การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งสู่การจัดตั้ง Taratorn Pro Center

 

ทั้งนี้คุณสุรพงษ์ ตั้งธราธร กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทอย่างเสมอมา “บริษัท Factory Max ของเราก่อตั้งในปี 1996 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเอาวิวัฒนาการ เทคโนโลยี เครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆจากทุกประเทศทั่วโลก เพื่อส่งผ่านเทคโนโลยีเหล่านี้ให้กับลูกค้า เราเป็นบริษัทที่นอกจากการแสวงหาเครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแล้ว เราจำเป็นที่จะต้องมีวิศวกรที่จะเข้าให้คำแนะนำ เข้าไปทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อสามารถที่จะเอาเครื่องมือ เครื่องจักรเหล่านี้ นำไปใช้กับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และเมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่ผ่านมา เราได้มีการเปิดตัว Taratorn Pro Center ขึ้น ที่นี่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยี ที่ลูกค้าของเราสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเราได้ความสนับสนุน ความร่วมมือจากซัพพลายเยอร์ของเรา ไม่ว่าจะมาจากประเทศชั้นนำอย่าง ญี่ปุ่น เยอรมัน อเมริกา และทุกๆที่ทั่วโลก ทำให้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยและครอบคลุมในทุกๆกระบวนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดทางด้าน Industry 4.0 จะเน้นในเรื่องของ Cloud Computing System หรือ Internet of thing ทางยุโรปมักจะเรียกว่า Smart Factory ซึ่งทางบริษัทพยายามสรรหาเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์แนวคิดแห่งอนาคตเช่นกัน”

นอกจากนี้ทางบริษัทยังให้ความสำคัญในการนำเอานวัตกรรมใหม่เพื่อนำมาพัฒนาขีดสามารถในอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งถือุตสาหกรรมแห่งอนาคที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก ทั้งนี้ คุณกลธีร์ เสนีชัย Product Manager ได้แนะนำ Elements ต่างๆ ที่ตอบสนองการทำงานของ Industry 4.0 “ปัจจุบันเรามีหลากหลาย Element ด้วยกัน สามารถตอบสนองในยุค Industry 4.0 ได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Robot จาก Erowa ซึ่งทำงานร่วมกับซอฟท์แวร์ที่ชื่อว่า JMS Pro Robot ชนิดนี้สามารถโหลดงานเข้าสู่เครื่อง CNC ได้อย่างอัตโนมัติ ร่วมถึงการทำงานที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวได้ด้วย ในส่วนของการควบคุมคุณภาพของการผลิตชิ้นงาน เรามี Partner ที่ยอดเยี่ยมจาก Carl Zeiss ซึ่งมี Software ที่ชื่อว่า πweb สามารถดึงเอาข้อมูลจากการวัดต่างๆจากเครื่อง CMM, Handtool และอุปกรณ์เพื่อการตรวจวัดทั้งหมดที่เรามีในโรงงานเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วก็นำมาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Element ที่พูดถึงสามารถดึงเอาข้อมูลมาเชื่อมโยงกันผ่านระบบ Network ร่วมถึงส่งผ่านข้อมูลเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้เราสามารถนั่งทำงานอยู่ที่บ้านทำงานผ่านระบบโทรศัพท์มือถือได้โดยไม่ต้องมาอยู่ที่โรงงานอีกต่อไป” นอกจากนี้คุณวรพรรณ จันทรากุลศิริ Head of Marketing บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ elements ที่ช่วยเสริมความสามารถในการพลักดันเข้าสู่ industry 4.0 “นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่ง Element ในเรื่องของ Cutting tool ซึ่งจะต้องเป็น Cutting Tool ที่มีคุณภาพสูง เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ เรามี NS Tool ผู้ผลิต Endmill ชั้นนำของโลก จากประเทศญี่ปุ่น และยังมี Nakanishi ผู้ผลิตมอเตอร์และสปินเดิลระดับโลก ที่จะช่วยเสริมความสามารถ ในการผลักดัน Industry 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น”​

เฟ้นหานวัตกรรมที่ดีที่สุดมุ่งสู่ Industry 4.0  

บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทต้นแบบที่ไม่หยุดที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางทางด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ อาศัยหลักการการให้การสนับสนุนลูกค้าทุกคนเสมือนเป็นหุ้นส่วนของบริษัท ให้ความจริงใจในการให้บริการ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของลูกค้าที่ทำให้บริษัทสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน​

Every concept and every activity must benefit the customers. Hence, the slogan: “We Can Maximize Your Profit”

 

For the past over 20 years, Factory Max Co., Ltd. has established itself as one of the respected suppliers of tools and machines for printing industry, automobile industry and metal industries. We strive to work on the slogan that we can maximize the profit of our customers by providing high-quality products and offering opportunities as well as the right technology for each customer. We have provided many workshops on specific techniques and solutions for better productivity. We hope to become “partners” with all our customers.

Continuous Improvement Leads to the Establishment of Taratorn Pro Center

 

Mr. SurapongTangtaratorn, Managing Director, Factory Max Co.,Ltd., says that the company improves itself continuously. “Factory Max Co., Ltd. was established in 1996 with the aim to bring in innovations, technologies, machines and tools from around the world to our customers. We not only seek the best machines and technologies for our customers but also offer them with the services by our engineers who work with them to give advice on the right technology and machines for each customer so that our customers can maximize their effectiveness. On the 28th October, 2016 we established Taratorn Pro Center as the learning hub and the technological center where our customers can come and make use of the available technologies. We are grateful to the support by our suppliers, from Japan, Germany, United States and everywhere around the world. We now have modern tools and machines in every part of the production process, supporting the Industry 4.0 concept in which Cloud Computing System or the Internet of Things plays a major role in the Smart Factory (the concept emerges in Europe). We have done our best to provide the technology which supports the future’s concept.”

The Best Innovation for Industry 4.0

 

Our company also pays a great attention to innovations which increases the potential of Thailand’s industries in the world economy, especially innovations related to Industry 4.0 which are gaining a lot of attention from manufacturers all over the world. Mr. Kolatee Seneechai, Product Manager, Factory Max Co.,Ltd. introduces many elements which support the principle of Industry 4.0. “Nowadays, we have many Elements to support the Age of Industry 4.0. We have a Robot system by Erowa to work with software called JMS Pro Robot which can be automatically downloaded to CNC. It works in a dynamic and flexible manner. Regarding the quality of the manufacturing, we partner with Carl Zeiss and have software called πweb which can import measuring data from CMM, Handtool and all measuring devices in our factories and then transfer them to the computer so that we can manage them in an effective manner. This ‘Element’ can connect all the data on the network and transfer them to the internet so that we can sit at home and check them on our mobile phone without coming to work at the factories.

In addition, Ms. Woraphan Chandrakulsiri, Head of Marketing, Factory Max Co.,Ltd., adds that some elements can improve the ability to be part of Industry 4.0. “We have one more Element which supports Cutting tool but the Cutting must be of high quality, accuracy and reliability. We have NS Tool, the world’s leading manufacturer of Endmill from Japan and we have Nakanishi, the world’s manufacturer of motor and spindle, which can increase the potential to be part of Industry 4.0 effectively and smoothly.

 

Factory Max Co., Ltd. is considered to the company with continuous improvement, both in products and services for customers. We work on the principle that all our customers are like the company’s partners. We offer excellent service and think about the benefits our customers will get from it so that everybody has a win-win situation. These have become parts of the trust and loyalty which customers have placed on us, resulting in the company’s growth and success in such a rapid and sustainable manner.

Mr. Surapong Tangtaratorn
Managing Director
Factory Max Co., Ltd.​

Mr. Kolatee Seneechai
Product Manager
Factory Max Co., Ltd.​

Ms. Woraphan Chandrakulsiri
Head of Marketing
Factory Max Co., Ltd.​

ทุกแนวความคิด ทุกการกระทำจะต้องสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าภายใต้แนวคิด “We Can Maximize Your Profit”​​

กว่า 20 ปีที่ผ่านมาบริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัดในฐานะตัวแทนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องจักรกล สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ ยังคงยืดมั่นกับการทำงานด้วยแนวความคิดที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า จัดหา ผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ทั้งยังหาโอกาสนำเสนอ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย การจัดอบรมทางด้านเทคนิคเฉพาะด้าน และการหาทางออกสู่ผลผลิตที่สูงขึ้น และบริษัทยังคาดหวังที่จะเป็น “หุ้นส่วน” ที่พร้อมจะให้ความร่วมมือแก่ลูกค้าเสมอ

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching