เชฟรอนและบริษัทผู้รับเหมาฉลองพิธีตั้งชื่อเรือกักเก็บปิโตรเลียมใหม่ “เบญจมาศ 2” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในอ่าวไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับ บริษัท เอ็มไอเอสซี เบอร์ฮาด จัดพิธีฉลองการตั้งชื่อเรือกักเก็บปิโตรเลียมใหม่ “เบญจมาศ 2” ที่รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการผลิตปิโตรเลียมของเชฟรอนในอ่าวไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีนี้ ได้แก่ (จากซ้ายไปขวา) นายมิโนรุ ฟูกุดะ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป, สาขากรุงเทพฯ บริษัท มิตซุยออยล์ เอ๊กซโปลเรชั่น จำกัด; นายศุภวิชญ์ ใจงาม หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มวิศวกรรมการผลิตในทะเล กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ; ดร. ภูมี ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ; นายซาเยด ฮาชิม บิน ซาเยด อับดุลลาห์ รองประธานกรรมการบริหารธุรกิจนอกฝั่ง บริษัท เอ็มไอเอสซี เบอร์ฮาด; นางนันทนา กวียานันท์ ภริยาของนายไพโรจน์ กวียานันท์; นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จํากัด; นายหยี หยาง เชียน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มไอเอสซี เบอร์ฮาด; นายกิจชัย ปีติวิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ นายอภิรักษ์ ซื่อตรง วิศวกรอาวุโสฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บริษัท พลังโสภณ จำกัด ​

 

เกี่ยวกับเรือเบญจมาศ 2

เรือเบญจมาศ 2 จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการกักเก็บและขนถ่ายปิโตรเลียม รวมถึงระบบความปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ล้ำหน้า เรือลำนี้มีความจุมากกว่า 117,000 คิวบิกเมตร หรือสามารถกักเก็บปิโตรเลียมได้ 650,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยประมาณ ซึ่งเชฟรอนจะนำเรือลำใหม่นี้มาใช้แทนที่เรือเบญมาศ เอกซ์พลอเรอร์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในแหล่งปิโตรเลียมเบญมาศของเชฟรอนในอ่าวไทย ให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าจะเริ่มปฏิบัติการได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561

 

 

 

Source: Chevron Offshore (Thailand) Limited

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

aimplus.co.th

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
www.tech-nc.com