ค็อกเน็กซ์เสริมความแกร่งให้ธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ด้วยระบบแมชชีนวิชันที่ล้ำสมัย

ค็อกเน็กซ์  คอร์ปอเรชั่น ในฐานะเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านระบบแมชชีนวิชั่นและเครื่องอ่านบาร์โค้ดระดับอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยให้ก้าวสู่การบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 โดยการจัดหาระบบแมชชีนวิชันโซลูชั่นที่ชาญฉลาดให้กับพันธมิตรทางธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมการผลิต

 

ขณะที่ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเติบโตจากเศรษฐกิจที่สร้างขึ้นจากอุตสาหกรรมหนัก (ประเทศไทย 3.0) ไปสู่เศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญในเรื่องมูลค่า (ประเทศไทย 4.0) ซึ่งขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ค็อกเน็กซ์ดำเนินตามนโยบายนี้ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพ และเร่งรัดการเติบโตนี้โดยการช่วยปรับเปลี่ยนจากโรงงานแบบดั้งเดิมไปสู่โรงงานอัจฉริยะที่มีการเชื่อมต่อกับ iIoT และสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้ ตัวช่วยที่เข้ามามีบทบาทสำคัญก็คือไลน์ผลิตภัณฑ์ทางด้านแมชชีนวิชันของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่ช่วยปลดล็อกและนำพาโรงงานไปสู่ระบบสมาร์ทออโตเมชั่นในสายการผลิต 

นอกจากระบบแมชชีนวิชันแล้วไม่มีระบบอื่นใดในสายการผลิตที่จะมีคุณค่ามากไปกว่าการตรวจสอบชิ้นงานและค้นหาข้อบกพร่อง หรือจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยรายงานผลและสั่งการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับกำลังการผลิตภายในระบบโรงงานอัจฉริยะที่มีการเชื่อมต่อและผสมผสานกัน นอกจากนี้ความสาคัญและมูลค่าของอุปกรณ์ทางด้านวิชันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยพยายามที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ภาคการเกษตร หรืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ก้าวไปสู่การเป็นระบบอัตโนมัติหรือมิติใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิต

 

ตัวอย่างหนึ่งที่ค็อกเน็กซ์กำลังผลักดันในเรื่องนี้คือ การดำเนินงานผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศ เช่น บริษัทดับบลิวเจ แมชชีน วิชัน จากัด และซัพพลายเออร์ เช่นบริษัท วีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแนะนำระบบแมชชีนวิชันโซลูชั่น รวมถึงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมต่างๆ เข้าใจถึงคุณค่าของระบบแมชชีนวิชันที่มีต่อธุรกิจและการปฏิบัติงานโดยรวม โซลูชั่นเหล่านี้ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ อาทิเช่น  In-Sight® 7600 ของค็อกเน็กซ์ที่สามารถทำการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ และง่ายต่อการใช้งานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานระบบเดิมของโรงงาน หรือซอฟต์แวร์ เช่น วิชันโปร (VisionPro®) ซึ่งช่วยสร้างและเปิดการใช้งานระบบแมชชีนวิชั่นได้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าที่เคยเป็น และเป็นตัวช่วยที่สำคัญในสภาวการณ์ที่มีความท้าทายสูงสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง 

 

 “เทคโนโลยีทางด้านแมชชีนวิชั่นของค็อกเน็กซ์ช่วยเสริมอานุภาพให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแค่บริหารจัดการ แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับระบบการผลิตและอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างยอดเยี่ยมและคุ้มค่าการลงทุน โดยการจัดหาวิธีการและเครื่องมือให้กับโรงงานต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานโรงงานอัจฉริยะ เราหวังที่จะมีบทบาทสำคัญในการเร่งให้ถึงเป้าหมายประเทศไทย 4.0 และเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศ”  นายเวย์น โกฮ์ หัวหน้าประจำภูมิภาคอาเซียน  ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ของค็อกเน็กซ์กล่าว

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

aimplus.co.th

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
www.tech-nc.com