จบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานสัมมนา Roadshow ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ Amata Spring จังหวัดชลบุรี เป็นงานสัมมนาที่มี 2 หัวข้อ ไม่ว่าจะเป็น Maintenance & E-Condition Parameter สำหรับลุกค้ากลุ่ม EDM บรรยายโดยคุณอำนวย เหมือนจินดา Senior Application Engineer และคุณฉัตรดนัย เจียมแพ Application Engineer และอีกหัวข้อ Advance Cutting Condition & Maintenance สำหรับลูกค้ากลุ่ม Laser โดยคุณเริงฤทธิ์ พลจันทึก รองผู้จัดการแผนก Laser Service

 

งานสัมมนาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าด้านการ maintenance และการใช้งานเครื่องให้ได้เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังถือเป็นการเยี่ยมเยียนลูกค้าที่อยู่ในโซนภาคตะวันออกอย่างพื้นที่จังหวัด ชลบุรี, สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา อีกด้วย

The roadshow seminar has been organized with success on 4 April 2019 at Amata Spring, Chonburi. This seminar contained 2 topics. The first one, Maintenance & E-Condition parameter for EDM customers, was led by Mr. Amnuay Mueanchinda, Senior Application Engineer) and Mr. Chatdanai Jeampae, Application Engineer. The second one, Advanced cutting condition & maintenance for laser customers, was led by Mr. Rungrit Ponjuntuk , Vice Manager of Laser Service Department  

 

This seminar was aimed to provide customers with knowledge about maintenance and effective use of machine. Besides, it was a visit to customers in the Eastern region of Thailand, such as Chonburi, Samut Prakarn and Chaochoengsao.

MITSUBISHI ELECTRIC Roadshow Seminar

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching