the best transportation management systems​

Source: MEGA Tech Magazine, Mar-Apr 2018

ระบบการจัดการการจัดส่งหรือ "Transportation Management System (TMS)" เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดส่ง เป็นส่วนย่อยของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวกับโซลูชั่นการจัดส่ง TMS ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมการจัดส่งได้อย่างอัตโนมัติและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งในอนาคต

 

บริษัทผู้ผลิต องค์กรอีคอมเมิร์ซ และใครก็ตามที่จัดส่งสินค้าเป็นประจำต่างตระหนักว่ามีส่วนต่างๆ มากมายในกระบวนการจัดส่งทั้งที่เป็นจริงและที่เปรียบเปรย ตั้งแต่การแจ้งราคาจนถึงการจัดส่ง การจัดส่งสินค้าเหล่านั้นมักจะมองหาวิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้จ่ายและปรับปรุงกระบวนการ ดังนั้นระบบการจัดการการจัดส่ง TMS จึงเป็นโซลูชั่นที่ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จทั้งระบบ

 

TMS สร้างประโยชน์มากมายให้กับผู้ผลิต บริษัทจัดจำหน่าย และใครก็ตามที่จัดส่งสินค้าจะเข้าใจถึง ประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีมูลค่ามหาศาลกว่า เมื่อเทียบกับต้นทุนในการจัดส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น หากแผนกจัดส่งสินค้าของท่านจะให้ความสนใจในการปรับปรุงระบบมากกว่าการคำนึงถึงแต่ค่าใช้จ่าย ท่านกำลังคิดถูกแล้วเกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านใช้ประโยชน์จาก TMS แบบองค์รวมเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สูงสุด

ระบบการจัดการการจัดส่ง TMS ช่วยให้บริษัทสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าจากต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และคุ้มค่า TMS ครอบคลุมโซลูชั่นสำหรับการจัดส่งในทุกโหมดและยังรวมถึงการจัดส่งในหลายรูปแบบ กระบวนการ TMS ประกอบด้วยการจัดส่งสินค้าขาเข้าหรือขาออก ในประเทศหรือระหว่างประเทศ การจัดส่งสินค้าที่จัดการโดย TMS สามารถจำแนกขนาดตั้งแต่พัสดุภัณฑ์ขนาดเล็กไปจนถึงสินค้าโภคภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าไม่มีแอพพลิเคชั่นใดๆในห่วงโซ่อุปทานจะเสนอวิธีมากมายในการประหยัดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มมูลค่าได้ดีเท่านี้ แต่เหตุผลหลักที่บริษัทต่างๆ ใช้ TMS ก็คือเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า TMS ประสบความสำเร็จอย่างมากในการประหยัดค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการ การวิเคราะห์ และการเพิ่มประสิทธิภาพ

 

การให้บริการลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

 

เมื่อท่านใช้ TMS แสดงผลการรายงานและการวิเคราะห์ ท่านจะเห็นผลกระทบของการจากการทำงานชองท่านด้วย TMS ได้ทันที ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าท่านจัดส่ง LTL และในการดำเนินการจัดส่ง ท่านมีผู้ให้บริการที่ท่านสามารถเลือกได้โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจัดส่ง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง และขอบเขตของการประกัน สมมติว่าท่านเลือกผู้ให้บริการรายหนึ่ง 10 ครั้งเนื่องจากมีต้นทุนต่ำที่สุดซึ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ท่านจะต้องเลือก อีก 5 ครั้งท่านเลือกผู้ให้บริการอีกรายเนื่องจากเป็นผู้ให้บริการที่มีต้นทุนต่ำเช่นกันแต่ก็ไม่ใช่ผู้ให้บริการที่มีต้นทุนถูกที่สุด หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนและท่านใช้ความสามารถในการรายงานของ TMS ท่านจะเห็นว่าแม้ว่าท่านจะเลือกผู้ให้บริการ 10 ครั้ง แต่พวกเขาจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตรงเวลา 60% และท่านต้องยื่นมือเข้าไปดูแลลูกค้าซึ่งทำให้เสียเวลาอันมีค่าและเสียเงิน ขณะที่ผู้ให้บริการอีกรายจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตรงเวลา 100% ! นี่คือข้อมูลที่มีประโยชน์มาก เป็นข้อมูลที่ทำให้ท่านสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยความมั่นใจว่าลูกค้าจะไม่มีปัญหาในการรับผลิตภัณฑ์ของพวกเขา 

 

ประสิทธิภาพคลังสินค้า

 

TMS ช่วยในการปฏิบัติงานของคลังสินค้าได้อย่างไร ยิ่งท่านใช้ระบบการจัดการการจัดส่งของท่านมากเท่าไร ท่านยิ่งสามารถลดเวลาในการจัดการการจัดส่งและเพิ่มเวลาในการทำงานอื่นๆในคลังสินค้า มากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ TMS ที่ผสมผสานระบบต่างๆ เช่น ระบบ ERP ทำให้ท่านสามารถใช้เวลาน้อยลงในการป้อนข้อมูลหรือในการแก้ไขที่เกิดจากการป้อนข้อมูลผิดพลาด เมื่อรวมเข้ากับระบบการจัดการคลังสินค้า ท่านจะสามารถมองเห็นภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานซ฿งทำให้เห็นแนวทางในการตัดสินใจทางธุรกิจในการประหยัดต้นทุนและลดความไร้ประสิทธิภาพต่อไป

 

กลยุทธ์การลดสินค้าคงคลังและปรับปรุงกระแสเงินสดของคุณ

 

การที่ TMS ช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่าลูกค้าของท่านจะได้รับการจัดส่งตรงเวลาทำให้ท่านสามารถวางแผนสินค้าคงคลังได้ดีขึ้น การคาดการณ์สินค้าคงคลังอย่างถูกต้องมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเนื่องจากการจัดส่งสินค้าอีคอมเมิร์ซยังคงเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้

A Transportation Management System or “TMS” is a platform that’s designed to streamline the shipping process. It is a subset of supply chain management concerning transportation solutions. A TMS allows shippers to automate the processes they have in place and receive valuable insights to save time and reduce spend on future shipments. 

 

Manufacturing companies, e-commerce organizations and anyone else that moves freight on a regular basis realizes there are many moving parts to the shipping process, both literally and figuratively. From quoting to delivery, those shipping freight are almost always looking for ways to optimize spend and improve processes. Thanks to Transportation Management Systems (TMS), shippers have a solution on their side to do just that.

There are many benefits of TMS that manufacturers, distribution companies, and anyone who ships freight realize. They go often way beyond just the cost of shipping freight. If you can look at your freight and transportation department as more than just a cost, then you are thinking in the right direction on how to holistically help your business leverage a TMS for the maximum ROI (Return On Investment).

 

A Transportation Management System (TMS) helps companies move freight from origin to destination efficiently, reliably, and cost effectively. TMS encompasses solutions for moving freight in all modes and also includes intermodal movements. The TMS processes include freight transported inbound or outbound, domestically or internationally; using transportation assets owned either by the company or an outside service provider. The freight managed by a TMS ranges in size from parcels to bulk commodities.

 

Perhaps no other supply chain application offers so many ways to save money or drive value. But the main reason companies implement a TMS is to reduce freight spend. A TMS achieves these savings based on process enforcement, analytics, and optimization; with virtually no other supply chain application offering so many different forms of optimization.

 

Increased Customer Service

 

When you have the ability to use a TMS with reporting and analytics you are able to see the effect of your choices within that TMS. For example, let's say you were shipping LTL, and at time of processing the shipment, you have a carrier you can choose based on time of transit, cost of shipping, and insurance limits. Let's say you choose one carrier 10 times because it's the lowest cost, which you naturally want to choose. 5 other times you pick another carrier, because they happened to be the least cost carrier, but not always are they the cheapest. After a month goes by, and you use the reporting capability of the TMS, you see that although you chose the carrier 10 times, they only got the product to the customer on time 60% of the time, and you are always having to run customer service interference, wasting valuable time and money. With the other carrier, they are on time 100% of the time! This is valuable information, allowing you to increase your customer happiness by making sure the customer has no issue with receiving their product. Now that is increased customer service!

 

Warehouse Performance

 

So how does a TMS help in warehouse performance? The MORE you use your transportation management system the more you decrease time on freight management and more time working on other projects such as warehouse duties. Furthermore if you’re TMS integrated into systems, such as your ERP, you decrease days entry error providing less time spent on data entry or correcting mistakes caused by entry error. In combination with a Warehouse Management System, you get the overall combined Supply Chain visibility you need to make business decisions that drive further cost savings and decrease inefficiencies.

 

Inventory Reductions strategies and improve your Cash Flow.

               

When a TMS gives you confidence that your customers are receiving their shipments on time, it allows you plan better for your inventory you have on hand. Having an accurate forecast of your inventory is increasingly important as e-Commerce freight shipping continues to increase for the foreseeable future.

 

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching