High Precision and Performance Machining Centers

กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์มีความต้องการยานยนต์และเครื่องยนต์ประเภทต่างๆที่หลากหลายภายใต้เงื่อนไขกรอบการทำงานที่แตกต่างกันออกไปทั้งขนาดของยานยนต์ ชนิดของมอเตอร์หรือกำลังเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันตามความต้องการของตลาดในแต่ละกลุ่มนั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน มาตรฐานการปลดปล่อยมลพิษ และมาตรการด้านภาษี ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้นกับผู้ผลิตยานยนต์การนั่นคือการวางแผนการประมาณการกำลังการผลิต และการออกแบบสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ​

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้ผลิตยานยนต์เสนอเครื่องยนต์ที่มีจำนวนกระบอกสูบเท่ากัน แต่มีประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เพื่อเพิ่มความหลากหลายตามความต้องการมากยิ่งขึ้น เมือวงจรชีวิตของรถยนต์มีอายุสั้นขึ้นประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่องจึงนำไปสู่ความท้าทายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความท้าทายดังกล่าวนี้การเพิ่มความหลากหลายและความยืดหยุ่นในการทำงานจึงถูกนำมาเพิ่มเป็นหนึ่งในพารารามิเตอร์การผลิตแบบดั้งเดิมทั้งทางด้านคุณภาพ เวลา และต้นทุนการผลิต เป็นต้น เมื่อการผลิตชิ้นส่วนมีความยุ่งยากซับซ้อน และเฉพาะทางมากขึ้นตัวแปรที่จะนำมาซึ่งคุณภาพการผลิตที่ยังเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพยังคงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นเครื่องแมชชีนนิ่งเซนเตอร์ที่นำมาใช้กับระบบดังกล่าวจะต้องมีความสามารถในการยืดหยุ่นการทำงานได้ดี ตอบสนองการทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเพื่อให้ชิ้นงานทุกชิ้นสามารถผลิติดมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ​

FANUC ROBODRILL α-DіB series

High-Reliability and High-Performance Compact Machining Center           

FANUC ROBODRILL ถือเป็นเครื่องแมชชีนนิ่งเซนเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ให้กำลังและความเร็วสูงในการผลิตชิ้นงาน ด้วยฟังก์ชั่นการควบคุม CNC และ SERVO รุ่นใหม่ล่าสุด จึงให้อัตราการป้อนในแต่ละแนวแกนที่แม่นยำกว่าในรุ่นก่อน มีความสามารถในการเจาะ ปาดหน้างาน และตัดชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูงได้เป็นอย่างดี และมีฟังก์ชั่นการชดเชยการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนที่แสดงผลแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะประเมินค่าชดเชยแต่ละแนวแกนโดยอาศัยข้อมูลของ Spindle และจากแกนมอเตอร์ในระหว่างการทำงาน ซึ่งทำให้หัวสปินเดิลทำงานได้อย่างแม่นยำ และมีความเสถียรสูงในการทำงาน​

ลดเวลา Down Time ต่ำสุด

มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ให้การผลิตมีคุณภาพสูงพร้อมด้วยฟังชั่นอัตโนมัติต่างๆเพื่อใช้ในการดูแลรักษาเครื่องจักรเพื่อป้องกันการเสียหายระหว่างการทำงานและมีหน้าจอการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องจักรมีปัญหาพร้อมอธิบายวิธีการแก้ไขเบื้องต้นเพื่อลดเวลาในการแก้ไข, Smart overlap function ระบบอัจฉริยะที่ช่วยลดระยะเวลาการทำงานโดยปรับเส้นทางระหว่างการปรับความเร็วช่วงเคลื่อนที่และช่วงกัดงาน ในระหว่างการเปลี่ยนอุปกรณ์ (Tool changing) และระหว่างเคลื่อนโต๊ะทำงาน เป็นต้น 

ให้ประสิทธิภาพสูงในการผลิตชิ้นงาน

ROBODRILL ได้รับการพัฒนาให้สามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยกำลังสปินเดิลที่มีกำลังสูง และมีการออกแบบกลไกภายในให้มีความเสถียรสูงจึงสามารถกัด ชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฟังก์ชั่นประสานการทำงานระหว่างเครื่องจักรและแกนหมุนให้สามารถทำงานพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงและเซนเซอร์อัจฉริยะ αiCZ ช่วยเพิ่มความเร็วและความแม่นยำให้มากขึ้น โดยไม่เกิดแบคแลช (back-lash) นอกจากนี้ด้วยความสามารถในการยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดีจึงสามารถผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูง และตอบรับกับระบบความคุมการทำงานเพื่อผลิตชิ้นงานเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ง่ายต่อการใช้งาน

ซอฟท์แวร์ ROBODRILL-LINKі สำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุมการผลิตให้สามารถทำงานได้ง่าย และสะดวก เก็บข้อมูลและแสดงภาพการทำงานของเครื่องจักรแบบ Real time แสดงผลในรูปกราฟ รวมไปถึงสามารถเก็บข้อมูลพารามิเตอร์สำหรับการตั้งค่าระบบการจัดการซึ่งช่วยให้การผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้นไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง มีการแสดงสัญญาณเตือน (Alarm message) เมื่อเกิดเหตุขัดข้องระบุตำแหน่งที่เกิดปัญหา พร้อมรายละเอียดสาเหตุและวิธีการแก้ไข เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงและลดเวลาเครื่องหยุดทำงาน

Customers in automotive industries require different kinds of automobiles and engines under different working conditions, including the size of the car, the type of the motor or the power of the engine to meet the demands of the market in each group. Many factors are involved such as the price of fuel, the carbon emission standards, and the tax policy of the country which can be detrimental to the automobile manufacturers, that is to say, the planning of the manufacturing force and the production line will be greatly affected by those factors.​

To meet the demands of the customers, the automotive manufacturers present automobiles with the same number of cylinders but different levels of performance in each group in order to meet diverse demands. When the lifecycle of a car is shorter and the changes in the market are continuously uncertain, there must be many challenges in adjusting the manufacturing process among auto-parts manufacturers at the present moment. In order to deal with such challenges, diversity and flexibility are used as one of the parameters for traditional manufacturing process, including quality, time and cost of manufacturing. When a workpiece is complicated and specific for one purpose, the factor which will lead to the quality of manufacturing is worth considering. Therefore, the machining center which uses such system must be able to cope with flexible working conditions, respond to the operation in a timely manner and achieve precision in each workpiece for effective manufacturing.​

FANUC ROBODRILL α-DіB series

High-Reliability and High-Performance Compact Machining Center

FANUC ROBODRILL is the latest machining center which can give power and speed in the manufacturing process with new functions to control CNC and SERVO, resulting in higher precision in feed rate in each axis. It can punch, polish and cut highly complicated workpieces and there are functions to compensate the heat changes in a real-time manner. The calculation is done in each axis based on the data of Spindle and motor axis during the operation, resulting in higher precision in spindle and stability in working condition.

Minimizing Down Time

 With longer working life and higher quality as well as automatic functions, the machining center will be maintained and guarded against damage during the operation. There is a display to give notifications when the machining center has a problem alongside basic suggestion on how to solve the problem in order to minimize the down time for troubleshooting. Smart overlap function is an intelligent system to reduce the work time by adjusting the distance between speeding during movement and milling process during the time of tool changing and moving working tables and the like.

Increasing the efficiency of manufacturing

ROBODRILL has been developed to manufacture workpieces fast with high power spindle and the internal mechanism has been designed for high stability so that the milling becomes effective. There are functions to collaborate between machines and rotating axis so that both can work at the same time effectively and there is an intelligent sensor called αiCZ to increase the speed as well as the precision without causing back-lash. Moreover, it is flexible so that a highly complicated workpiece can be manufactured and it complies with the controlling system to create workpieces for specific purposes in an effective manner.

Ease of use

The software ROBODRILL-LINKі for computer is used to control the manufacturing process. It is easy to use. It can store and display the data of the machine in a real-time manner in the form of graph. It can store parameter information to set up the management system so that there is no need to reset every time a workpiece is manufactured. An alarm message will be notified when there is a technical problem and the message will identify the spot of the problem as well as the causes and solutions to such problem in order to provide ease of maintenance and to reduce the down time.

Source: MEGA Tech Magazine, Jan-Feb 2018

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching