Innovation for increases Forklift Productivity

รถฟอร์คลิฟท์ถือเป็นเครื่องจักรในกระบวนการขนส่งของระบบโลจิสติกส์และการปฏิบัติงานในคลังสินค้าของอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตนั้น จำเป็นจะต้องทำการศึกษาข้อมูลที่ครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานจากสังเกตการณ์ทำงาน  สถานที่ที่นำมาใช้งาน  ความถี่ในการใช้งานไปจนถึงการเลือกผู้ให้บริการที่มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพสูง และสุดท้ายคือการเลือกใช้รถฟอร์คลิฟท์ทีมีนวัตกรรมใหม่ๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องมือและ software รุ่นใหม่มาช่วยจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีมากที่สุด​

การวิเคราะห์ต้นทุน

             ในการคำนวณต้นทุนการใช้รถฟอร์คลิฟท์นั้นจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆได้แก่

 

 ต้นทุนพื้นฐาน

 

 • ราคารถโดยทั่วไปเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 20 ของต้นทุนทั้งหมด (cost of ownership)
 • ร้อยละ 80 ที่เหลือเป็นต้นทุนจาก ค่าอะไหล่ ค่าซ่อมบำรุง ค่าคนขับควบคุมรถ ค่าเช่ารถเพิ่ม (ในกรณีที่รถจอดเสีย) ฯลฯ

เป็นการยากที่จะคำนวณว่าซื้อรถสักคันแล้วคุ้มค่าหรือไม่ในระยะยาว

 

คำนวณต้นทุนจากจำนวนสินค้าหรือพาเลท

 

 • ลองคำนวณต้นทุนจากจำนวนสินค้าหรือจำนวนพาเลทที่รถฟอร์คลิฟท์เคลื่อนย้าย ลองตรวจว่าต้องเคลื่อนย้ายเร็วแค่ไหนหรือมากแค่ไหน  คิดแบบนี้จะช่วยให้ออกแบบชั้นวางสินค้าได้เหมาะสม
 • ลองกำหนดให้ชัดว่าต้องการเคลื่อนย้ายพาเลทสินค้ามากแค่ไหนในแต่ละวันหรือเดือน   วิธีนี้ช่วยให้เห็นต้นทุนต่อพาเลท ไม่ใช่ต้นทุนต่อชั่วโมง

 

 ต้นทุนทางด้านบริการหลังการขาย

 

 • มองหาผู้ให้บริการที่ไม่ได้เน้นแต่ราคาหรือสินค้า มองหาพันธมิตรที่นำเสนอ solutions ที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ พันธมิตรที่ดีมักนำเสนอให้คำแนะนำพิเศษเฉพาะสำหรับธุรกิจของท่าน เช่น การออกแบบปรับคลังสินค้า การจำลองการปฏิบัติงานและต้นทุน รุ่นและจำนวนรถฟอร์คลิฟท์ที่เหมาะสม ฯลฯ
 • ผู้ให้บริการที่เน้นแต่ให้ซื้อสินค้าโดยไม่สนใจบริบท ความเป็นมา หรือข้อจำกัดต่างๆ อาจไม่ส่งผลดีต่อธุรกิจ

 

ลงทุนกับสัญญาการบำรุงรักษา

 

 • ในธุรกิจที่การเคลื่อนย้ายขนส่งสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญ การลงทุนกับสัญญาการบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟ์เป็นเรื่องที่ดี ช่วยให้รถฟอร์คลิฟท์ปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องไม่จอดเสียบ่อยๆให้เสียงาน เอาเวลาในการซ่อมรถเองไปดูแล KPI ของงานในรับผิดชอบดีกว่า
 • เลือกใช้บริการจากพันธมิตรที่มีนโยบายด้านอะไหล่ที่มั่นคง มีอะไหล่ที่จำเป็นอย่างเพียงพอไม่ขาด และมีทักษะในการซ่อมและบำรุงรักษาเฉพาะด้านอย่างเชี่ยวชาญ  เพราะความพร้อมของอะไหล่เป็นหนึ่งในหัวใจของงานบำรุงรักษา 

 

เลือกฟอร์คลิฟท์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า AC

 

 • รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆใช้เทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟ้า AC ซึ่งทนทานและประหยัดกว่า รุ่นเก่าที่ใช้แปรงไฟฟ้า ปฏิบัติงานได้นานกว่าต่อแบตเตอรี่หนึ่งลูก ไม่ต้องซื้อแบตเตอรี่เพิ่มซึ่งราคาแพง

ลงทุนกับโครงการเช่าพร้อมคนขับหรือ Fleet management

 

 • บริการเช่ารถฟอร์คลิฟท์แบบ Fleet management ที่มาพร้อมกับระบบบริหารจัดการทรัพยากรแบบเบ็ดเสร็จทั้งการบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์ พลังงาน เชื้อเพลิง กำลังคนทั้งนายช่างบริการ/นักขับรถฟอร์คลิฟท์ ความปลอดภัย อุบัติเหตุ ฯลฯ
 • บริการลักษณะนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยติดตามต้นทุนและการปฏิบัติการต่างๆได้อย่างใกล้ชิด สามารถวิเคราะห์ตำแหน่งที่มีต้นทุนสูงที่สุดได้ ผู้ให้บริการอาจจัดประชุมร่วมกับลูกค้าเพื่อหา solution เพื่อลดต้นทุนเหล่านี้  
 • ติดตั้ง telematics และ on-board computer dashboards บนรถฟอร์คลิฟท์จะช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนต่างๆได้แม่นยำขึ้น ข้อมูลที่ได้จากระบบนี้ เช่น

 

 • เวลาเฉลี่ยในการเคลื่อนที่
 • เวลาจริงที่ยกสินค้าขึ้นลง
 • เวลาหยุดรถ
 • จำนวนการชน-กระแทก ฯลฯ 

ให้การอบรมการขับรถฟอร์คลิฟท์และการบำรุงรักษา

 

 • บริการลักษณะมีผู้ให้บริการหลายราย ลองเลือกผู้ให้บริการที่มีหลักสูตรการอบรมสอดคล้องกับกฎหมายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและเป็นศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานเฉพาะด้าน 
 • ผลลัพธ์จากอบรมจะช่วยให้นักขับรถฟอร์คลิฟท์มีทักษะการควบคุมรถที่ดีขึ้น เกิดอุบัติเหตุน้อยลง และยืดอายุการทำงานของรถฟอร์คลิฟท์ ลดโอกาสรถจอดเสีย 

การเลือกรถฟอร์คลิฟท์ที่มีนวัตกรรมใหม่พร้อมอุปกรณ์เสริมพิเศษ

 

 • รถฟอร์คลิฟท์รุ่นใหม่มักได้รับการออกแบบด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ โดยคำนึงหลักสรีระศาสตร์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้นักขับรถฟอร์คลิฟท์มีความผ่อนคลาย ลดความเมื่อยล้า มีทัศนะวิสัยที่ดีในขณะปฏิบัติงาน
 • Standard options เช่น ระบบการควบคุมความเร็วให้สัมพันธ์กับน้ำหนักที่ยก  พวงมาลัยที่แม่นยำให้การตอบสนองที่ดี หรือระบบเบรกที่ผสานระบบป้องกันการพลิกคว่ำ (anti-roll back) ฯลฯ เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการเลือกรถฟอร์คลิฟท์รุ่นใหม่ๆ
 • Special options เช่น เลเซอร์ช่วยกะระยะ กล้องและจอภาพแสดงผล คันบังคับแบบ joy stick เหล่านี้เป็นอุปกรณ์เสริมที่น่าสนใจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดี  

Forklift is a machine for delivering products in logistics and it is used in many industries. To use forklift for maximum efficiency and productivity, it is important to study the data including the basic information such as the observation of the operation, the workplace, the frequency as well as the service provider which should maintain high quality service and professionalism. Moreover, it is important to thinking about how to use new forklifts which contain many innovations and technological tools as well as new software to facilitate the working process and to increase the productivity.​

Cost analysis

 

            To analyze the cost of forklift use, there are 2 things to consider:

 

Fundamental cost

 

 • The price of the forklift is usually only 20% of the cost of ownership
 • The remaining 80% cost involves parts, servicing cost, driver salary, and hiring cost (in case the forklift breaks down) and the rest
 • It is difficult to calculate whether buying a forklift is worth the money in the long run.

Cost calculated from the number of products or pallets

 

 • The cost regarding the number of products or pallets which a forklift will move must be calculated from the speed of delivery and the frequency. This kind of calculation is useful because it helps design the shelves.
 • It must be clear how many times per day or per month the pallets will be moved. This method is useful for the calculation of the cost per pallet, not the cost per hour.

 

Aftersales service cost

 

 • Look for service providers who do not focus only on price or products. Look for partners who can provide solutions to run your business in an effective manner. A good partner will give special advice for your business such as how to design and change the warehouse layout and the operating simulation as well as the number and the model of forklifts and the rest.
 • the providers who encourage you to buy new products or services without your context, background, or limitations might not be good for your business

 

Invest in maintenance contract

 

 •  When the business involves transportation as the main factor, it is important to invest in maintenance contract. A well-maintained forklift means that it can operate for a longer time without any interruption. Instead of taking the forklift for maintenance by yourself, you should focus more on KPI.
 • Choose services provided by the partners who have a good policy regarding the products and the parts in other words, the partner should have enough stock of parts and expertise in maintenance. The availability of repair parts is at the heart of any services and maintenance.

Choose a forklift with AC motor

 

 • Modern forklifts use AC motor as part of their technology. They are more reliable and affordable than previous models of forklifts which use electric brush. Moreover, modern forklifts can work longer than those with battery. Therefore, there is no need to buy additional battery for modern forklifts.

Invest in lease with hired driver or Fleet management

 

 • Lease with hired driver or Fleet management comes equipped with resource management system which includes forklift maintenance, energy use, manpower, driver and repairman as well as other issues such as safety and accident cover and the rest.
 • This kind of service is key to help you check the cost and the operation so that you can analyze the location which incurs the highest cost. The service provider might consult the customer to find the best solution to reduce such cost.
 • Install telematics and on-board computer dashboards on forklifts to analyze the data to reflect the cost in an accurate manner. The data from this system includes

- Average time of movement

- Actual time for lifting products

- Stop time

- Frequency of hit and crashand the like

 

 

Provide training sessions on driving and maintenance

 

 • There are many providers so it is important to choose the one which provides training sessions which conforms to the law and the regulations set by Department of Skill Development and the one which is the testing center of specific skills.
 • The results from the training sessions will help forklift drives to steer the forklift better, resulting in fewer accidents and longer lifetime of the forklift and less time for malfunction. 

Choose a forklift with innovations and special accessories

 

 • Modern forklifts are designed with innovations as well as ergonomic principles so that the driver can feel comfortable operating the forklift with reduced fatigue and better vision during the operation.
 • Standard options such as automatic adjustment to reflect the relationship between speed and load weight, the steering wheel with a good response rate, or the braking system which integrates anti-roll back and other options are things to be considered with newer forklifts.
 •  Special options such as laser to detect the distance, camera and display or joy stick controller are also worth considering because they help increase the efficiency of the operation. 

Source: MEGA Tech Magazine, Jan-Feb 2018

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching