THE BEST DIGITAL MANUFACTURING SOLUTION SEMINAR FOR THE KEY SUCCESS MOVE UP TO INDUSTRY 4.0​

Source: MEGA Tech Magazine, May-June 2018

ในปัจจุบันที่การแข่งขันด้านการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม มีสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างมาก ผู้ประกอบการที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและสามารถปรับตัวให้ทันตามความต้องการของลูกค้าและผู้ผลิตในระดับ Tier 1 จะเป็นผู้ที่สามารถชิงชัยและได้รับโอกาสที่เหนือกว่าอย่างชัดเจน

 

ด้วยเหตุนี้ ทาง Material Automation (Thailand) Co., Ltd. จึงให้ความสำคัญในการหาวิธีบริการจัดการสายการผลิตโดยอาศัยระบบซอฟท์แวร์เพื่อการเชื่อมต่อการผลิตทั้งในเครื่องจักรกล เครื่องมือวัด ไปจนถึงเครื่องมือต่างๆที่อยู่ในกระบวนการผลิตผ่านการควบคุมและเชื่อมต่อระบบในรูปแบบที่เรียกว่า Internet of thing ซึ่งนอกจากจะทำให้เครื่องจักรสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายการผลิตได้อย่างอัตโนมัติแล้ว ผลลัพธ์เพิ่มเติมที่ได้นั่นคือ ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงกว่า ลดเวลา downtime ลด process การผลิต นำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้นอย่างมากในระยะยาว และเนื้อหาสาระสำคัญอีกมากมายที่อยู่ภายในงานสัมมนาในหัวข้อ Digital Manufacturing Solution for Smart Connected Product Manufacturing (industry 4.0) ที่จัดขึ้นวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ  อมตะ สปริง คันทรี คลับ จ.ชลบุรี

 

นอกจากนี้ทาง PTC ผู้ให้บริการโซลูชั่นและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีระดับโลก ได้นำเสนอแพลตฟอร์มทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ThingWorx® โดยการแสดงภาพเสมือนจริง 3 มิติผ่านระบบ AR ซึ่งจะสามารถนำชิ้นงาน Drawing แต่ละชิ้นประกอบเข้าด้วยกันบนภาพเสมือนจริงได้ทันที นำไปสู่การทำ Simulation และ CAE เพื่อจำลองการผลิตหรือเพื่อการนำเสนอชิ้นงานต่อไป ทั้งนี้จะส่งต่อข้อมูลในรูปแบบของ สติกเกอร์ ที่จะทำให้ทั้งผู้ผลิต ซัพพลายเออร์  Dealerไปจนถึงลูกค้าสามารถดูชิ้นงานสำเร็จได้ตรงกันทุกฝ่ายซึ่งจะช่วยในการลดขั้นตอนการผลิต และลดการเกิดข้อผิดพลาดจากการส่งข้อมูลได้อย่างมาก ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างมากภายในงานครั้งนี้

 

 

At present, the rate of competition in industrial manufacturing for parts has increased dramatically. An entrepreneur with advanced technology and mobility which meets the customer needs and Tier-1 manufacturers is likely to win the competition and to achieve a remarkable opportunity in business.

 

Therefore, Material Automation (Thailand) Co., Ltd. emphasizes the importance of manufacturing management based on software for connectivity between machinery, measuring tools as well as other tools in the production line so that the control and the connectivity is accessible through the system called “Internet of Things”. Apart from the fact that machines can be connected to the manufacturing automatically, the added benefits are the higher production efficiency, the reduction of down-time as well as the reduction of processes involved in the production, resulting in higher profits in the long run. Other features were discussed in the seminar “Digital Manufacturing Solution for Smart Connected Product Manufacturing (Industry 4.0) on 29 March 2018 at Amata Spring Country Club, Chonburi Province.

 

Besides, the solution and technological platform provider PTC will showcase platforms in manufacturing technology ThingWorx® with 3D virtual display through AR so that each piece of drawing can be integrated to create a virtual image instantly. Simulation and CAE can be done to simulate the manufacturing process or the presentation. The data are usually transmitted in the form of stickers so that the product will look the same to the manufacturers, the suppliers and the dealers as well as the customers and that they can evaluate the product properly. This will reduce the manufacturing processes and the error due to the transmission of large data. It is a new dimension of manufacturing which gains a lot of attention during the event.

 “จากอุตสาหกรรม 3.0ไปสู่ 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะดังนั้นสัมมนานี้ก็สามารถตอบโจทย์ทางด้านเทรนการพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างน่าสนใจ และนำความรู้ที่ได้ไปพิจารณาและวิเคราะห์ว่าเพื่อปรับใช้ในโรงงานของเรา ถือเป็นงานสัมมนาที่มีประโยชน์อย่างมาก” ​

 

 “From Industry 3.0 to Industry 4.0, there are a lot of changes. This seminar could provide answers to us in terms of trends in the industrial development. Moreover, the knowledge from this seminar could be used for consideration and analysis to improve our factory. This is a very useful seminar.”

 

Mr. Dilok Vassapravenavach

Section Manager of AS/400 Application Section of Information System Department

Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching