The Wearables Disruption

Article by Suwan Juntiwasarakij, Ph.D. Senior Editor​

 

Source: MEGA Tech Magazine, Mar-Apr 2018

ยอดขายปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสวมใส่ทะลุเป็นหลักพันล้าน บทวิเคราะห์จาก IDTechEx Wearable Sensors 2018-2028: Technologies, Markets & Players ได้พยากรณ์ว่าตลาดอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหรือเซ็นเซอร์ (sensor) มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์จะเป็นตัวผลักดันตลาดเทคโนโลยีสวมใส่ให้มีมูลค่าสูงถึง 160 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสวมใส่ขายได้เป็นพันล้านชิ้นในปีที่ผ่านมา ประสบการณ์การผลิตฮาร์ดแวร์ที่สั่งสมนำมาสู่เกมส์การแข่งขันตัดราคาอันดุเดือด เมื่อประกอบเข้าด้วยกับตัวเซ็นเซอร์ และส่วนประกอบอื่นๆ จะทำให้อุปกรณ์สวมใส่ที่ลงสู่ตลาดมีขีดความสามารถสูง ต่อยอดคุณค่าประโยชน์การใช้งาน บทเรียนสำหรับอุตสาหกรรมนี้ก็คือ ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์อื่นๆ นับว่าเป็นเพียงแค่ “ส่วนประกอบ” ที่มีทีท่าว่าราคาจะถูกกดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ตัวเซ็นเซอร์ได้กลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญ เนื่องจากแรงบีบคั้นทางราคาของส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ ดังนั้นคุณค่าอันแท้จริงที่บริษัทผู้ผลิตจะได้รับคือข้อมูลที่ส่งออกมาจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพราะเซ็นเซอร์จึงเปรียบเสมือนหัวใจของการตรวจข้อมูล ด้วยเหตุนี้การทำความเข้าใจแนวทางการพัฒนาและแนวโน้มของเซ็นเซอร์ในปัจจุบันจึงมีความสำคัญในการพยากรณ์ศักยภาพของอุตสาหกรรมในอนาคต​

 

THE WAVES OF THE FUTURE

 

ตามบทวิเคราะห์ของ IDTechEx, อุปกรณ์เซ็นเซอร์ชนิดสวมใส่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระลอก คลื่นลูกแรกได้แก่อุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ผลิตขึ้นเมื่อหลายทศวรรษมาแล้ว ที่นำมาบรรจุลงในผลิตภัณฑ์สวมใส่ในปีก่อนๆ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่อิ่มตัวและเติบโตเต็มที่แล้ว คลื่นลูกต่อมาเป็นผลมาจากการทุ่มเงินลงทุนลงไปกับการผลิตสมาร์ทโฟน อุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่บรรจุในสมาร์ทโฟนเหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์สวมใส่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และคลื่นลูกสุดท้ายนั้นมาจากปรากฏการณ์ “เห่อ” เทคโนโลยีสวมใส่และการกระหน่ำเม็ดทุน หลายองค์กรเสาะแสวงหาอุปกรณ์เซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ ที่จะไปพัฒนาต่อยอดออกแบบผลิตภัณฑ์สวมใส่เป็นของตนเอง อุปกรณ์เซ็นเซอร์เพื่อการสวมใส่นี้ยังอยู่ในช่วงของการทดสอบตลาด แต่ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีอยู่ไม่น้อย

 

ขณะที่ตลาดผลิตภัณฑ์สวมใส่มีความผันผวน ขึ้นๆ ลงๆ ผู้ผลิตต่างมุ่งเป้าไปที่การผลิตชิ้นงานสินค้าที่สร้างมูลค่าให้กับตัวเทคโนโลยีมากที่สุด มูลค่าหรือคุณค่าที่สร้างขึ้นเหล่านี้มาจากข้อมูลที่ส่งออกมาจากเซ็นเซอร์นั่นเอง อุปกรณ์ประเภทสมรรถนะร่างกายและนาฬิกาอัจฉริยะเป็นตัวอย่างของอุปกรณ์ที่มีรากฐานมาจากการตรวจข้อมูลสัญญาณชีพและข้อมูลกิจกรรมของผู้สวมใส่ เมื่อผสมผสานรวมเข้ากับอุปกรณ์เสมือนจริงที่มีกล้อง อุปกรณ์เซ็นเซอร์ กล้อง ตัวจับสัญญาณการสั่นสะเทือนและเคลื่อน สัญญาณยั่งความลึก สัญญาณรับแรงกด สามารถทำให้ผู้สวมใส่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแบบเสมือนได้ ตัวอย่างเช่นการผ่าตัดอวัยวะภายในร่างกายโดยอาศัยเทคโนโลยีเหล่านี้

 

THE DYNAMICS SHIP IN MEDICAL WEARABLES

 

เทคโนโลยีสวมใส่กำลังจะเชื่อมผู้บริโภคและผู้ผลิตเข้าด้วยอย่างในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ยกระดับการตรวจจับข้อมูลอันนำไปต่อยอดเป็นระบบอัจฉริยะที่ฝังลงไปในตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งได้กลายมาเป็นตัวส่งเสริมคุณค่าหลักให้แก่ผลิตภัณฑ์ ในทางการแพทย์แล้ว ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวได้เปิดมิติใหม่ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคสื่อสารกันได้อย่างไรรอยต่อ ทำให้เวชศาสตร์ป้องกันมาแทนที่การรักษา ผู้บริโภคสามารถควบคุมดูแลสุขภาพของตนเองได้มากขึ้น

 

ความสัมพันธ์และพลวัตทางอำนาจในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้เกิดขึ้นแล้ว การที่อุปกรณ์เหล่านี้เป็นที่แพร่หลายและผู้บริโภคเองก็ได้สวมใส่อุปกรณ์เหล่านี้อยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ทำได้งานได้ง่ายขึ้น สัญญาณชีพที่ตรวจได้จากผู้สวมใส่นำมาใช้เพื่อการติดตาม วินิจฉัย เพื่อการป้องกันการเจ็บไข้ ทำให้ผู้บริโภคสามารถหลีกเลี่ยงค่ารักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็น ลดการเข้ารักษาในสถานพยาบาล และยังสามารถเข้าถึงคำแนะนำด้านโภชนาการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพได้อีกด้วย ตามรายงาน Medical Devices 2030 ของ KPMG กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการติดตามทางการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีสวมใส่โตขึ้นถึง 44 เปอร์เซ็นต์ในปี 2016 คาดการณ์ว่าจำนวนผู้ป่วยที่รับบริการติดตามดังกล่าวจะพุ่งทะลุ 50 ล้านคนภายในปี 2021 ในขณะที่มูลค่าตลาดอุปกรณ์ติดตามทางการแพทย์คาดว่าจะแตะ 1.9 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2025  

REVENUE PROPORTION FORECASTS OF 9 PRODUCT GROUPS IN 2022
(Wearable Sensors 2018-2028: Technologies, Markets & Players by IDTechEx)​

STRONG USAGE MOTIVATOR
(The Wearable Life 2.0 by PWC)​

TOP REASONS TO BUY
(The Wearable Life 2.0 by PWC)​

IMPLICATIONS FOR THE INDUSTRY

 

ผลิตภัณฑ์สวมใส่สร้างแรงสั่นสะเทือน อิทธิพลของเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ในครั้งนี้ ส่งผลกระทบที่แผ่ขยายไปในทุกวงการอุตสาหกรรมอย่างแทรกซึมและถาวร อย่างไรก็ดี Ernst & Young ได้ให้คำแนะนำว่าอุตสาหกรรมที่ได้อานิสงค์มากที่สุดดูเหมือนจะเป็นผู้บริการทางการแพทย์และบริษัทประกันชีวิตและสุขภาพ การยกระดับมูลค่าและคุณค่าของเทคโนโลยีสวมใส่นี้จะเกิดขึ้นได้ต้อง (a) สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคที่ตั้งอยู่บนรากฐานความเข้าใจประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการแบ่งปันข้อมูลจากผู้บริโภคสู่ผู้ให้บริการ (b) ข้อมูลสัญญาณชีพเชิงลึกจะต้องมีความเพียบพร้อม ประกอบด้วยข้อมูลสัญญาณชีพเชิงประวัติศาสตร์และข้อมูลในรูปแบบเวลาจริงที่ส่งออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อที่ผู้ให้บริการสามารถออกแบบรูปแบบของการออกแบบความสัมพันธ์และผลิตภัณฑ์ที่จะนำเสนอให้กับผู้บริโภคอย่างถูกต้องและเจาะจง ซึ่งต่างกับการรับการบริการทางการสุขภาพแบบทั่วไปที่อาศัยข้อมูลในอดีตแต่เพียงอย่างเดียวและ (c) สร้างสมดุลของฐานลูกค้าและกำไร บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทันท่วงทีและตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ

The past year, billions of wearable electronic products are already sold; furthermore, $5bn sensor market is expected to be driving $160bn wearable teach market in the year 2028, according to IDTechEx Wearable Sensors 2018-2028: Technologies, Markets & Players.  Many have already experienced significant hardware commoditization, with tough competition driving prices down. Even as wearable devices become more advanced, introducing more sensors and better components to enhance value propositions, lessons of history tell us that hardware will always be prone to commoditization. As this happens the role of sensors only becomes more important; with hardware prices being constantly squeezed, increasing proportions of the value that companies can capture from products will be from the data that the products can generate. The key hardware component for capturing this data is the sensors, so understanding the development and prospects of sensors today is critical to predicting the potential for this entire industry in the future.​

 

THE WAVES OF THE FUTURE

 

In this regards, IDTechEx describes wearable sensors in three waves. The first wave includes sensors that have been incorporated in wearables for many years, often being originally developed for wearable products decades ago, and existing as mature industries today. A second wave of wearable sensors came following huge technology investment in smartphones. Many of the sensors from smartphones could be easily adapted for use in wearable products; they could be made-wearable. Finally, as wearable technology hype and investment peaked, many organizations identified many sensor types that could be developed specifically with wearable products in mind. These made-for-wearable sensors often remain in the commercial evaluation or relatively early commercial sales today, but some examples are already becoming significant success stories.

 

As many wearable technology products rise and fall through the hype curve, companies are consolidating around the aspects of wearable products that add the most value. These value propositions come from the sensor data. Fitness tracking and smartwatches have been built around biometric and activity data. Virtual, augmented and mixed reality devices rely on a suite of sensors including combinations of cameras, inertial measurement units, depth sensing, force/pressure sensors and more to enable the user to interact with the content and the environment. Medical devices, for example, often exist to directly monitor and interact with processes in the body.

 

THE DYNAMICS SHIP IN MEDICAL WEARABLES

 

Unprecedentedly, wearable technologies are going to connect with customers and manufacturers which now more than ever should leverage data and build intelligence into their products; it is fast becoming an essential part of the new device value proposition. As for medical application, data and analytics allows companies to directly and continuously connect with users, placing prevention ahead of treatment and cure, and giving patients greater control over their care.

 

Already, the relationship and dynamics in medical device industry have been shifted. As wearable has become popular and attached to the people all the time, so clinicians receive intelligence to help them diagnose, monitor and prevent diseases, while patients avoid unnecessary (and expensive) clinic or hospital trips, and both patients and consumers can access valuable advice on lifestyle and diet. According to Medical Devices 2030 by KPMG Analysis, in 2016 the number of patients being monitored remotely grew by 44 percent and is projected to exceed 50 million by 2021, while the global market for remote patient monitoring devices is expected to reach US$1.9 billion by 2025. 

 

IMPLICATIONS FOR THE INDUSTRY

 

The wearables do certainly disrupt. The impact of sensor technologies will extensive, profound, and long lasting. Perhaps, the next top-performing healthcare providers and insurers, which seem to benefit the most from the technology, are leveraging wearable technologies to create significant value by (a) creating direct, unmediated customer relationship as customers share objective active data in return for insurer benefits (b) providing advanced intelligence about customers with data sets that combine vast historical information with real-time streams, allowing insurers to create truly individualized relationships, as opposed to the generic segmenting and rudimentary targeting of the past (c) optimizing the customer base for profitability and simultaneously manage risk and underwriting functions more effectively.

THE PEOPLE LIKELY TO USE WEARABLES
(Deloitte 2016 Survey of US Health Care Consumers)​

BELIEFS OF POSITIVE OUTCOMES RESULTING FROM WEARABLE TECHNOLOGY RECEPTION
(The Wearable Life 2.0 Connected Living in a Wearable World by PwC)​

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching