เชฟรอนและบริษัทผู้รับเหมาฉลองพิธีตั้งชื่อเรือกักเก็บปิโตรเลียมใหม่ “เบญจมาศ 2” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในอ่าวไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับ บริษัท เอ็มไอเอสซี เบอร์ฮาด จัดพิธีฉลองการตั้งชื่อเรือกักเก็บปิโตรเลียมใหม่ “เบญจมาศ 2” ที่รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการผลิตปิโตรเลียมของเชฟรอนในอ่าวไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีนี้ ได้แก่ (จากซ้ายไปขวา) นายมิโนรุ ฟูกุดะ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป, สาขากรุงเทพฯ บริษัท มิตซุยออยล์ เอ๊กซโปลเรชั่น จำกัด; นายศุภวิชญ์ ใจงาม หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มวิศวกรรมการผลิตในทะเล กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ; ดร. ภูมี ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ; นายซาเยด ฮาชิม บิน ซาเยด อับดุลลาห์ รองประธานกรรมการบริหารธุรกิจนอกฝั่ง บริษัท เอ็มไอเอสซี เบอร์ฮาด; นางนันทนา กวียานันท์ ภริยาของนายไพโรจน์ กวียานันท์; นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จํากัด; นายหยี หยาง เชียน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มไอเอสซี เบอร์ฮาด; นายกิจชัย ปีติวิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ นายอภิรักษ์ ซื่อตรง วิศวกรอาวุโสฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บริษัท พลังโสภณ จำกัด ​

 

เกี่ยวกับเรือเบญจมาศ 2

เรือเบญจมาศ 2 จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการกักเก็บและขนถ่ายปิโตรเลียม รวมถึงระบบความปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ล้ำหน้า เรือลำนี้มีความจุมากกว่า 117,000 คิวบิกเมตร หรือสามารถกักเก็บปิโตรเลียมได้ 650,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยประมาณ ซึ่งเชฟรอนจะนำเรือลำใหม่นี้มาใช้แทนที่เรือเบญมาศ เอกซ์พลอเรอร์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในแหล่งปิโตรเลียมเบญมาศของเชฟรอนในอ่าวไทย ให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าจะเริ่มปฏิบัติการได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561

 

 

 

Source: Chevron Offshore (Thailand) Limited

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching