Talk of the Town

Digital Manufacturing Solution for Smart Connected Product Manufacturing (Industrial 4.0)​

​ด้วยเทคโนโลยี 4.0 ที่เข้ามาเพิ่มขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว หากเรากำลังจะแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำการผลิตที่โดดเด่นกว่าเราต้องตามให้ทันเทคโนโลยีเหล่านี้เช่นกัน

“Step by step to the smart factory”​

ในงาน EuroBLECH 2018 นั้น Bystronic ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “World Class Manufacturing” ซึ่งดำเนินการครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการใหม่ ซึ่ง Bystronic มุ่งให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตของผู้ใช้ในเครือข่ายการผลิต “เราทำงานร่วมกับคุณลูกค้าของเราทุกก้าวเพื่อก้าวสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ” Alex Waser CEO Bystronic Group ได้กล่าวไว้

Congratulations! CNC Design has officially opened the new office to provide complete solutions to all customers

CNC Design (Thailand) Co.,Ltd. เป็นบริษัทชั้นนำซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานด้านรีโทรฟิตเครื่องจักร CNC ทุกชนิด การปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกล การ Re-Engineering การพัฒนาเครื่องจักรพิเศษ ระบบ Mechatronic ระบบเครื่องจักรหุ่นยนต์และการทำระบบดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรม 4.0โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

Digigate launched the seminar “Innovative Measuring Machines for Inspection and Reverse Engineering”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ดิจิเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานสัมมนา Innovative Measuring Machines for Inspection and Reverse Engineering Seminar) ณ สถาบันไทย – เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Partnership between Boeing Portland and HAIMER intensifies with collaborative membership at OMIC R&D

ณ เมืองสแคปพูส รัฐโอเรกอน 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตโอเรกอน (OMIC R&D) ขยายฐานสมาชิกที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องโดยในเดือนนี้ไฮเมอร์ได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของศูนย์ ไฮเมอร์เป็นบริษัทเยอรมันชั้นนำในตลาดโลกในด้าน tool holding, shrinking, balancing และ presetting ในปัจจุบัน OMIC R&D มีความร่วมมือกับโรงงงานผลิตสิบเจ็ดแห่งและมหาวิทยาลัยรัฐบาลในโอเรกอนอีกสามแห่ง OMIC R&D มุ่งมั่นทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันในระดับโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโลหะ

The first time of Oni Matching Day Activity “Grow together to increase competitiveness”

เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนา ยกระดับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นตามมาตรฐานของแต่ละบริษัทอย่างเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก แต่หัวใจที่มีความสำคัญอีกอย่างในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนั่นก็คือ การขยายเปิดโลกทัศน์และขยายโอกาสในการมองหาพันธมิตรทางอุตสาหกรรมที่ดีที่จะเข้ามาส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความคล่องตัว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

...
...

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching