Article by : Bystronic & MEGA Tech Magazine

ในงาน EuroBLECH 2018 นั้น Bystronic ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “World Class Manufacturing” ซึ่งดำเนินการครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการใหม่ ซึ่ง Bystronic มุ่งให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตของผู้ใช้ในเครือข่ายการผลิต “เราทำงานร่วมกับคุณลูกค้าของเราทุกก้าวเพื่อก้าวสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ” Alex Waser CEO Bystronic Group ได้กล่าวไว้

 

ดังนั้น เพื่อให้เป็น “World Class Manufacturing” Bystronic ได้จับคู่ระบบสนับสนุนที่เหมาะสมให้ร่วมกับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ได้มากกว่าแนวคิดของเครื่องจักรกลทั่วไป มันเป็นการรวมกันของกระบวนการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตัดด้วยเลเซอร์และการเข้าสู่เครือข่ายของส่วนประกอบอัจฉริยะ Alex Waser กล่าว ผู้ใช้จึงสามารถเพิ่มระดับความยืดหยุ่นและความโปร่งใสในกระบวนการผลิตได้มากยิ่งขึ้น

ในอนาคต ต้องขอบคุณซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ ผู้ใช้สามารถแจ้งราคาได้เร็วขึ้น วางแผนการผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีได้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบบเฝ้าระวังตามเวลาจริงแสดงในบล็อคที่สร้างเพิ่มเข้ามา ซึ่งแสดงข้อมูลตามเวลาจริงของขั้นตอนการผลิตจากสภาพแวดล้อมในการผลิตของผู้ใช้

เนื่องจากเป็นระบบแก้ปัญหาที่ยืดหยุ่นผู้ใช้จึงสามารถสร้างสายการผลิตขนาดเล็กหรือ การผลิตในปริมาณมากในสภาวะที่คล้ายคลึงกับชุดที่มีปริมาณสูงเป็นพิเศษ  “ด้วยระบบการตัดและการดัดรุ่นใหม่ของเรา ผู้ใช้สามารถปรับให้กระบวนการผลิตง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลูกค้าของพวกเขา” Alex Waser กล่าว

การบริการยังคงเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญสำหรับ Bystronic ในเครือข่ายการผลิตนั้นขั้นตอนการผลิตต้นน้ำและปลายน้ำจะต้องไปด้วยกัน นี่ทำให้กระบวนการผลิตมีความน่าเชื่อถือและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบโดยรวมมีความสำคัญมากขึ้น การบริการแบบใหม่ช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพให้กับกระบวนการผลิตของพวกเขาได้

“Step by step to the smart factory”

In time for EuroBLECH 2018, Bystronic is systematically driving forward the vision of “World Class Manufacturing”. This is based on a comprehensive range of new products and services with which Bystronic is gearing its users’ process landscape towards networked production. “We accompany our customers step by step on the path to the smart factory,” explains Bystronic CEO Alex Waser.

 

With “World Class Manufacturing”, Bystronic describes the matching supporting program. It features innovative solutions that go far beyond the conventional idea of a machine tool. It’s about fusing the individual processes relating to laser cutting and bending into a network of intelligent components, Alex Waser says. Users can thus achieve a higher degree of flexibility and transparency in their production environment.

 

In future, thanks to new software solutions, users will be able to create quotes more rapidly, plan their production processes in an efficient manner, and make the best possible use of their resources. Live monitoring systems represent an additional building block. They provide users with real-time information about the running processing steps from their production environment.

 

With flexible system solutions users will be able to produce small series or individual mass-produced products at conditions similar to standardized high-volume series. “With the new generation of our cutting and bending systems, users can adapt their processes much more easily and thus respond more quickly to their customers’ requirements,” Alex Waser says.

 

Service remains another key issue for Bystronic. Within the networked production environment, upstream and downstream production steps are interdependent. This makes process reliability and the preventive maintenance of all integrated systems more critical than ever before. New service solutions help users increase the efficiency and process quality of their production.

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching