Events

INTERMACH Forum #2 ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ก้าวสำคัญสานฝันสู่ 4.0

ก้าวสำคัญกับการเข้าถึงอุตสาหกรรม 4.0 ไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปแล้ว ระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และการเชื่อมโยงระบบโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นจุดเริ่มต้นสานฝันให้เป็นจริง พบการเรียนรู้ครั้งสำคัญอย่างครบถ้วน กระบวนการศึกษาจาก กูรูตัวจริง ภาครัฐ หน่วยงาน นักวิชาการ ผู้เชื่อมโยงระบบ (System Integrator) และผู้ประกอบการ ที่นี่เท่านั้น อินเตอร์แมค ฟอรั่ม #2

First Time in the World! NEW PROGRESSIVE BENDING ROBOT​

NEW! SMART FACTORY SHOWCASE
Simulation of manufacturing through Smart Logistic System for the first time in Thailand!
ADVANCED TECHNOLOGY ZONE​


Automation and robots are the answer to the crisis in the industrial sector

ออโตเมชั่นและหุ่นยนต์คือคำตอบของวิกฤตในภาคอุตสาหกรรม
การพัฒนาอุตสาหกรรมใดๆก็ตามหากอุตสาหกรรมสนับสนุนไม่มีความเข้มแข็งมากเพียงพอในท้ายที่สุดเราเสียดุลทางการค้ากันอย่างมหาศาล ดังนั้นเราจึงต้องหาคำตอบเพื่อให้พ้นวิกฤติตังกล่าวให้ได้
ด้วยเหตุนี้ รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา, ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรรมการกลุ่มผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (Thai Automation and Robotics Association: TARA) ได้กล่าวถึงวิกฤติที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมไทยว่า ภายใน 3 ปีข้างหน้า ประมาณ 83% หากผู้ประกอบการไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ ผู้ประกอบการเหล่านี้จะประสบปัญหาในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าราคาขายของผู้ผลิตอื่นสิ่งที่น่าตกใจนั่นคือ 47% เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งหากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมเกิดผลกระทบในเชิงลบอย่างแน่นอน

SUBCON Thailand 2018 promotes the kingdom as a major subcontracting hub in the region in response to industry 4.0 policy

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยในว่า ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกให้เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายอันดับต้น ๆ ในการเป็นประเทศคู่ค้าในอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตมาโดยตลอด และด้วยความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้ “ประเทศไทย 4.0" ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันจะนำพาประเทศไปสู่แหล่งรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมขั้นสูงบีโอไอจึงมุ่ง หวังให้งานซับคอนไทยแลนด์ ซึ่งเป็นงานจับคู่ธุรกิจและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเป็นงานสำคัญในการช่วยพัฒนาและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตของไทยให้พร้อมสู่การพัฒนาเพื่อรับการก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เช่นกัน

REDEFINING THE MANUFACTURING THROUGH THE SMART TECHNOLOGY

การนำเสนอเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยแนวคิด “พลิกโฉมสายการผลิต ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรอัจฉริยะ” ด้วยกิจกรรมที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์อย่างคับคั่งอาทิ สายการผลิตอัจฉริยะที่ผนึกกำลังหลากหลายเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต ทั้ง แมชชีนนิ่ง เซนเตอร์ เครื่องตัด พับโลหะแผ่น ผ่านเครื่องวัด และหุ่นยนต์ประกอบ ทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกัน ผ่านระบบซอฟท์แวร์โดยไม่มีแรงงานคนไปข้องเกี่ยวในทุกขั้นตอน ผลิตชิ้นงานจริง ครั้งแรกกับ 3 เครื่องพับโลหะแผ่นทำงานร่วมกับ หุ่นยนต์แขนกลเพียงหนึ่งตัว

...
...

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

aimplus.co.th

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
www.big-daishowa.com