A Challenging Opportunity for Thaisakol Group to Revolutionize Thai Industries with Additive Manufacturing​

Source: MEGA Tech Magazine, Mar-Apr 2018

"บทพิสูจน์อันท้าทายของไทยสากล กรุ๊ปกับการพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี Additive Manufacturing"​

คุณปณิธาน กอบกุลสุวรรณ ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จำกัด นักบริหารหนุ่มวิสัยทัศน์ไกลได้กล่าวถึงมุมมองทางด้านอุตสาหกรรม 4.0 ที่กำลังเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในประเทศไทยว่า “ณ วันนี้ Industry 4.0 กำลังเป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ผสานงานร่วมกันก่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่เหนือกว่าอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยเองกำลังอยู่ในระยะเริ่มต้นที่กำลังพัฒนาโดยจะพบว่าในปีที่ผ่านมาเราจะเริ่มเห็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ระบบออโตเมชั่น Robot, System Integration (SI) หรือระบบ Cloud เป็นต้น แต่ความน่าสนใจในอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่อาจมีอิทธิพลและกลายเป็น Game Changer ที่สร้างผลกระทบและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตของโลกได้นั่นคือ เทคโนโลยี Additive Manufacturing” ​

 

ทำไมต้องเป็นเทคโนโลยี Additive Manufacturing

“ไทยสากลกำลังมองไปถึงเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงอีก 50 ปีข้างหน้า ซึ่งเทคโนโลยี 3D Printing แม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ก็ยังมีความน่าสนใจและมีแนวโน้มว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตโลกได้ในอนาคตอันใกล้” ทั้งนี้คุณปณิธานได้อธิบายเพิ่มเติมถึงจุดเด่นที่ทำให้เทคโนโลยีนี้มีประโยชน์อย่างมหาศาลโดยแบ่งเป็น 5 ส่วนหลักๆ อันได้แก่

 

1. Zero Tooling: ภาคการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จำเป็นต้องใช้ Tooling จำนวนมากและหลากหลาย ซึ่งแต่ละชิ้นมีมูลค่าสูงเป็นหลักล้าน และใช้เวลาเป็นเดือนในการผลิตดังนั้นหากต้องการเปลี่ยนโมเดลรถยนต์รุ่นใหม่แต่ละรุ่น จำเป็นต้องใช้ต้นทุนสูงและระยะเวลานานต่อการผลิตโมเดลใหม่ทุกครั้ง แต่ด้วยเครื่อง Metal 3D Printer จะทำให้เราข้ามขั้นตอนและไม่จำเป็นต้องใช้ Tooling แต่อย่างใด ผู้ผลิตสามารถผลิตชิ้นส่วนแบบต่างๆ เพียงแค่การเปลี่ยนดีไซน์ Drawing file ในขณะที่ยังสามารถใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ตัวเดิม ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมากในระยะยาว

 

2. No economies of scale: กระบวนการผลิตในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Casting, stamping, injection molding จำเป็นจะต้องมีปริมาณการผลิตที่สูงพอเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน แต่ระบบการผลิตกำลังจะถูกท้าทายจาก Metal 3D Printer  จากการผลิตเยอะเพื่อให้ต้นทุนต่ำ กำลังจะกลายเป็นผลิตเท่าไหร่ก็ได้ในต้นทุนที่เท่ากันทุกชิ้นตั้งแต่ชิ้นแรกที่เริ่มผลิตชิ้นงาน

 

3. Parts and weight reduction: Metal 3D Printer สามารถช่วยลดจำนวนชิ้นส่วนที่ผลิตได้ เช่น ชิ้นส่วน private jet ที่หากผลิตด้วยวิธีการในปัจจุบันอาจต้องอาศัยส่วนประกอบจากชิ้นส่วนนับร้อยนับพันชิ้น แต่ด้วยการผลิตของ 3D Printer จะสามารถผลิตชิ้นงานประกอบกันในตัวได้ในกระบวนการ Print  (Consolidation of assemblies) ซึ่งอาจเหลือส่วนประกอบเพียงหนึ่งถึงหลักสิบชิ้นเท่านั้น ผลดีตามมาก็คือน้ำหนักของชิ้นส่วนลดลง Supporting parts ก็ไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมาก นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง Lattice structure ซึ่งช่วยลดการใช้ Material อย่างน้อย 30%

 

4. Freedom of design: ออกแบบชิ้นส่วนได้อย่างอิสระทั้งโครงสร้างภายในและภายนอกโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าเครื่องจักรสามารถผลิตและประกอบชิ้นงานได้หรือไม่เหมือนกับการใช้เครื่องจักรรุ่นเดิมๆ เช่นการออกแบบ Conformal cooling channels ใน Mold inserts ที่วิธีการผลิตอื่นทำไม่ได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ Mold inserts ซึ่งการออกแบบชิ้นส่วนได้อย่างอิสระจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมสามารถพัฒนาด้าน R&D ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

5. Warehouse in the cloud:  บริษัทผู้ผลิตต่างๆที่มีสาขาและตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกนั้นไม่จำเป็นต้องมีการเก็บ Spare parts ในแต่ละสาขาอีกต่อไปเพราะชิ้นงานจะอยู่ในรูปแบบของ Drawing Part ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทันทีผ่านระบบ Cloud และสามารถผลิตชิ้นงานได้ทุกรูปแบบ ภายในเครื่องเดียวทันทีเมื่อลูกค้าสั่ง (On-demand print)

 

คุณปณิธานได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ณ วันนี้ ทางไทยสากล กรุ๊ปได้นำนวัตกรรมจากบริษัท Start up ชั้นนำระดับโลกภายใต้ชื่อ Desktop Metal ที่รวบรวมนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญระดับสูงทางด้าน3D Printing จากสถาบัน MIT โดยการสนับสนุนลงทุนมหาศาลจากบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง Google Venture, BMW, GE, NEA, KPCB และ LUX เป็นต้น ซึ่งเข้ามาปฏิวัติวงการ Metal 3D Printer โดยนำเสนอเครื่อง Metal 3D Printing ที่ถูกกว่าในตลาด 10  เท่าและผลิตชิ้นงานได้เร็วกว่า 100 เท่า เพียงพอที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตให้กับหลายๆ อุตสาหกรรม และทำให้ Metal 3D Printer จาก Desktop Metal กลายเป็นเครื่องแรกของโลกเพื่อการผลิตชิ้นงานในระดับ Mass Production”  ร่วมพิสูจน์นวัตกรรมระดับโลกนี้ซึ่งทางไทยสากล กรุ๊ปจะทำการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนภายในงานอินเตอร์แมค 2018 ในวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2018 ณ ไบเทค บางนา ทางเข้า Hall 101 Booth T2 

 

Mr. Panitan Kobkulsuwan, Director of Thaisakol Group Co., Ltd., a young director with a great vision, talks about his viewpoints regarding Industry 4.0 which is starting to play a role in Thailand: “Now Industry 4.0 is a way to develop industries towards a new manufacturing system with advanced technologies to achieve much better effectiveness. Thailand is in its early stage. In the past year, we have seen that technologies are playing a more significant role such as automation system, robot, system integration (SI) or cloud system. However, one of the most powerful influences which can be the next game changer to the point that it affects and revolutionize the world’s manufacturing industries is Additive Manufacturing.”​

 

What is Additive Manufacturing?

 

“Thaisakol is looking at the technologies which can be used from now for up to 50 years in the future. 3D printing technology is one of such technologies. Although it is not new, it is still worth mentioning. There is a tendency that it can change the world’s manufacturing industry in the near future.” Mr. Panitan also points out 5 main features which make this technology useful for Industry 4.0. These are:

 

1. Zero Tooling: In automotive industry, there are many tooling devices and each of them costs a lot of money, up to million Baht. It also takes a long time, or a month, to manufacture. Therefore, if a car needs a new model, there is a high investment cost and it requires a long time to make a new model. However, with Metal 3D Printer, we may skip many procedures and there is no need to use tooling. Manufacturers can produce many parts by changing drawing file design while they still use the same machines in order to reduce the investment cost in the long run.

 

2. No economies of scale: The current manufacturing procedures such as casting, stamping and injection molding, require a high amount of production to meet the cost. However, the manufacturing process is being challenged by Metal 3D Printer because there is no longer a need to manufacture a high volume of products to reduce the cost. It is now common to produce as many products as required because the cost remains the same from the very beginning of manufacturing.

 

3. Parts and weight reduction: Metal 3D Printer can reduce the number of parts manufactured. To illustrate, a private jet engine which is manufactured according to the current method of production requires many parts, up to hundreds or thousands of parts. However, the production by 3D Printer is different in that it can print according to the consolidation of assemblies, resulting in the requirement of only one or up to ten parts. Another advantage is that the weight of the workpiece is reduced. Besides, lattice structure can be made to reduce the use of material by at least 30%.

 

4. Freedom of design: Metal parts can be designed freely in terms of internal and external structures without considering whether they can be manufactured or assembled because it is not similar to other conventional machines such as conformal cooling channels in mold inserts which other procedures cannot perform. It can increase the effectiveness of mold inserts. This free design of metal parts is the drive towards research and development (R&D) in industries in a quick and efficient manner.

 

5. Warehouse in the cloud:  Many manufacturers have many branches and resellers throughout the world. Therefore, there is no need to keep spare parts in each branch because the workpiece is saved as Drawing Part which can be downloaded immediately through cloud system and every kind of workpiece can be manufactured by one machine when a customer requests an on-demand print.

 

A Superb innovation by the world’s leading manufacturer

 

Mr. Panitan concludes, “At the present moment, Thaisakol Group has imported innovations from start up companies around the world under the term ‘Desktop Metal’ which is gathered by researchers, scientists, and senior experts in 3D Printing from MIT through a large amount of financial support from the world’s leading companies such as Google Venture, BMW, GE, NEA, KPCB and LUX.  They revolutionize Metal 3D Printer by launching a Metal 3D Printing device which is 10 times cheaper than the market price and performs 100 times faster, enough to change the manufacturing process in many industries. Besides, it changes Metal 3D Printer from Desktop Metal to become the first device to manufacture workpieces at the mass production scale.” Thaisakol Group will launch it for the first time in Thailand and ASEAN in INTERMACH 2018 between 16 and 19 May 2018 at BITEC Bangna, Hall 101 Booth T2.

Mr. Panitan Kobkulsuwan

Director

Thaisakol Group Co., Ltd.​

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching