HEXAGON PORTABLE PRODUCTS APAC DISTRIBUTOR MEETING 2017

เหล่า Distributor ของเราเป็นจิ๊กซอว์หลักที่เติมเต็มให้ Hexagon Manufacturing Intelligence (HexagonMI) สามารถตอบโจทย์ความต้องการ และเข้าใจในการให้บริการลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2017 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Compass SkyView สุขุมวิท24 บริษัท เฮกซากอน เมโทรโลจี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาคประจำปี 2017 ภายใต้หัวข้อ “HEXAGON PORTABLE PRODUCTS APAC DISTRIBUTOR MEETING 2017” โดยเหล่า Distributor ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Portable Measurement จากประเทศต่างๆใน เอเชียแปซิฟิค อาทิ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย อินเดีย และออสเตรเลีย พร้อมใจเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ ทั้งนี้ Mr. Duncan Redgewell, VP Portable Products, Hexagon Manufacturing Intelligence and General Manager, Leica Geosystems, Metrology Products ได้กล่าวถึงความสำคัญในการจัดงานในครั้งนี้ว่า “ทาง HexagonMI ให้ความสำคัญกับผู้แทนจำหน่ายประจำภูมิภาคที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเป็นอย่างมาก เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความรู้ และเข้าใจถึงความต้องการพื้นฐานและสังคมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแต่ละภูมิภาคได้เป็นอย่างดี ทั้งลูกค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยผู้แทนจำหน่ายทุกคนเป็นจิกซอว์ที่มีความสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถเข้าถึงลูกค้าและใช้งานได้อย่างเป็นประโยชน์มากที่สุด” ดังนั้นจึงได้จัดสัมมนา APAC Distributor Meeting เป็นประจำทุกปีเพื่อให้เราได้มีโอกาสพบปะและสร้างสายสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเหล่าผู้แทนจำหน่ายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และอัพเดตข้อมูลข่าวสารทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของ HexagonMI​

การสรรหาและพัฒนาเทคโนโลยีคือสิ่งที่ HexagonMI ทำมาโดยตลอด

 

Mr. Duncan Redgewell กล่าวว่า “ณ ปัจจุบันเครื่องมือวัดแบบพกพามีประสิทธิภาพและความแม่นยำในการตรวจวัดที่สูงขึ้น ประกอบกับความสะดวกและความหลากหลายในการใช้งาน ทำให้เครื่องมือวัดประเภทนี้มีความต้องการมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เพราะในหลายๆอุตสาหกรรมต่างให้ความสำคัญในการตรวจวัดชิ้นงานที่แม่นยำมากขึ้นทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องบิน ต่อเรือ อุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดใหญ่ (Heavy Construction) ไปจนถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ ซึ่งมีปัจจัยในการตรวจวัดที่แตกต่างกันออกไปทั้งทางด้านชนิดวัสดุ ขนาดชิ้นงาน ลักษณะความต้องการในการตรวจวัด และความแม่นยำในการตรวจวัดชิ้นงานดังนั้นผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของเราจะมีจุดเด่นที่สามารถตอบสนองการทำงานให้กับลูกค้าที่แตกต่างออกไปแต่ครอบคลุมทุกความต้องการในอุตสาหกรรม”  โดยในตลอดทั้ง 3 วันของการสัมมนาทางบริษัทได้นำเทคโนโลยี Romer - Portable Measuring Arms, AICON – Optical Camera – Based 3D Metrology,  LEICA – Laser Tracker Systems และระบบ Software Solutions และเทคนิคการทำงานแบบเจาะลึกทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานใหญ่ เพื่อให้ผู้แทนจำหน่ายได้รับประโยชน์และสามารถขยายผลให้กับลูกค้าได้อย่างชัดเจนมากที่สุด

Our distributors are like jigsaw puzzles to complete Hexagon Manufacturing Intelligence (HexagonMI) so that we can meet the demands and understand how to provide prompt service to our customers

Technology Development is what HexagonMI always does

 

Mr. Duncan Redgewell said, “Nowadays, we have portable measuring tools with higher effectiveness and accuracy in their measurements. Moreover, they are convenient and suitable for many usages, resulting in higher demands in this kind of products. At present, many industrial sectors focus on the accuracy of measurements and this aspect is important in automobile industry, aviation, shipbuilding, heavy construction as well as electronics. There are many measuring factors depending on the type of materials, the size of materials, the required measurements and the accuracy. Therefore, each of our products has features to meet the different demands of customers but all our products cover all the requirements in the industries.” During this 3-day seminar, HexagonMI has introduced a lot of technologies including Romer - Portable Measuring Arms, AICON – Optical Camera – Based 3D Metrology, LEICA – Laser Tracker Systems as well as Software Solutions and in-depth techniques for both practical and theoretical works by specialists from the headquarters so that the distributors could benefit from this seminar and expand this knowledge to our customers for better output and outcome.

From 18 to 20 July 2017 at Compass SkyView Hotel at Sukhumvit 24, Hexagon Metrology (Thailand) Co., Ltd. has organized its regional annual seminar 2017 with the topic “HEXAGON PORTABLE PRODUCTS APAC DISTRIBUTOR MEETING 2017”. Many distributors and resellers of products related to portable measurement from various countries in Asia Pacific such as Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapore, Korea, Japan, Indonesia, India and Australia came together to participate in this seminar. Mr. Duncan Redgewell, VP Portable Products, Hexagon Manufacturing Intelligence and General Manager, Leica Geosystems, Metrology Products, mentioned the significance of this seminar by saying “HexagonMI puts an emphasis on local distributors from every corner of the world because these people have a good level of knowledge and understanding of the basic needs and the society of the entrepreneurs in the industries in each region, including large, medium and small enterprises. Each distributor is like a jigsaw puzzle that plays a significant role in bringing our products to the customers and to make the full use of our products.” Therefore, this seminar APAC Distributor Meeting was held annually so that we can have a chance to meet and build our relationship with local distributors in the Asia Pacific region and to update our information as well as news related to innovation as well as the latest technology influenced by research and development team at HexagonMI.​

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching