ความท้าทายที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดในโลกแห่งอุตสาหกรรม นั้นคือการหาวิธีการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขั้นด้วยวิธีใหม่ๆที่จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและผลผลิตให้สูงขึ้น บ่อยครั้งที่ผู้ผลิตมักจะมองว่าการเพิ่มความเร็ว และการใช่เครื่องจักรที่ให้ความแม่นยำเพิ่มสูงขึ้นคือคำตอบ ในบางครั้งการทดลองหาโซลูชั่นหรือเครื่องมือที่แตกต่างจากเดิมก็ช่วยทำให้ประหยัดเวลามากขึ้น เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ในการผลิตแต่ละครั้งจะต้องเก็บข้อมุลการผลิตเอาไว้ เมื่อมีการผลิตชิ้นงานอีกครั้งก็จะสามารถลดเวลาในการติดตั้งเครื่องมือได้และเป็นการเพิ่มกระสิทธิภาพให้สูงขึ้น แน่นอนว่าการจัดการและตั้งค่าเครื่องมือให้พร้อมใช้งานจะเพิ่มความเร็วในการติดตั้งเมื่อมีการสับเปลี่ยนการผลิตชิ้นงานในเครื่องจักรเดียวกันซึ่งวิธีนี้จะช่วยในการลดเวลาการติดตั้งให้ต่ำที่สุด บางครั้งหลายๆท่านอาจคิดว่าการตั้งค่าเครื่องมือและการจัดการเครื่องมือไม่ได้มีความจำเป็น และเป็นรายจ่ายสิ้นเปลืองที่ไม่คุ้มค่า แต่ถ้าไม่ใช้วิธีการนี้ผู้ผลิตจะต้องอาศัยช่างที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งบ่อยครั้งผลลัพธ์ที่ได้ใช่ว่าจะดีเสมอไป การจัดการเครื่องมือถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนในการผลิตหรือเพิ่มมูลค่าในการผลิตชิ้นงานให้สูงขึ้นแต่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการลดต้นทุนการผลิตโดยรวมและสร้างผลกำไรที่ดีกว่าให้กับโรงงานของคุณได้​

The ZOLLER solution for tool management organization 

Zoller ได้ออกแบบระบบบริการจัดการทูลอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งครอบคลุมการทำงานของทูลทุกรูปแบบ ตั้งแต่เครื่องเซ็ตทูล (Tool Presetter) เครื่องวัดทูล (Tool Inspection ) ซึ่งทำงานร่วมกับซอฟแวร์ TMS (Tool management solution) 3 ส่วนนี้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับโรงงานในอนาคต ฐานข้อมูลทูล z.One จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลทั้งหมด ซึ่งสามารถจัดการข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ทูล ไม่ว่าจะเป็น การควบคุมอายุการใช้งานของทูล (Tool life) การเชื่อมโยงข้อมูลทูลเพื่อทำงานร่วมกับแผนกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในโรงงาน เริ่มจากแผนกวางแผน (Planning) ออกแบบ CAD/CAM คลังสินค้า (Inventory) แผนกจัดเตรียมและวัดทูล (Tool setting and measuring) จนไปถึงการทำงานร่วมกับเครื่องจักร ซึ่งปัจจุบันฐานข้อมูลทูลได้มีมาตรฐานกลางจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก ​

ZOLLER »flash

เป็นซอฟแวร์ที่สามารถแจ้งสถานะอายุทูล (Tool life) ที่อยู่ในเครื่องจักรว่าใกล้หมดอายุหรือยัง เมื่อทูลใกล้ครบอายุระบบจะแจ้งเตือนเป็นสัญลักษณ์ไฟ 3 สี (เขียว เหลือง แดง)ไปยังส่วนการจัดเตรียมทูล ให้เตรียมทูลไว้ล่วงหน้า ทุกขั้นตอนของการเตรียมทูลจะมีข้อมูลส่วนประกอบทูลที่ต้องเปลี่ยนแสดงให้ทราบ และจะตรวจสอบขนาดทูลว่าถูกต้องตามที่กำหนดไว้หรือไม่ด้วยเครื่องเตรียมทูล (Tool presetter) จากนั้นส่งขนาดของทูลไปยังเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้ทันเวลา และป้องกันความผิดพลาดได้

ZOLLER »cetus« จะช่วยจัดการทูลที่ต้องการใช้งานในการผลิต โดยแปลงขั้นตอนการทำงานทั้งหมด (Workflow) มาเป็นเอกสารการเตรียมงานแต่ละขั้นตอน (Setup sheet) เราสามารถสั่งประมวลผลข้อมูลทูลที่เรามีทั้งหมดออกมา เพื่อจัดเตรียมทูลที่เราต้องการได้อย่างเหมาะสมตามช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการทูลลงได้ และลดปริมาณการจัดเก็บทูลลงจากการจัดการที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

ZOLLER Cost per Part (CPP) เป็นตัวอย่างที่สามารถจัดการต้นทุนของทูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเราเก็บข้อมูลการทูลจากกระบวนการผลิตทั้งหมด เราสามารถวิเคราะปริมาณการใช้ทูล ความผิดปรกติต่างๆที่เกิดขึ้น ต้นทุนการผลิตต่อชิ้นงาน ระยะเวลาและจำนวนที่เหมาะสมในการสั่งซื้อทูล จำนวนการลับคมทูลที่เหมาะสม ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เปิดโอกาสให้เราสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เป็นจำนวนมาก

การจัดการเครื่องมือด้วยโซลูชั่นที่ดีที่สุด  ด้วยระบบการจ่ายเครื่องมือ COMBING GUEHRING’S FLEXIBEL

ความแม่นยำ ความปลอดภัยและความเชื่อถือได้เป็นหัวใจสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตทุกๆประเภท จัดการเครื่องมือด้วยระบบการจ่ายเครื่องมือซึ่งมั่นใจได้ว่าจะได้รับเครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างแน่นอน ในพื้นที่จัดเก็บที่ได้รับการจัดสรรอย่างดีเยี่ยมซึ่งทำให้คุณสามารถรับรู้และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ 100%

ระบบการจ่ายเครื่องมือ 3 รุ่นคือ TM 326, TM 426 และ TM 526 ที่สามารถจัดเก็บเครื่องมือได้อย่างหลากหลายตามความต้องการและขนาดของบริษัทมีทางเลือกโดยแบ่งตามระดับระบบออโตเมชั่นที่แตกต่างกัน  สามารถจ่ายเครื่องมือได้ตรงตามการใช้งาน ทั้งระบบลิ้นชักหรือระบบเกลียวก็สามารถเลือกได้ ระบบการจ่ายเครื่องมือของ Guhring สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการและตามประเภทธุรกิจของลูกค้า ด้วยวิธีนี้ลุกค้าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดและได้รับการยอมรับจากลูกค้าถึงผลลัพธ์จากการทำงานทีดีที่สุดของระบบนี้

BUILT-IN INTELLIGENCE – GUEHRING’s GTMS TOOL MANAGEMENT SOFWARE

ระบบการจ่ายเครื่องมือของ Guhring ได้รับการควบคุมโดยซอฟท์แวร์อัจฉริยะ GTMS ตอบสนองการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และใช้งานได้อย่างง่ายดายผ่านหน้าจอสัมผัสหรือการอ่านค่าจะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ในขณะเดียวกันยังสามารถเก็บข้อมูลการรับจ่ายเครื่องมือทั้งหมดที่มีในสต๊อก สามารถขอคำแนะนำการใช้งาน การสั่งซื้อ และสามารถประเมินผลการใช้งานในแต่ละระดับที่แตกต่างกัน

สามารถแสดงรายละเอียดรายงานการใช้งานได้อย่างครอบคลุมเพื่อเพิ่มความโปร่งไสในการจับจ่ายเครื่องมือซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ระบบอินเตอร์เฟซยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้ระบบสามารถแจ้งเตือนการสั่งซื้อเครื่องมือได้อย่างอัตโนมัติผ่านผ่านระบบออนไลน์

 

จุดเด่น

- ไม่เกิดข้อผิดพลาดจากการเลือกใช้เครื่องมือ

- ไม่เกิดการหยิบเครื่องมือโดยพลการ

- ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นโมดูลการใช้งานต่างๆที่หลากหลาย

- ช่วยกำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

- ประหยัดพื้นที่ใช้สอย

- สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างสมบูรณ์และโปร่งไส

- มีเครื่องมือพร้อมทำงานตลอด 100%

Power of Tool Preset and Tool Management

A proper tool management system can save tool costs and shorten NC programming and positioning times provided the actual, real tool data is available to CAM programmers during the programming stage.

It’s an ongoing challenge. To remain competitive, shops must find new and more efficient ways to increase production. Often they look to new, faster and more precise machine tools as the answer. Sometimes experimentation with a variety of different tooling solutions brings added savings in cycle times. To get the most out of the machines on the floor, a shop must keep them producing parts. When part runs are short, reducing machine downtime becomes even more vital, and tooling setups must be highly efficient. Naturally, having the tools management and ready for the next operation allows for faster change-over from one job to the next, keeping a machine’s idle time to a minimum. Offline tool presetting and tool management are sometimes viewed as an excessive and unnecessary cost, but without it, the operator depends on a far more expensive, yet often less accurate, Tool Management—the machine tool itself—to handle the tooling setup. As long as the machine is being used to touch off tools to establish initial tool offsets and to cut trial parts, it cannot be making money for the shop. This significant draw on spindle cutting time can make the difference in a shop’s profitability.

The ZOLLER solution for tool management organization 

Zoller has designed a system to manage tools which covers all kinds of tool operation from Tool Presetter, Tool Inspection which works together with TMS (Tool Management Solution). These 3 elements are the essential part of the future factory. The database like z.One will be the center and the data can be managed according to the user requirements. The features include the management of Tool life, the connectivity of tools to work with all relevant departments in the factory in various stages from Planning, CAD/CAM design, Inventory, Tool setting and measuring, as well as Machine collaboration. Nowadays, the database has been set with centralized standard by the world’s manufacturers.

ZOLLER »flash« is software to indicate the Tool Life in machine to determine whether it is approaching the expiry date. When the tool is reaching its expiry date, the system will give 3 kinds of warning according to the color system (green, yellow, red) to the tool management system so that it knows beforehand. In every step of the tool management there will be an indication of whether the tool is the right size based on the Tool Presetter and then the data will be sent to the machine automatically. The operator can work on the machine on time and also without any damage or error.

ZOLLER »cetus« will manage tools required for the manufacturing process by converting all steps in the workflow into setup sheet. We can process and display all the tools we have in order to prepare the right tools for each moment and this will reduce the cost of tool management as well as the quantity of tools we store. Therefore, it is an efficient way of tool management.

ZOLLER Cost per Part (CPP) is a good example of how to manage the cost of the tools in an effective manner. When we collect the data regarding the tools from all the manufacturing processes, we can analyze the amount of tool use, abnormal uses and how they affected the cost per part, the duration as well as the suitable number of tools for the next order, and the number of sharpening required, etc. These data will be useful because they can help us further reduce the cost of manufacturing.

THE BEST SOLUTION OF TOOL MANAGEMENT, COMBING GUEHRING’S FLEXIBEL TOOL DISPENSING SYSTEMS

 

Accuracy , Safety and Reliability have absolute priority in all Manufacturing Industry , Tool Management with Tool Dispensing systems always  ensure the correct tool are applied  , Storage area are always perfectly allocated as well as tool cost always 100% visible and controlled.

 

The three tool dispensing systems TM 326, TM 426 and TM 526 offer flexible possibilities for made-to-measure tool storage. According to demand and size of company there is a choice between different levels of automation. Individual dispensing possibilities such as drawers or spiral systems can be chosen. Guhring’s tool dispensing system is entirely adapted to the individual requirements of the customer and his business. This way the customer can utilize the possibilities! Numerous satisfied customers also confirm this. 

BUILT-IN INTELLIGENCE – GUEHRING’s GTMS TOOL MANAGEMENT SOFTWARE

All Guhring tool dispensing systems are controlled by the user-friendly GTMS. It allows the simple, quick and intuitive operation via the integrated touch-screen or an external reading device. At the same time it documents all relevant movement data of stock levels, triggers ordering suggestions and enables evaluations to different criteria.

 

The comprehensive and detailed reporting provides the best possible transparency of your tool stock and tool consumption and in addition enables an accurate cost allocation. Furthermore, interfaces enable the connection to various product management systems as well as an on-line link to customers via automated ordering processes.

Advantages:

 

  • no more tool selection errors
  • no uncontrolled tool withdrawals
  • diverse combination possibilities of the various modules
  • perfect adaption of storage area to the stocked tools
  • optimal utilization of the available space
  • Complete Cost Control and transparency
  • 100% availability 

Power of Tool Preset and Tool Management​​

ระบบการจัดการเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถประหยัดต้นทุนเครื่องมือ ลดระยะเวลาในการเขียนโปรแกรม NC และกำหนดสามารถกำหนดเวลาการใช้งานจริงจากข้อมูลเครื่องมือจริงที่ทางโปรแกรมเมอร์ CAM กำหนดไว้ในระหว่างขั้นตอนการเขียนโปรแกรมได้​

Source: MEGA Tech Magazine, Sep-Oct 2017

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching