ ได้ลงนามเข้าร่วมแล้วนั้น เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นการยืนยันความหลากหลายของกลุ่มผู้ผลิตสินค้านวัตกรรมผลิตขั้นสูงที่จะพบได้ภายในงาน

 

ด้วยพื้นที่การแสดงการค้าส่วนใหญ่ได้ถูกจับจองแล้ว ผู้ร่วมชมงานสามารถเตรียมพบกับกิจกรรมและรายการมากมายครอบคลุมภาคส่วนอุตสาหกรรมต่างๆ รวมไปถึงเส้นทางการเรียนรู้ ห้องทดลองการเรียนรู้ เวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล และเวทีสำหรับบริษัท Startup สามารถดูเพิ่มเติมได้จากภาคผนวก A

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านระบบอัตโนมัติกว่า 200 บริษัท จะร่วมนำเสนอวิธีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาไปพร้อมกันกับผู้นำด้านการตลาดและบริษัท startups จากกว่า 10 ประเทศ รวมถึงเหล่าบริษัทในคูหาประจำประเทศที่สำคัญทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่นและเยอรมนี (กรุณาดูรายการรายชื่อบริษัทผู้ร่วมออกแสดงสินค้ารายใหญ่ ที่ภาคผนวก B) ผู้คิดค้นนวัตกรรมสำคัญที่จะมาร่วมนำเสนอผลงาน อาทิ

 

  • Beckhoff’s C-based control TwinCAT engineering and control software ผู้สร้างแอพพลิเคชั่น (ระบบ Big Data และ Pattern Recognition) เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนและพัฒนาประสิทธิผลของระบบวิศวกรรมซอฟแวร์

 

  • ST Engineering’s family of autonomous vehicles (STROBO) ร่วมมือกับ LiDAR SLAM technology พัฒนาระบบหยิบและวางพาเลทสินค้าอย่างแม่นยำ ด้วยความสามารถตรวจพบและรู้จำพาเลทสินค้าขั้นสูง ภายในงานแสดงสินค้า บริษัทดังกล่าวจะเปิดตัวโมเดล TUG ล่าสุดซึ่งเป็นระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยไร้ผู้ควบคุมสำหรับขนส่งวัตถุดิบ 
ITAP Press Event 2018 in Bangkok

ผู้แทนกระทรวงประเทศอาเซียนนำเหล่าวิทยากรชั้นนำนานาประเทศร่วมเสวนา

 

ท่าน Tharman Shanmugaratnam ผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ รัฐมนตรีประสานงานกระทรวงเศรษฐกิจและสังคม และประธานกลุ่ม Group of Thirty จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันที่ 16 ตุลาคม โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้ร่วมเปิดงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับกระทรวงจากกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องสภาพเศรษฐศาสตร์จุลภาคในภูมิภาคนี้ รวมถึงการวางแผนและกรอบการทำงานสู่อุตสาหกรรม 4.0

 

บนเวทีสัมมนา เหล่าผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านอุตสาหกรรม 4.0 จะนำเสนอหัวข้อ “Getting Real with the Business of Industry 4.0” ในงานสัมมนานี้จะนำเสนอหัวข้อหลักของการจัดงาน คือ Industrial Transformation – Future of Manufacturing Summit และหัวข้อที่สำคัญอื่นๆ อาทิ

 

  • Industrial IoT Forum;
  • Global Additive Manufacturing Summit (with individual Industrial and MedTech breakout tracks)
  • Standards Forum

 

งานสัมมนามีผู้บุกเบิกอุตสาหกรรม 4.0 กว่า 100 ท่านจากกลุ่มเศรษฐกิจ  15 กลุ่ม โดยกว่าร้อยละห้าสิบเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับภูมิภาค รวมถึงเหล่าผู้มีชื่อเสียง เช่น

 

 

  • คุณ Phil Smith ประธานบริษัท Innovate UK (คณะกรรมการวางแผนกลยุทธด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำคัญแห่ง สหราชอาณาจักร) ซึ่งบทปราศรัยของท่านเรื่อง Drawing On Innovation’s Dividend – The Journey to Renewing Industry’s Promise สามารถสร้างแรงบันดาลใจแด่เหล่าผู้พัฒนานวัตกรรมให้สร้างการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักร พร้อมให้คำแนะนำแก่เหล่าผู้ฟังจากประเทศเอเชียแปซิฟิกเรื่อง multi-sectoral และ public-private collaborations

 

  • คุณ Samuel Garcia รองประธานบริษัท Procter & Gamble กลุ่มอุตสาหกรรม Global Consumer Product Supply (APAC) ผู้ที่จะมาร่วมแบ่งปันเหตุการณ์เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจกลุ่ม FMCG อันเกิดจากการเข้ามาของอุตสาหกรรม 4.0 ตั้งแต่การผลิต นวัตกรรม การพัฒนาจุดยืนในตลาดรวมถึงผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทาน

 

  • คุณ Alpesh Patel ผู้อำนวยการ McKinsey & Company’s Digital Capability Center ผู้เป็นวิทยากรกระบวนการในงานเสวนา ในหัวข้อ Where Next on the Journey to Industry 4.0 in Asia Pacific? เหล่าวิทยากรบนเวทีเสนานี้จะร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดต่อการเปลี่ยนแปลงยุคอุตสาหกรรม 4.0 

 

  • คุณ Max Ward ประธานกรรมการบริหารบริษัท Openport และคณะกรรมการมูลนิธิ Open Enterprise Logistics (OEL) ที่แต่งตั้งขึ้นมาไม่นานนี้ จะขึ้นพูดเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีและอุปกรณ์บล๊อกเชน ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ แผนธุรกิจต่างๆ ในห่วงโซ่มูลค่าและห่วงโซ่อุปทาน 

 

เริ่มต้น เติบโต ยั่งยืน – เตรียมตัวให้พร้อมสู่เส้นทางการเรียนรู้อันยึ่งใหญ่อย่างมีส่วนร่วม

 

ย่างก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านของแต่ละชาตินั้นแตกต่างและไม่สม่ำเสมอ นิทรรศการนี้จึงนำเสนอด้วย “เส้นทางแห่งการเรียนรู้” อันเป็นเอกลักษณ์ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัทและรัฐบาลต่างๆในเขตเอเซียแปซิฟิกได้ เริ่มต้น เติบโตและสร้างความยั่งยืน ตามกระบวนการและการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยวิธีนี้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ตรงจุดใดบนเส้นทางนี้ ในฐานะมือใหม่ ผู้เริ่มปฏิบัติหรือผู้บุกเบิก ก็จะสามารถสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจ พร้อมสร้างความร่วมมือและความคิดใหม่ๆด้วยกัน

 

ในขณะที่กลุ่มมือใหม่เรื่องอุตสาหกรรม 4.0 นั้นจะเกิดความเข้าใจมากขึ้นเมื่อได้พิจารณากรณีศึกษา รายการวิธีแก้ปัญหา เข้าร่วมเวทีบรรยายพิเศษและกิจกรรมพิเศษในบริเวณสาธิต กลุ่มผู้เริ่มปฏิบัติจะสามารถเรียนรู้แนวคิดที่ครอบคลุมและวิธีการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 กลุ่มผู้บุกเบิกและผู้คิดค้นนวัตกรรมก็สามารถแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนาแก่ผู้ฟัง ผ่านการนำเสนอในงานสัมมนาและเวทีเสวนา เช่นเดียวกับการร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ต่อยอดขึ้นไป

 

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญเชิงกลยุทธของนิทรรศการนี้ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้นิทรรศการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากหน่วยงานของรัฐมากมาย พร้อมการเข้ามามีส่วนร่วมจากบุคคลวงใน ซึ่งสะท้อนให้เห็นชัดเจนจากเหล่าคณะกรรมการที่ปรึกษา (โปรดดูภาคผนวก C) ที่ก่อตั้งเพื่อให้คำแนะนำและชี้แนะจุดยืน การส่งมอบและเป้าหมายของกลยุทธระดับภูมิภาคและเป้าหมายทางธุรกิจ

 

Video Presentation
Industrial Transformation Asia Pacific​

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching