lantek software for sheet metal processing

Intelligent software for sheet metal processing

เมื่ออุตสาหกรรม 4.0 กลายเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และกลายเป็นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการชั้นนำหลายๆบริษัทได้ให้ความสนใจ โดยพุ่งเป้าหมายไปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ ดังนั้นซอฟท์แวร์และระบบออโตเมชั่นจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกอุตสาหกรรม​

 

การส่งมอบคุณภาพที่ดีกว่าในระยะเวลาสั้นๆและประหยัดค่าใช้จ่ายในขณะที่ยังได้รับผลกำไรที่ดี นี่คือความท้าทายอย่างมากที่บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ ทั้งผู้ผลิตในอุตสาหกรรมขนาดกลางไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ผู้ที่ยังต้องการแข่งขันในอุตสาหกรรมประเภทนี้จำเป็นจะต้องเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านซอฟท์แวร์ได้พัฒนาโซลูชั่นเฉพาะทางที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและความต้องการของลูกค้าในแต่ละรายทั้งทางด้านความต้องการและทางด้านความแข็งแรงทางการเงินของแต่ละแห่งอีกด้วย แม้กระทั้งในธุรกิจขนาดเล็กก็ยังสามารถนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและผลกำไรที่สูงขึ้นโดยการใช้ระบบเทคนิคการทำงานที่ไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยโซลูชั่นซอฟท์แวร์โมดูล่าร์จาก Lantek จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนการผลิตให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะทุกขนาด ตั้งแต่การผลิตแบบแยกส่วนไปจนถึงการผลิตโดยรวมภายใต้หลักการ "Lantek Factory” ที่จะเชื่อมโยงการผลิต เทคนิคการวางแผนการผลิต การจัดชื้อและการจำหน่ายเข้าด้วยกัน และยังออกแบบระบบให้เป็นไปตามหลักการ "Manufacturing Intelligence" ที่จะเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลการผลิตนำไปวิเคราะห์ในระดับองค์กร (ERP) และระดับการผลิต (MES) ต่อไป​

 

Lantek ถือเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีที่แสดงให้เห็นว่าทำอย่างไรบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะแผ่นจะสามารถใช้ซอฟท์แวร์เพื่อการผลิตแบบอัตโนมัติได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  ในอุตสาหกรรมนี้การตัดโลหะแผ่นจะมีหลายขั้นตอนหลายกระบวนการที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น การพันช์ เลเซอร์ และวอเตอร์เจ็ต ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิต โดยส่วนใหญ่ชิ้นส่วนเหล่านี้จะผลิตผ่านเครื่องซีเอ็นซี ด้วยซอฟท์แวร์ CAD/CAM ของ Lantek ด้วยความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเหล่านี้และความสามารถในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรทุกแบบทุกรุ่นในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงช่วยให้บริษัทสามารถใช้วัสดุได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดผ่านอัลกอริทึ่มเน็ตติ้งขั้นสูงที่มีอยู่ซอฟท์แวร์นี้​

 

อย่างไรก็ตามแม้ว่านี่จะเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตแผ่นโลหะก็ตาม แต่ประเด็นอื่น ๆ ของธุรกิจเช่นการอ้างอิงที่มีประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล CAD การควบคุมการผลิต และการรายงานผลการดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อความสำเร็จ​

 

ชุดซอฟต์แวร์ MES ของ Lantek (Manufacturing Execution System) จะทำงานร่วมกับระบบ CAD/CAM เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในแต่ละงานได้ทันที มันสามารถเชื่อมต่อเข้ากับทุกระบบซึ่งจะเก็บสะสมข้อมูลมาวิเคราะห์ผลในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดการทรัพยากร การวางแผน และการดำเนินการตามใบสั่งซื้อรวมถึงระบบการทำงานที่ไม่มีซีเอ็นซี การตรวจสอบย้อนกลับและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเชิงปฏิบัติการซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นที่ได้รับการผลิตออกมามีคุณภาพที่ถูกต้อง ทันเวลาส่งมอบและให้ผลกำไรที่น่าพอใจ​

 

การสร้างเทคโนโลยีอัจฉริยะให้กับระบบให้สามารถตัดสินใจได้อัตโนมัติสำหรับในบริษัทนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจำกัดต่างๆที่จำเป็นจะต้องมีผู้จัดการเข้ามาแทรกแซง ด้วยระดับความสามารถของซอฟท์แวร์นี้จะช่วยให้บริษัทสามารถลดงานในส่วนของการบริหารจัดการลงได้ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามากกว่า ทั้งเครื่องจักรและมนุษย์ ติดตามปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเส้นทางการพัฒนาของอุตสาหกรรม 4.0 ​

 

ด้วยระบบออโตเมชั่นนี้ ผู้ผลิตสามารถเดินเครื่องจักรได้ในสัดส่วนการผลิตที่สูงกว่าในเวลาเท่าๆกันซึ่งมีผลทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมีค่ามากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทางด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็น ความยืดหยุ่นในการผลิตชิ้นงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลทำให้เครื่องจักรสามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในระหว่างการผลิตงานเดียวและงานอื่นๆได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการติดตั้งระบบ พร้อมด้วยซอฟท์แวร์จาก Lantek จะสามารถผสมชิ้นงานต่างๆที่มีความหนาเท่าๆกันในการผลิตบนโลหะแผ่นเข้าด้วยกันในครั้งเดียว เพื่อให้เกิดการใช้วัสดุให้คุ้มค่ามากที่สุดและเชื่อมต่อกับระบบ MRP เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามคำสั่งซื้อและสามารถส่งมอบชิ้นงานได้ทันตามกำหนด​

lantek software for sheet metal processing
lantek software for sheet metal processing

When Industry 4.0 has become the biggest trend in technology and the direction of industrial development which many leading entrepreneurs in many companies are paying attention so that their factory will become Smart Factory, it is no surprise that software and automation have a significant role in every section of the industry.​

 

Delivering quality at short notice and cost-effectively, while still working profitably: This is the challenge facing metal companies - from medium-sized contract manufacturers to large companies. Those who want to compete must be flexible. The software expert, Lantek, develops individual solutions that fit the customer and his financial possibilities and, if necessary, also grows with them. Even for small businesses, increasing efficiency and profitability by using technical systems is no Utopia. With the modular software solutions from Lantek, metal-processing companies of all sizes can make their processes more efficient. From individual aspects in production and administration to the overall concept, "Lantek Factory” links production, technical planning processes, purchasing, and distribution. And, according to the principle of "Manufacturing Intelligence," it is possible to establish a vertical relationship between the data flows at enterprise level (ERP) and production level (MES).​

 

Lantek is leading the way in showing how sheet metal companies can use software to automate their businesses from end to end. In this industry, sheet metal cutting by many different processes such as punching, laser and waterjet is central to manufacturing, with the vast majority of components going through one of these CNC machines. Lantek’s Expert CAD/CAM software is a recognized leader in this field, with its ability to drive virtually every machine on the market and help companies to use material as efficiently as possible with its advanced nesting algorithms.​

 

However, although this is at the heart of sheet metal manufacturing, other aspects of the business such as efficient quoting, manipulation of CAD data, controlling manufacturing and reporting on performance are also vital for success.​

 

Lantek’s suite of MES software (Manufacturing Execution System) integrates with its CAD/CAM system to make use of the data already held about each job. It links together all the processes into a data collection feedback loop such as resource management, planning and execution of production orders, including non CNC operations, traceability and workshop performance to ensure parts are delivered to the right quality, on time and at a profit.​

 

Intelligence built into this system can automatically take most of the decisions for the company, only escalating exceptions which require a manager to intervene. With this level of intelligence the software will help companies to greatly reduce mundane administrative tasks, allowing them to respond faster and more effectively to their customers, make better use of resources, both machine and human, and keep track of key performance indicators, putting them on the path to Industry 4.0 ​

 

With this system of automation, manufacturers are keeping their machines running for a much higher proportion of the time, maximising return on investment. Additional benefits include flexibility of manufacture, making it possible to change between one job and another without lengthy setup times. Already within the CAD/CAM software of Lantek can nest and mix parts according to material thickness and type, reuse remnants, and link to MRP systems so that manufacture can accurately fit in with orders and delivery schedules.​

Source: MEGA Tech Magazine, Jan-Feb 2018

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching