NEEDS before WANTS:

Frugal innovation for the medically undeserved​

วิศวกรรมบนพื้นฐานของความมัธยัสถ์พลักดันก่อเกิดประดิษฐกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในซีกโลกที่เศรษฐกิจกำลังจะพัฒนา ตามประวัติศาสตร์ของนวัตกรรทางการแพทย์ที่ผ่านพบว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและราคาต้นทุนมีความสัมพันธ์ในทิศทางที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม นี่คือช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ ที่ซีกโลกที่ความเจริญทางการแพทย์ยังไม่เข้าถึง กำลังจะถูกเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลด้วย “นวัตกรรมมัธยัสถ์” (frugal innovation หรือ reverse innovation) ในรูปแบบของประดิษฐกรรมเชิงหน้าที่ตอบสนองคนหมู่มาก เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงทางการแพทย์ดังกล่าว โดยใช้ทรัพยากรน้อยสุด และนี่คือนวัตกรรมแบบพลิกฝ่ามือ​

ในภาคการบริการทางด้านสุขภาพการแพทย์ นวัตกรรมมัธยัสถ์บ่อยครั้งที่โจทย์คือราคาต้นทุนที่สูงเกินไป หรือไม่สามารถเข้าถึงการบริการในบางรูปแบบได้โดยง่าย นวัตกรรมประเภทนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศกำลังพัฒนา ตอนนี้บริษัทเช่น GE กำลังเดินหน้าตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สายพันธุ์ใหม่ที่ราคาย่อมเยาว์ในจีนและอินเดีย ซึ่งแผ่ขยายไปยังตลาดในซีกโลกตะวันตกอีกด้วยอันเนื่องมาจากกลไกแรงกดดันด้วยปัจจัยต้นทุนการผลิต

 

ณ ปัจจุบัน นวัตกรรมมัธยัสถ์จัดออกเป็น 4 ประเภท ประเภทแรก “เครื่องมือและเทคนิคแบบลีน” (lean tools and techniques) เป็นการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยใช้หลักการแห่งความเรียบง่ายและการใช้งานเพื่อลดต้นทุนอย่างสุดขั้ว ตัวอย่างเช่น เครื่อง MACi ECG ของบริษัท GE และ CPAP ที่พัฒนาโดย Rice University ซึ่งเป็นอุปกรณ์ได้ลดทอนฟังก์ชั่นที่ไม่จำเป็นและใช้งานน้อยออกไป จนเหลือแต่ฟังก์ชั่นหลักที่จำเป็น ทำให้ราคาต้นทุนและราคาขายถูกกว่าอุปกรณ์ในกลุ่มเดี่ยวกันประมาณ 50% –  80%

 

“ทางออกแบบฉกฉวย” (opportunist solution) หมายถึง กลวิธีในการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ราคาย่อมเยาว์ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อมาแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printers) เพื่อพิมพ์ชิ้นส่วนเครื่องมือทางการแพทย์ หรือเพื่อประกอบเป็นอวัยวะเทียม​

“การปรับใช้ข้ามบริบท” (contextualized adaptations) คือ การประยุกต์เครื่องมือหรือเทคนิคเพื่อใช้งานข้ามบริบท โดยวัตถุประสงค์ของการใช้งานใหม่โดยสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่น ตู้อบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์พลังสุริยะ (Solarclave) ประดิษฐ์จากหม้อต้มอัดความดันไอน้ำและกระเงาสะท้อนแสงขนาดเล็กจำนวน 40 ชิ้นซึ่งจัดเรียงเพื่อให้เกิดระนาบที่เหมาะสมในการสะท้อนแสงอาทิตย์ ทำเกิดพลังงานความร้อนถึง 120 องศาเซลเซียส ซึ่งฆ่าเชื้อได้ตามมาตรฐานของ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (US Centers for Disease Control and Prevention)​

นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (bottom-up innovation) คือ แนวคิดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในมือไปประยุกต์แก้โจทย์ประดิษฐกรรม อย่างไรก็ดีนวัตกรรมแนวทางเกิดขึ้นในดินแดนยากไร้เพื่อสนองต่อชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ ไม่ค่อยแพร่หลายเท่าที่ควร ต้วอย่างเช่นการประกอบจากรถพยาบาลฉุกเฉินจากจักรยาน ในท้องถิ่นที่รถพยาบาลฉุกเฉินราคาสูงเกินเอื้อม มิใช่เพื่อตอบโจทย์การจราจรที่ขับคั่ง​

The Case of GE’s Vscan

 

Vscan™ คืออุปกรณ์อัลตร้าซาวด์ขนาดพกพาแสดงแบบเรียลไทม์การแสดงผลระดับกราฟฟิคใช้งานง่าย คงไว้ซึ่งคุณภาพของการทำงานที่สูง ทำงานกับอวัยวะเช่น ช่องท้อง อุ้งเชิงกราน หัวใจ และงานสูตินรีเวช ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวทำให้กระบวนการวินิจฉัยเป็นไปอย่างคล่องตัว

Expel the Misinterpretation

 

อย่างไรก็ดี วิจัยของ PWC ชี้ให้เห็นหลุมพลางของนวัตกรรมมัธยัสถ์ที่จะมองข้ามมิได้คือการรับรู้ของสาธารณชนที่มีต่อภาพลักษณ์ของนวัตกรรมว่าเป็น “ประดิษฐกรรม” เกรดต่ำ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าบริษัทหนึ่งรับสร้างบ้านในราคา 100,000 เหรียญสหรัฐ แต่จู่ๆ ก็มีผลิตภัณฑ์ของนวัตกรรมมัธยัสถ์ปรากฎในตลาดในราคาเพียง 5,000 เหรียญสหรัฐ ผลิตภัณฑ์ตัวหลังอาจถูกมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพต่ำ ด้วยตรรกะผู้บริโภคที่ว่าราคาย่อมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ ในการรับมือกับปัญหานี้ คือสร้างความตระหนักโดยยุทธวิธีทางการตลาด โดยเน้นย้ำถึงคุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์รองรับความต้องการที่เฉพาะเจาะจง ไม่ใช่เป็นทางเลือกเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน คุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์ควรสะท้อนจากเอกลักษณ์อัตถประโยชน์

Take-home Message

 

ผู้นำทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้เปลี่ยนถ่ายจากกลุ่มเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วไปสู่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ตลาดในกลุ่มประเทศนี้ได้แก่ จีน อินเดีย และบราซิล ได้กลายมาเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมมัธยัสถ์หรือนวัตกรรมแบบลีนอย่างรวดเร็ว และแม้ว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ในกลุ่มประเทศเหล่านี้จะไม่เข้มแข็งก็ตาม ทางเทคโนโลยีที่เร็ว กระทัดรัด ราคาย่อมเยาว์ จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงทิศทางหรือแนวทางของเทคโนโลยีทางการแพทย์ในอนาคต และนี่คือการปฏิบัตินวัตกรรมทางการแพทย์

Fig 1: Business Model according to Technology Change

(PWC’s Health Research Institute)

Figure 2: Frugal Innovation in Healthcare

(www.frugal-innovation-medicine.com)

Frugal engineering drives new products for the unique needs of a target consumer base in lesser developed economies. In the history of medical innovation, advances in technology have been inextricably linked to increases in cost. However, we are at a unique moment in which the insular world of medicine is about to be penetrated by the remarkable frugal innovation, or reverse innovation, approaches providing effective functional solutions to common problems encountered by “the many” with a minimal use of resources. This is radical innovation.​

Frugal engineering drives new products for the unique needs of a target consumer base in lesser developed economies. In the history of medical innovation, advances in technology have been inextricably linked to increases in cost. However, we are at a unique moment in which the insular world of medicine is about to be penetrated by the remarkable frugal innovation, or reverse innovation, approaches providing effective functional solutions to common problems encountered by “the many” with a minimal use of resources. This is radical innovation.​

To-date, four types of frugal innovations can be identified. Lean tools and techniques refer to the simplification and adaptation of existing technologies to drastically reduce costs and provide health innovations to everyone. For instance, General Electric’s MACi ECG and Rice University’s bubble CPAP are examples of devices tripped of superfluous functions that cost from one-half to one-fifteenth that of their average counterparts.​

Opportunist solutions refer to the clever use of modern, cheap, and available-for-everyone technologies to tackle old problems. For example, 3D printers may remodel accessibility to medical devices by allowing virtually anyone to manufacture medical tools, from low-cost prosthetics to spare parts of equipment.​

Contextualized adaptations refer to the diversion of existing techniques, materials or tools for completely different purposes. To demonstrate, Solarclave is a do-it-yourself autoclave made of a bucket containing a pressure cooker and a reflector consisting of 140 small mirrors arranged in a complex geometric way to concentrate and redirect sunrays towards the bucket, heating it up to 120 Celsius degree and achieving the physical sterilization standard of the US Centers for Disease Control and Prevention.​

Bottom-up innovations refer to original, simple – and even simplistic – ideas to obtain results unattainable before. The issue is that many frugal innovations remain local and rarely spread to others who might face similar challenges. For example, bicycle ambulances are a perfect alternative to care ambulances in places where cars are too costly and not adapted for the traffic density.​

The Case of GE’s Vscan

 

Vscan™ is a handheld, pocket-sized ultrasound tool that provides real-time black-and-white anatomic and color-coded blood flow images at the touch of a button. Pocket-sized ultrasound devices offer clinical and economic value. It offers high-quality imaging that is indicated for abdominal, urological, cardiac, obstetric and pediatric scanning – helping you provides efficient patient care with fewer referrals.

 

Expel the Misinterpretation

 

In the meanwhile, PWC’s research on frugal innovation has warned that one prime pitfall is the risk of appearing to peddle lower-grade products. For example, if a company known for manufacturing houses that cost $100,000 suddenly appears on the market with $5,000 house, the logical assumption may be that the second house is simply an inferior version-in terms of quality as well as cost of the first. One way to combat that assumption is to carefully market your product to your desired market not as an alternative, but as a unique product that serves a function all its own. Your product should stand on its own unique merits. 

Take-home Message

 

Leadership in medical technology innovation is slowly moving from developed to developing countries. Emerging-market countries such as China, India, and Brazil, despite comparatively weak healthcare system infrastructure, are quickly taking the lead in developing lean, frugal and reverse innovation. Faster, smaller, cheaper technological advances portend the future of medical technology. This is revolutionization of medical innovation.

Source: MEGA Tech Magazine, May-June 2017​

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching