INTEGRATION AND INNOVATION OF EDM

Source: MEGA Tech Magazine, May-June 2018

ปัจจุบันเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวมเร็วตามความต้องการความแม่นยำสูงและคุณภาพชิ้นงานที่ดีกว่า ซึ่งเครื่อง EDM ถือเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพราะสามารถตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

 

EDM หรือ Electrical Discharge Machine คือเครื่องกัดชิ้นงานโลหะ โดยอาศัยการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงเข้าสู่ Electrode ซึ่งเป็นวัสดุนำไฟฟ้าสูง เช่น ทองแดงหรือ แกรไฟต์ เพื่อให้เกิดการ Spark บนตัวชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานเกิดความร้อนและเกิดการกัดกร่อนบนเนื้องานให้ได้รูปร่างตามที่ออกแบบในระบบ CAD/CAM ซึ่งงานที่นิยมนำมาใช้กับเครื่อง EDM จะเป็นงานเฉพาะทางที่มีความซับซ้อนสูง ผลิตได้ยาก หรืองานที่ไม่สามารถผลิตหรือตัดเฉือนด้วยเครื่องกัดกลึง CNC ได้ หรือชิ้นงานที่ผลิตด้วยวัสดุเฉพาะทางหรือผ่านการชุบแข็งมาแล้ว งานผลิตแม่พิมพ์ งานต้นแบบ เป็นต้น นอกจากนี้ในระยะหลังผู้ประกอบการเริ่มเห็นประโยชน์จากการนำเครื่อง EDM มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตเพื่อผลิตชิ้นงานโดยตรงมากขึ้นเนื่องจากความแม่นยำในการทำงานที่สูงกว่า เพราะในประกอบการผลิตไม่มีเศษชิ้นงานเข้ามารบกวนในระหว่างการผลิต อีกทั้งยังให้คุณภาพผลิตชิ้นงานที่สวยกว่า จึงทำให้ในหลายๆอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องบิน และอุตสาหกรรมไอทีให้ความสนใจและนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตมากขึ้น

 

เครื่องจักรชนิดนี้ถือว่าเป็นเครื่องจักรที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการมากในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ทำรายได้เป็นอันดับต้นๆของประเทศและมีการแข่งขันสูง ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากเริ่มให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพในการผลิตเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพจากเครื่องจักรคุณภาพสูง ดังนั้น มิตซูบิชิ อีเล็คทริค จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ NC EDM Systems EA-PS Series เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรมให้กับลูกค้า

 

เครื่อง EA-PS เป็นเครื่อง NC EDM System ในระดับ High –Accuracy ที่สามารถทำผิวชิ้นงานได้เรียบถึงระดับ Ra 0.05 um ด้วยความแม่นยำที่ ± 3 ไมครอน อีกทั้งยังมี function ผิวงานใบบัว (Lotus Leaf Texture) ถ้าใช้งานควบคู่กับ Electrode ทองแดง รวมถึงระบบ IDPM หรือ Integrated Discharge Power Master ที่เป็นระบบช่วยควบคุมการสปาร์คและลดการสึกหรอในตัว Graphite Electrode ทำให้กัดชิ้นงานได้แม่นยำขึ้น และระบบ SS Jump ที่ได้ปรับปรุงใหม่ช่วยให้เครื่องสามารถทำงานได้เร็วขึ้น 40%

และนอกเหนือไปกว่านั้นทางมิตซูบิชิยังได้นำเสนออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ EDM Series ที่เป็นตัว Popular Model ของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ด้วยการใช้งานที่เรียบง่าย มีจุดเด่นในเรื่องของประสิทธิภาพและความคุ้มค่า เครื่อง NC EDM System EA-S Series สามารถกัดชิ้นงานที่เป็นโลหะแล้วยังสามารถกัดวัสดุพิเศษประเภท Tungsten Carbide พร้อม IDPM ซึ่งเป็น Standard Function เป็นเครื่องในระดับ High Productivity Machine ที่เหมาะกับงานประเภท Smartphone, Plastic Mold และ Automation การใช้งานสะดวกเพียงปลายนิ้วสัมผัสบาหน้าจอ Touch Screen 15 นิ้วสามารถเปิด Tank ได้ 3 ด้านเพื่อสะดวกในการวางชิ้นงาน ซึ่งทั้ง 2 รุ่นนี้สามารถรอบรับการทำงานรวมกับระบบออโตเมชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การพัฒนาเครื่อง EDM ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรม และความต้องการทางการผลิตที่ต้องการประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเครื่อง EDM เข้ามามีบทบาทในส่วนสายการผลิตในอุตสาหกรรม ที่ต้องการการผลิตชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนมากกว่า แม่นยำมากกว่า และแน่นอนความเครื่องจักรเหล่านี้จะต้องสามารถประสานการทำงานและควบคุมการผลิตได้อย่างอัตโนมัติตามแนวทางการผลิตวนระดับอุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป

Nowadays, technology in metal forming is rapidly developing and changing according to the need for high accuracy and better work quality. EDM is considered to be a popular machine since it can greatly respond to the industrial needs.

 

EDM or Electrical Discharge Machine is a metal milling machine that relies on the release of high-voltage electricity into an electrode made of high conductivity material such as copper or graphite, to cause a spark on the work so that the work is heated and erodes to the shape as designed in the CAD/CAM systems. The work that is popular to use with EDM is a specific work with high complexity, difficult to produce, unable to be produced or cut with CNC milling machine, or work that is produced with a specific material or has been hardened, mold production, or prototype, etc. Moreover, entrepreneurs have seen the advantages in using EDM as a part of the production process to directly produce work due to the high accuracy in the work since there is no work debris that interferes with the production process. It can also provide better a quality and aesthetic work. Therefore, many industries, especially the aircraft industry and IT industry, have shown their interest and use it as a part of their production.

 

This machine is considered to be a popular machine and is greatly needed in the industry sector, especially in the auto parts business sector which can generate income in the top ranks of the country under high competition. Many entrepreneurs have started to emphasize enhancing their potential in production to obtain quality work from these high quality machines. Therefore, Mitsubishi Electric has presented NC EDM Systems EA-PS Series in response to developing the industrial efficiency of the customers.

 

EA-PS is a machine with the High-Accuracy level of NC EDM System that can smooth work surfaces up to Ra 0.05 um with an accuracy of + micron. Also, there is the Lotus Leaf Texture function. If used with electrode or copper, including IDPM or Integrated Discharge Power Master, which is a system that can control the sparks and reduce the erosion in Graphite Electrode, it will provide more accurate milling. SS Jump system, which has been upgraded, will also help the machine to operate 40% faster.

 

In addition, Mitsubishi has presented other products in the EDM Series, which is a popular model of Mitsubishi Electric with simple application and features in terms of its efficiency and value. NC EDM System EA-S Series can corrode metal work and special materials of type Tungsten Carbide, together with IDPM, which is the standard function of high productivity machines, suitable for smartphone, plastic mold, and automation. The usability is easy; only use your fingertips to touch a 15-inch touch screen to open 3 sides of the tank for convenience in placing the work. Both models can support operation with automation system effectively.

 

EDM is continuously developing according to the changes in the industry and the need for higher performance in production, especially the use of EDM in the production line of the auto parts industry which requires more complexity, more accuracy, and certainty. These machines must be able to coordinate with the operation and control the production automatically according to the production at the level of Industry 4.0 and beyond. 

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching