ค็อกเน็กซ์เสริมความแกร่งให้ธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ด้วยระบบแมชชีนวิชันที่ล้ำสมัย

ค็อกเน็กซ์  คอร์ปอเรชั่น ในฐานะเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านระบบแมชชีนวิชั่นและเครื่องอ่านบาร์โค้ดระดับอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยให้ก้าวสู่การบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 โดยการจัดหาระบบแมชชีนวิชันโซลูชั่นที่ชาญฉลาดให้กับพันธมิตรทางธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมการผลิต

 

ขณะที่ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเติบโตจากเศรษฐกิจที่สร้างขึ้นจากอุตสาหกรรมหนัก (ประเทศไทย 3.0) ไปสู่เศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญในเรื่องมูลค่า (ประเทศไทย 4.0) ซึ่งขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ค็อกเน็กซ์ดำเนินตามนโยบายนี้ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพ และเร่งรัดการเติบโตนี้โดยการช่วยปรับเปลี่ยนจากโรงงานแบบดั้งเดิมไปสู่โรงงานอัจฉริยะที่มีการเชื่อมต่อกับ iIoT และสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้ ตัวช่วยที่เข้ามามีบทบาทสำคัญก็คือไลน์ผลิตภัณฑ์ทางด้านแมชชีนวิชันของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่ช่วยปลดล็อกและนำพาโรงงานไปสู่ระบบสมาร์ทออโตเมชั่นในสายการผลิต 

นอกจากระบบแมชชีนวิชันแล้วไม่มีระบบอื่นใดในสายการผลิตที่จะมีคุณค่ามากไปกว่าการตรวจสอบชิ้นงานและค้นหาข้อบกพร่อง หรือจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยรายงานผลและสั่งการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับกำลังการผลิตภายในระบบโรงงานอัจฉริยะที่มีการเชื่อมต่อและผสมผสานกัน นอกจากนี้ความสาคัญและมูลค่าของอุปกรณ์ทางด้านวิชันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยพยายามที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ภาคการเกษตร หรืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ก้าวไปสู่การเป็นระบบอัตโนมัติหรือมิติใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิต

 

ตัวอย่างหนึ่งที่ค็อกเน็กซ์กำลังผลักดันในเรื่องนี้คือ การดำเนินงานผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศ เช่น บริษัทดับบลิวเจ แมชชีน วิชัน จากัด และซัพพลายเออร์ เช่นบริษัท วีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแนะนำระบบแมชชีนวิชันโซลูชั่น รวมถึงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมต่างๆ เข้าใจถึงคุณค่าของระบบแมชชีนวิชันที่มีต่อธุรกิจและการปฏิบัติงานโดยรวม โซลูชั่นเหล่านี้ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ อาทิเช่น  In-Sight® 7600 ของค็อกเน็กซ์ที่สามารถทำการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ และง่ายต่อการใช้งานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานระบบเดิมของโรงงาน หรือซอฟต์แวร์ เช่น วิชันโปร (VisionPro®) ซึ่งช่วยสร้างและเปิดการใช้งานระบบแมชชีนวิชั่นได้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าที่เคยเป็น และเป็นตัวช่วยที่สำคัญในสภาวการณ์ที่มีความท้าทายสูงสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง 

 

 “เทคโนโลยีทางด้านแมชชีนวิชั่นของค็อกเน็กซ์ช่วยเสริมอานุภาพให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแค่บริหารจัดการ แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับระบบการผลิตและอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างยอดเยี่ยมและคุ้มค่าการลงทุน โดยการจัดหาวิธีการและเครื่องมือให้กับโรงงานต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานโรงงานอัจฉริยะ เราหวังที่จะมีบทบาทสำคัญในการเร่งให้ถึงเป้าหมายประเทศไทย 4.0 และเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศ”  นายเวย์น โกฮ์ หัวหน้าประจำภูมิภาคอาเซียน  ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ของค็อกเน็กซ์กล่าว

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching