HxGN LOCAL MANUFACTURING ASIA 2019... First time in Asia Pacific!!!

Article by: MEGA Tech Magazine​

เปิดตัวอย่างงดงามกับงาน HxGN LOCAL MANUFACTURING ASIA 2019 ซึ่งจัดโดย Hexagon Manufacturing Intelligence เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต มีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศกว่า 500 คน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาเชิงเทคนิคทั้งหมด 15 หัวข้อในแต่ละวัน พร้อมทั้ง การจัดแสดงโชว์นิทรรศการและการสาธิตเทคโนโลยีของ Hexagon Manufacturing Intelligence ซึ่งกิจกรรมช่วงท้ายของทั้งสองวันผู้เข้าร่วมงานได้สังสรรค์ Networking รับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมทั้งชม Exclusive Concert โดยคุณภัทรวี ศรีสันติสุข หรือคุณเอิ๊ต ภายใต้บรรยากาศอันอบอุ่นและประทับใจ​

Taveesak Srisuntisuk, Hexagon Manufacturing Intelligence

คุณทวีศักดิ์ ศรีสันติสุข กรรมการผู้จัดการ Hexagon Manufacturing Intelligence ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงาน กล่าวว่า งานในครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันครั้งสำคัญของทั้งลูกค้า และตัวแทนจำหน่าย เพื่อร่วมสัมผัสกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Hexagon Manufacturing Intelligence ที่นำมาจัดแสดงทั้งหมด สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานได้จากงานในครั้งนี้ คือ องค์ความรู้ การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งจากงานสัมมนา การแสดงนิทรรศการ และการสาธิตเทคโนโลยีใหม่ๆ

 

คุณทวีศักดิ์ กล่าวต่อถึง Key Success ของงานในครั้งนี้ว่า “ภาพแห่งความสำเร็จที่เกิดขึ้น นั่นคือ Team Work ที่ร่วมมือกันทั้งทุกภาคส่วนของ Hexagon ทั้งภายในประเทศ ในภูมิภาค และจากทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากการประสานพลังกันอย่างแข็งขันของทีมงาน Hexagon Manufacturing Intelligence ภายในระยะเวลาไม่นานนัก การได้รับการสนับสนุนบุคลากรทั้งการจัดแสดงและ Speaker ทั้ง Regional และ Global ซึ่งแต่ละคนก็มีความยินดีที่จะเข้ามาช่วยดำเนินการตามหน้าที่และองค์ความรู้ของตัวเองอย่างเต็มที่”

 

“เรามีความตั้งใจที่จะมอบคุณค่าให้กับผู้เข้าร่วมงานให้มากที่สุด ทั้งการสัมมนาในเชิงโซลูชั่นการวัดงานและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำมาจัดแสดงล้วนได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี และก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่การจัดงานนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม” คุณทวีศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

SMART SESSION

 

สำหรับหัวข้อการสัมมนานั้นอยู่ภายใต้แนวคิดเนื้อหาอัพเดทเทรนด์อุตสาหกรรมของโลกและเทคโนโลยีนวัตกรรมล่าสุดของ Hexagon Manufacturing Intelligence  โดย Speaker แต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงมาร่วมบรรยายหลายท่านด้วยกันเพื่อให้ตอบโจทย์ เป็นประโยชน์ และครอบคลุมความสนใจของผู้เข้าร่วมให้มากที่สุด หัวข้อสัมมนาจึงแบ่งออกเป็น 3 Sessionใหญ่ๆ ประกอบด้วย Manufacturing Process, Industry Focused Applications และ Software Learning โดยผู้เข้าร่วมสามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าฟังตามหัวข้อที่สนใจในแต่ละ Session อาทิ

  • Session: Manufacturing Process ในหัวข้อ Smart 3D Measurement Data Management for Quality Assurance โดยคุณ Siegfried Heinz - Commercial Support Manager, เรื่อง Smart Factory โดยคุณ Luka Gorlato - Technical Business Development and Project Manager และเรื่อง Innovation in White Light Scanning Technology โดยคุณ Johnathan Kwon - AICON Product Line Manager เป็นต้น

 

  • Session: Industry Focused Applications ประกอบด้วย สัมมนาเรื่อง Process Control on the Shop Floor CMM โดยคุณ Anna Maria lzzi - Business Unit Director Bridge and Shop-Floor CMMs, หัวข้อสัมมนาเรื่อง Non-Contact Large Volume Measuring โดย คุณ Thomas Schmid - APAC Regional Product Line Manager Trackerและเรื่อง Digitization and Automation in Remanufacturing including 7 DoF Machine Control โดย คุณ Nik Suter - Business & Development Director Product Line Tracker เป็นต้น

 

  • Session: Software Learning ประกอบด้วย หัวข้อ PC-DMIS Update Class เรื่อง Tips and Tricks for “Sheet Metal Application” and Unique Report customization โดย คุณ Danny Cuypers - Product Owner, Service & Application และ New Portable Software Inspire from Spatial Analyzer โดย คุณ Terrence Lim - Business Development – SA Special APAC จาก Hexagon Manufacturing Intelligence เป็นต้น
HxGN LOCAL MANUFACTURING ASIA 2019, Bangkok-Thailand
HxGN LOCAL MANUFACTURING ASIA 2019, Bangkok-Thailand
HxGN LOCAL MANUFACTURING ASIA 2019, Bangkok-Thailand

Product Expo and Demonstrations

 

ในส่วนของการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น มีทั้งการแสดงเครื่องจักรและ Manufacturing Solution ที่หลากหลายอย่างครบวงจร จาก Hexagon Manufacturing Intelligence โดยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์โดยตรงผ่านผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

Laser Tracker ATS600
AICON StereoScan neo

โดยในครั้งนี้ ได้มีการนำ Laser Tracker ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่นำมาจัดแสดงครั้งแรกในประเทศไทย นั่นคือ Laser Tracker รุ่น ATS600 ซึ่งมีความพิเศษที่สามารถวัดชิ้นงานโดยการแสกนโดยตรง เป็นการยิงแสงเลเซอร์จากตัวเครื่องบนผิวของงานได้เลย ซึ่งวัดได้ไกลถึง 60 เมตร มีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมโครงสร้างๆ ใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ เครื่องบิน รถไฟ หรืองาน Construction เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงเครื่องจักรซึ่งเป็น High-end Technology ในขณะนี้ คือ AICON STEREOSCAN NEO ซึ่งเป็นการแสกนพื้นผิวเพื่อเปรียบเทียบกับ CAD File หากไม่สอดคล้องกับต้นแบบก็จะแสดงจุดที่ต้องแก้ไข และเมื่อมีการแก้ไขแล้วก็สามารถนำมาแสกนเปรียบเทียบอีกครั้ง เพื่อให้ได้ชิ้นงานตรงกับความต้องการ หนึ่งในลักษณะเด่นของ AICON STEREOSCAN NEO คือ สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อตรวจสอบวัตถุที่ตรวจสอบได้โดยรอบ เหมาะสำหรับงาน Sheet Metal ปั๊มขึ้นรูป แม่พิมพ์ขนาดใหญ่ เป็นต้น 

 

Keynotes and Guest Speech

 

โดยในงานนี้ คุณ Stephen Graham - Vice President Marketing & Communication, Hexagon Manufacturing Intelligence  ได้กล่าวปาฐกถาในช่วงพิธีเปิด โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ปัจจัยสำคัญต่อการนำพาองค์กรไปสู่ Smart Factory นั้น ประกอบด้วย Digital First and Data Driven: การใช้ระบบดิจิตัลและข้อมูลเพื่อผลักดันการผลิต Infinitely Connected: การเชื่อมต่ออย่างไม่มีที่สิ้นสุด และ Innately Intelligent: ระบบอัจฉริยะ

HxGN LOCAL MANUFACTURING ASIA 2019, Bangkok-Thailand

นอกจากนี้ คุณ Stephen ยังได้กล่าวถึง Xalt ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเป็น Smart Factory โดยที่ Xalt ประกอบด้วยความสามารถทางด้าน AI and Machine Learning เพื่อที่จะทำความเข้าใจข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเทคโนโลยีในอนาคต อีกทั้ง Xalt ยังมีความสามารถทางด้าน Visualization and Mobility อีกด้วย​

HxGN LOCAL MANUFACTURING ASIA 2019, Bangkok-Thailand

ทางด้านคุณนิชาภา ยศวีร์ President-Business, Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) ซึ่งเป็น Guest Speaker ได้กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย นั่นคือ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยมีการตั้งเป้าหมายในการสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 10 อุตสาหกรรม โดยกลยุทธ์ในการดึงดูดการค้าและการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมนั้น ทางรัฐบาลไทยได้มีการลงทุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยมีการวางมาตรการแรงจูงใจหลายด้านเพื่อรองรับโอกาสการลงทุนที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน

 

คุณนิชาภา กล่าวต่อว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวทาง TCEB  ได้มีการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ทางการตลาดของ MICE โดยการสร้างงาน MICE ผ่านนโยบายไทยแลนด์ 4.0  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกด้วยเช่นกัน

HxGN LOCAL MANUFACTURING ASIA 2019 by Hexagon Manufacturing Intelligence was graciously opened on 20-21 March 2019 at Novotel Suvarnabhumi Airport with more than 500 Thai and foreign participants. The activities inside the exhibition consisted of 15 technical seminar topics each day. There were also the exhibition shows and technology demonstrations by Hexagon Manufacturing Intelligence. At the end of the activities on both days, the participants attended the Networking party, had dinner together, and enjoyed watching an Exclusive Concert from Patravee Srisuntisuk or Earth in a warm and impressive atmosphere.

 

Taveesak Srisuntisuk, Managing Director of Hexagon Manufacturing Intelligence in Southeast Asia and the person behind the success of the exhibition, said that the exhibition was an important integration of both customers and dealers in order to experience the technology and innovations of Hexagon Manufacturing Intelligence on display. The participants obtained knowledge and experience from the seminar, exhibition, and demonstrations of the new technology.

 

Taveesak further talked about the Key Success of this exhibition: “The success that will occur is Team Work from the cooperation of all sectors of Hexagon in the country, region, and world. It starts from coordinating the proactive energy of the Hexagon Manufacturing Intelligence team within a short period of time and the support from the personnel in the exhibition and speakers both in the region and across the globe. Each person is willing to assist according to their duty and knowledge.”

         

“We intend to give as much value as possible to the participants. The seminar on solutions and work measurement, and various exhibited products were carefully planned. It is also pleasant that the first exhibition received such excellent feedback,” Taweesak concluded.

 

SMART SESSION

 

The seminar topics were under the concept of updates on global industry trends and the latest technology and innovations of Hexagon Manufacturing Intelligence. Each speaker had direct expertise and came together to give the lectures.

         

In order to answer questions, be helpful, and cover the interest of the participants as much as possible, the seminar topics were divided into 3 major sessions, which consisted of Manufacturing Process, Industry Focused Applications, and Software Learning. The participants could rotate and attend a seminar according to the topics they were interested in.

 

 

For example:

Session: Manufacturing Process in the topic of Smart 3D Measurement Data Management for Quality Assurance by  Siegfried Heinz – Commercial Support Manager; the topic of Smart Factory by Luka Gorlato – Technical Business Development and Project Manager; and the topic of Innovation in White Light Scanning Technology by Johnathan Kwon – AICON Product Line Manager.

 

Session: Industry Focused Applications consisted of the seminar regarding Process Control on the Shop Floor CMM by Anna Maria Izzi – Business Unit Director Bridge and Shop-Floor CMMs; the seminar topic regarding Non-Contact Large Volume Measuring by Thomas Schmid – APAC Regional Product Line Manager Tracker; and Digitization and Automation in Remanufacturing including 7 DoF Machine Control by Nik Suter – Business & Development Director Product Line Tracker.

 

Session: Software Learning consisted of PC-DMIS Update Class regarding Tips and Tricks for “Sheet Metal Application” and Unique Report Customization by Danny Cuypers – Product Owner, Service & Application and New Portable Software Inspire from Spatial Analyzer by Terrence Lim – Business Development – SA Special APAC from Hexagon Manufacturing Intelligence. 

 

Product Expo and Demonstrations

In the exhibition about technology and innovation, there were complete exhibitions on machinery and Manufacturing Solution from Hexagon Manufacturing Intelligence, where the participants received direct experience from the specialists who provided close supervision.

 

At the event, there was the introduction of Laser Tracker, the latest product, shown for the first time in Thailand, which was ATS600 Laser Tracker. It is unique for its capability of measuring workpieces by direct scanning, which is shooting a laser on the surface of the workpiece. It can take measurements as far as 6 meters away, suitable for large structure industries. For example: Shipyard industry, hanger industry, train garage industry, or construction works.

 

Moreover, there was an exhibition on machinery that is High-end Technology at this time, which was AICON STEREOSCAN NEO. It performs surface scanning to compare with CAD File. If it is inconsistent with the prototype, the point that needs to be corrected will be shown. When it is corrected, it can be scanned for comparison again in order to produce the workpiece that meets the demand. One of the remarkable features of AICON STEREOSCAN NEO is that it is removable so that the object can be inspected from all sides. It is suitable for Sheet Metal, forming pump, and large molds.

 

Keynotes and Guest Speech

 

In this exhibition, Stephen Graham – Vice President Marketing & Communication, Hexagon Manufacturing Intelligence, gave a speech on the opening ceremony. An important point he mentioned was that, important factors that make an organization a Smart Factory consist of Digital First and Data Driver: Use of digital system and information to drive production; Infinitely Connected: Endless connection; and Innately Intelligent: Smart system.

 

Moreover, Stephen mentioned that Xalt, a new platform, played an important role in becoming a Smart Factory. Xalt consists of the capability in terms of Al and Machine Learning in order to understand the information, which is very important for future technology. Also, Xalt has the capability in terms of Visualization and Mobility.

 

Nichapa Yoswee, President-Business of Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) and the Guest Speaker, spoke about one of Thailand’s economic development strategy, Thailand 4.0 initiated by the government. The objective is to support all 10-target industries by using the strategy to attract business and investment in these 10 industry groups. The Thai government has invested in the Eastern Economic Corridor (EEC) with various incentive measures to support the investment opportunities that will occur from all sides.

 

Nichapa further said that in order to be in accordance with such policy, TCEB has determined the direction for the marketing strategy of MICE by creating MICE work through Thailand 4.0 in the Eastern Economic Corridor Development Project.

 

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching