Digital Manufacturing Solution for Smart Connected Product Manufacturing (Industrial 4.0)

ด้วยเทคโนโลยี 4.0 ที่เข้ามาเพิ่มขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว หากเรากำลังจะแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำการผลิตที่โดดเด่นกว่าเราต้องตามให้ทันเทคโนโลยีเหล่านี้เช่นกัน

 

ด้วยเหตุนี้ทางบริษัท แมททีเรียล ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ Digital Manufacturing Solution for Smart Connected Product Manufacturing (Industrial 4.0)  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง เพื่ออัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีการผลิตที่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรม ทั้งในเรื่องของ Industrial Internet of Thing ระบบการเชื่อมต่อและจัดการข้อมูลต่างๆ เพื่อวิเคราะห์การทำงานและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ การหาวิธีเพิ่มฟังก์ชั่นการผลิตโดยใช้โปรแกรมเพื่อจัดการการผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูง การหาวิธีเพื่อการลดน้ำหนักให้กับชิ้นงานโดยสิ้นเปลืองวัสดุน้อยลงในขณะที่ความแข็งแรงยังคงเท่าเดิม รวมไปถึงการออกแบบชิ้นงานเพื่อการผลิตด้วยเทคโนโลยี Additive Manufacturing ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่น่าจะมีบทบาทต่อไปในอุตสาหกรรม

 

ภายในงานทางบริษัทยังได้นำระบบ AR ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ IoT Platform ที่เรียกว่า ThingWorx ที่จะเข้ามาเพิ่มความสามารถให้กับระบบการจัดการการผลิตได้อย่างหลากหลาย โดยผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้วิธีการถอดประกอบเครื่องจักรและชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูงผ่านระบบ AR ได้อย่างง่ายดาย และช่วยเพิ่มสมรรถนะในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ Preventive Maintenance ซึ่งระบบจะแสดงผลผ่าน Application เพียงฉายภาพผ่าน Ipad หรือ Smartphone ของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถดูแลบำรุงรักษาและลดเวลา downtime ในการทำงานให้ได้น้อยที่สุด เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

“ประเทศไทยเรากำลังพัฒนาไปสู่ยุค Smart City & Smart Factory ทางการไฟฟ้าเองมีแผนในการพัฒนาการควบคุมระบบไฟฟ้า จาก Analog ไปสู่ระบบ Digital จึงต้องมี IoT เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเตรียมความพร้อม การมาสัมมนาในวันนี้ทำให้เราได้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้น และสามารถวางแผนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศต่อไป ถึงเป็นสัมมนาที่ดีมากๆ ครับ”

 

 “Thailand is developing itself towards the age of Smart City & Smart City. EGAT has planned to develop and control the electrical system from an analog system to become a digital system. Therefore, we need to use IoT and right now we are learning and preparing to be ready for such transformation. Attending the seminar today has helped us to see a bigger picture and we can make a plan to develop ourselves at a national level. This is an excellent seminar.”

 

 

Mr.Chaiyaphorn Intarakunchorn, Head, Smart High Voltage Substation Development Section, Transmission System Improvement Department, Transmission System Asset Management Division, Electricity Generating Authority of Thailand

Since Technology 4.0 can increase the potentials of many industries quickly, if we want to compete in order to become more outstanding manufacturers, we need to keep up with such technology.

 

Therefore, Material Automation (Thailand) Co. Ltd. organized the seminar entitled “Digital Manufacturing Solution for Smart Connected Product Manufacturing (Industrial 4.0)” on the 16th of November 2018 at Holiday Inn and Suites Rayong City Center, Rayong Province in order to provide up-to-date information on the manufacturing technology which increase the industrial effectiveness in terms of Industrial Internet of thing, connected system and data storage in order to analyze the operations and the problems which might occur during the real-time manufacturing. Other topics included how to add manufacturing functions by using a specialized program to manage the manufacturing of highly complex products, how to reduce the weight of workpieces and as such reducing the waste material although the workpieces are equivalently strong, how to design workpieces by using Additive Manufacturing technology which is the technology of the future and is playing a role in the industries at the moment.

 

 

In this event, the company also introduced the AR system as a part of IoT Platform called ThingWorx which can increase the manufacturing management system in a variety of ways. Users can learn how to dissemble the machine and the highly complex workpieces through the AR system and the system also increases the effectiveness of the operation through Preventive Maintenance which the system displays through an Application on your iPad or smartphone. This way, you can maintain the machine and reduce the downtime to the minimum so that the machine can work effectively.

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching