แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมสายพานลำเลียง

 

ต้นทุนของวัตถุดิบเช่นเหล็กเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นขณะที่อุปทานกลับไม่เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ วัสดุเช่นอลูมิเนียมจึงเป็นที่นิยมมากขึ้น อีกมาตรการหนึ่งของการตัดต้นทุนก็คือการสร้างระบบสายพานลำเลียงที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน และบ่อยครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ระบบการจัดแท่นวางชิ้นงานสมัยใหม่คือตัวอย่างของแนวโน้มที่ดำเนินอยู่ โดยสรุป แนวโน้มในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางของการเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาว ขณะเดียวกันก็ตัดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มอัตราผลกำไรสูงสุดสำหรับผู้บริโภค

ด้านยานยนต์ – อุปสงค์ด้านยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นและการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในการผลิตยานยนต์อย่างต่อเนื่องเป็นแรงผลักดันหลักของความต้องการระบบสายพานลำเลียงเหนือศีรษะและระบบอื่นๆ

 

กระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะการ – ขณะที่การผลิตฟื้นตัวและทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง การจัดการกับเศษโครงเหล็กและการนำโลหะมาใช้ใหม่กลายเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นและได้รับความนิยมมากกว่าที่เคย ระบบสายพานลำเลียงที่แข็งแกร่งและทนทานซึ่งสามารถขนย้ายแผ่นโลหะขนาดใหญ่นอกเหนือจากการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำ เช่น การจัดวางส่วนประกอบใต้แม่พิมพ์จึงเป็นที่ต้องการมากขึ้น

 

ด้านเภสัชกรรม – ยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์และที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สุขอนามัยและกระบวนการผลิตที่รวดเร็วฉับไวมีความสำคัญสูงสุดและนำไปสู่ความต้องการระบบลำเลียงที่ทันสมัยและอเนกประสงค์

เทคโนโลยีสายพานลำเลียงที่ทันสมัยที่สุดในอนาคต

 

Modular Conveyor Platform (MCP) ของ Interroll ได้รับการพัฒนาโดยใช้วิธีการแบบองค์รวมในการออกแบบ แต่ละระดับของกระบวนการ – ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสั่งซื้อ การวางแผนระบบลำเลียงและการติดตั้ง – อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โมดูลเองมีมาตรฐานสูงเพื่อประสิทธิภาพด้านเทคนิคที่เชื่อถือและไว้ใจได้ แพล็ตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบให้ยืดหยุ่น มีความเป็นโมดูลที่สมบูรณ์แบบ มีรูปแบบที่ดึงดูด และสามารถประกอบและเพิ่มขยายได้อย่างง่ายดาย

โมดูลที่ได้มาตรฐาน

 

โมดูลแบบใหม่ที่มีความกว้างที่ได้มาตรฐานสามขนาดทำให้การขนย้ายวัสดุทั่วไปเป็นไปอย่างมั่นใจ ช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับการรวมโมดูลต่างๆ เข้าเป็นระบบสายพานเพื่อการลำเลียง และลดการเก็บอะไหล่ของลูกค้าให้น้อยที่สุด แพล็ตฟอร์มสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการปรับเปลี่ยนระบบ ทำให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมและผสมผสานกับระบบในปัจจุบันโดยไม่มีการหยุดชะงักของการไหลเวียนของวัตถุหรือมีการหยุดชะงักเพียงเล็กน้อย รายละเอียดและคำอธิบายด้านเทคนิคเสนอช่องทางของความยืดหยุ่นมากมาย หากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขยายระบบสายพานลำเลียง การวางแผนก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิผลของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ โดยส่วนใหญ่ โมดูลที่ประกอบมาก่อนจะเพิ่มความรวดเร็วของการติดตั้งในไซต์งาน

With new automation technologies driving advances in the material handling industry, automated solutions are becoming more and more commonplace. And with that, manufacturers are tasked with the ongoing challenge to stay ahead of the game, continuously keeping one finger on the pulse when it comes to automating distribution centers.

 

Removing the element of physical labor and stressors and instead designing and implementing automated solutions to meet the needs and challenges of the customer is key to becoming as efficient as possible in warehouses and distribution centers. Automated solutions increase speed and accuracy, meeting the needs of customer demands quickly. Recurring labor costs are avoided as the labor becomes automated; therefore providing a more accurate and efficient solution. Implementing automated solutions helps remove the physical labor costs while saving costs incurred on employee benefits such as healthcare.

 

As our future continues to embrace this technology-driven society, the material handling industry is choosing automation. As labor costs continue to rise while automation costs continue to decrease, there is incentive to maintaining and improving current operations through automation. The future in the material handling industry will rely heavily on this continuum of emerging automation and technology for the industry challenges of the warehouse and distribution centers.

State-of-the art conveyor technology of the future

 

Interroll’s Modular Conveyor Platform (MCP) was developed by using an holistic approach to designing each process level – whether the ordering process, the planning of the conveyor system or its installation – as efficiently as possible. The modules themselves set a high standard for reliable and solid technical performance. This platform was designed for flexibility, modularity, attractive industrial design and simple handling during assembly and expansions.

โซลูชั่นอุปกรณ์ขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ

 

ความต้องการของลูกค้า สภาพในไซต์งาน และประเภทของวัสดุที่จะถูกลำเลียงเป็นตัวกำหนดระบบ โมดูลระบบสายพานของ Interroll ได้รับการออกแบบมาเพื่อความมีประสิทธิภาพสูงสุดของแต่ละภารกิจ การลำเลียงที่มีการสะสมของแรงดันเป็นศูนย์สามารถทำได้ด้วยอุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบลูกกลิ้ง 24 V ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว MCP มีประวัติซึ่งเป็นที่ยอมรับในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ อีคอมเมิร์ซ MCP อุตสาหกรรมแฟชั่นและอื่น ๆ อีกมากมาย 

การนำปัญหาที่เกิดขึ้นจาปัจจัยทางด้านแรงงานที่ได้รับการแทนที่ด้วยการออกแบบและ การนำโซลูชั่นการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการและการแข่งขันของลูกค้าคือคำตอบของการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เป็นการหลีกเลี่ยงต้นทุนด้านแรงงานที่ไม่รู้จบเนื่องจากแรงงานได้กลายเป็นระบบอัตโนมัติแล้ว ดังนั้นจึงให้โซลูชั่นที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การนำโซลูชั่นเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้จะช่วยกำจัดต้นทุนด้านแรงงาน ขณะเดียวกันการประหยัดค่าใช้จ่ายก็นำประโยชน์มาให้ลูกจ้าง เช่น การดูแลสุขภาพ

 

ขณะที่อนาคตของเรายังคงสนับสนุนสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการจัดการวัสดุจึงเลือกที่จะใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ ขณะที่ต้นทุนด้านแรงงานยังคงเพิ่มขึ้นแต่ต้นทุนด้านเครื่องจักรอัตโนมัติกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง นั่นคือแรงจูงใจในการรักษาและปรับปรุงการดำเนินการผ่านเครื่องจักรอัตโนมัติ อนาคตของอุตสาหกรรมการจัดการวัสดุจะพึ่งพาความต่อเนื่องของเครื่องจักรอัตโนมัติและเทคโนโลยีสำหรับการแข่งขันด้านธุรกิจของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

www.machinedesign.com​

 

Conveying & Sortation Technology

Growing Trends of the Conveyor Industry

 

The cost of raw materials like steel has been on the rise, due to increases in demand without corollary supply increases. For this reason, cost-effective materials like aluminum are increasingly popular. Another cost-cutting measure is the creation of more efficient conveyor systems to reduce energy costs, and often to come more in line with local environmental regulations. Modern workpiece pallet systems are an example of this trend in action. In short, current trends are toward increasing long-term efficiency while cutting upfront costs in order to maximize total profit margins for the end-user.

Automotive – Increased demand for new vehicles and the continuing automation of automobile manufacturing is a leading driver of demand for overhead and other conveyor systems.

Metal Working – As manufacturing recovers and natural resources dwindle, scrap handling and metal recycling are becoming more necessary and are already more popular than ever. This is increasing demand for heavy-duty conveyor systems capable of carrying large metal pieces in addition to more precise applications like positioning components under dies.

Pharmaceutical – Prescription and over-the-counter medications are a major growth industry throughout the developed world. Similar to the food and beverage industry, sanitation and speedy processing are paramount, leading to a robust demand for modern, versatile conveyor systems.

Standardized modules

 

With the new modules in three standard widths, all common materials can be transported reliably. This keeps the expenses for combining different modules into a conveyor solution low and reduces the customer's stocking of spare parts to a minimum. The platform can be used as a basis for retrofitting systems, allowing new or updated solutions to integrate with the current system, with little to no disruption to the flow of materials. Refined technical details and solutions offer lots of room for the flexibility of our customers. If changes to or expansions of the system should be necessary, the planning is simple this is ideal for raising the productivity of warehouses and distribution centers that already reached their space limit. Largely pre-assembled modules accelerate the installation on site.

Efficient drive solutions

 

Customer needs, conditions on site, and type of materials to be conveyed define the requirements for a system. The Interroll conveyor modules can be designed for the most efficient solution for each task. Zero pressure accumulation conveying can be implemented with proven 24 V RollerDrives. MCP already has a proven track record of boosting operation performance to new levels in the tire industry, e-commerce, the fashion industry and many more. 

References: INTERROLL (Thailand) Co., Ltd.​

Conveying & Sortation Technology​​

ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ของระบบอัตโนมัติที่ผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมการจัดการวัสดุ โซลูชั่นการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติจึงเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ และด้วยเหตุนี้ ผู้ผลิตจึงถูกมอบหมายความท้าทายที่ไม่หยุดยั้งในการรักษาความได้เปรียบในสถานการณ์และติดตามความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในเรื่องที่เกี่ยวกับศูนย์กระจายสินค้าระบบอัตโนมัติ​​

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching