บริษัท ทีบีทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด คือหนึ่งในบริษัท TOKYO BOEKI TECHNO-SYSTEM LTD. สำนักงานใหญ่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการตรวจวัด 3 มิติในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแพร่หลายที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า 60 ปีในประเทศญี่ปุ่น พร้อมการดูแลและให้บริการลูกค้าในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปีที่ผ่านมา คุณเอกชัย ศรีปัญญานุช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีบีทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ประกอบกับความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาขยายกิจการในประเทศไทยเมื่อ 10 ปีก่อน ทำให้บริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นได้จัดตั้ง บริษัท ทีบีทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด ขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี 2006 ซึ่งทีมงานของเราจำเป็นต้องได้รับการอบรมและเรียนรู้ทั้งทางด้านภาษาญี่ปุ่น วิธี เทคนิคการทำงาน และสั่งสมประสบการณ์ ณ บริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นทุกคน ซึ่งทำให้วิศวกรและพนักงานทุกคนของเราสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ ทุกคนจึงสามารถร่วมงานกับลูกค้าชาวญี่ปุ่นได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยสื่อกลางซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน มีแนวทางการทำงานทั้งการให้บริการ การติดตั้งเครื่องมือ วิธีการหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับลักษณะการทำงานของลูกค้า การสอบเทียบเครื่องมือ การวางระบบมีรูปแบบที่ชัดเจนตามมาตรฐานการทำงานของชาวญี่ปุ่น และความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลและให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดีเทียบเท่ากับบริษัทแม่ ดังนั้นปัจจุบันที่นี่จึงกลายเป็นศูนย์กลางการดูแลและให้บริการลูกค้าในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และออสเตรเลียและกำลังขยายไปยังประเทศอื่นๆตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหลักของภูมิภาคดังกล่าว” ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ TBTS ได้รับความไว้วางใจจากเหล่าลูกค้าในแวดวงอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง​

“With over 60 years of experience in Japan, TBTS is one of the measuring solution providers for the whole manufacturing process and wins loyalty from various leading Japanese companies.”​

TBTS (Thailand) Co. Ltd. is a subsidiary of TOKYO BOEKI TECHNO-SYSTEM LTD., the headquarters in Japan, which is one of the leaders in 3D measurements in automobile industries. With over 60 years of development in Japan, the company has been providing services to customers in Thailand for over 10 years. Mr Ekachai Sripanyanuch, Managing Director of TBTS (Thailand) says, “With vision and commitment to offer services to Japanese customers who expand their business in Thailand 10 years ago, the headquarters in Japan established TBTS (Thailand) in Thailand in 2006. Our team and every one of us were trained and had to learn not only Japanese language but also working methods, techniques and experience from the headquarters in Japan. All of our engineers and staff members can speak Japanese. Therefore, we can communicate with Japanese customers without any interpreter. That means we can reduce misunderstanding through miscommunication. We also have strategies for work so that we can offer services, make a proper installation of tools, and find the most appropriate tools to meet the working conditions of our customers. Moreover, we can calibrate tools and make a systematic plan to meet the working standards of Japanese customers with the same knowledge, expertise and services as good as the headquarters. Therefore, our company has become the center of services for customers in Southeast Asia and South Asia as well as Australia. We are also expanding to other regions in accordance to the growth of the future industries. Thailand is the center of the region.” Therefore, TBTS wins loyalty from a vast array of customers in the industries.

 

We develop and find the best working solution for customers

 

Apart from the outstanding services to customers in the industries, TBTS has been developing various products such as Horizontal Arm CMM with Manual as well as Automatic (CNC) systems and Portable CMM Arm under the name of VECTORON by KOSAKA Laboratory which has gained immense popularity. Mr. Ekachai adds, “With over 60 years of experience in measurement, we have earned loyalty from customers, especially customers in the automobile industries from Japan. This is partly because they use our services in Japan and partly because they have confidence in the quality of our products and the accuracy of our measurement as well as the level of service which reaches the same standard as in Japan. Moreover, we have products by our partners in order to expand our services to meet all the customer requirements, for example, Optical Camera Scan COMET system by Carl ZEISS and Leica Laser Tracker by Hexagon with Polyworks software to control the system so that the system can run in a semi-automatic manner or automatically as required by the customers through additional programming. Our team has knowledge and expertise in these technicalities and we can provide a full service to customers quickly. Besides, we have experience in specialized measurements to meet the demands of our customers such as measuring Gap-Level of automobile assembled parts in the manufacturing line through application and software to evaluate the manufacturing line. This is developed by Thai team and its potential is so high that the headquarters allow us to develop our own inline measuring system with a lot of details which has to solve the problems within 24 hours by ourselves.” This is an indication of our professionalism among Thai team with high potentials which earn confidence from the headquarters. Besides, TBTS has Japanese experts in Thailand who can offer service and advice to all our Japanese customers and this means absolute confidence in our service.

พัฒนาและหาโซลูชั่นการทำงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

 

นอกจากความโดดเด่นในการให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรม ทาง TBTS ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง อาทิ Horizontal Arm CMM ทั้งระบบ Manual ระบบ Automatic (CNC) และแบบ Portable CMM Arm ในชื่อ VECTORON จาก KOSAKA Laboratory ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย คุณเอกชัยได้กล่าวเสริมว่า “ด้วยประสบการณ์ในแวดวงการตรวจวัดมากว่า 60 ปีจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของค่ายญี่ปุ่นที่ได้รับความไว้วางใจ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานในประเทศญี่ปุ่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อีกส่วนหนึ่งเกิดจากความมั่นใจในคุณภาพสินค้า ความแม่นยำในการตรวจวัดและการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ญี่ปุ่นต้องการ นอกจากนี้เรายังมีผลิตภัณฑ์จากแบรนด์พันธมิตรของเราเพื่อขยายการให้บริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าอาทิเช่น Optical Camera Scan COMET system จาก Carl ZEISS และ Leica Laser Tracker จาก Hexagon   ร่วมกับการนำซอฟท์แวร์ Polyworks มาใช้ในการควบคุมการทำงานของระบบเพื่อให้สามารถทำให้เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ หรืออัตโนมัติตามที่ลูกค้าต้องการได้ด้วยการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งทีมงานของเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเป็นอย่างดี ทำให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างเต็มที่และรวดเร็ว และเรายังมีประสบการณ์ในการตรวจวัดเฉพาะทางที่ทำเป็นพิเศษขึ้นมาเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า เช่นการตรวจวัดช่องว่าง Gap-Level ของการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ในสายการผลิต จากการประยุกต์และพัฒนาซอฟท์แวร์ตรวจสอบการผลิตขึ้นเองโดยทีมงานคนไทย ซึ่งมีศักยภาพสูงจนได้รับความไว้วางใจจากทางสำนักงานใหญ่ที่อนุญาตให้เราสามารถพัฒนาระบบการตรวจวัด Inline ที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก และต้องสามารถแก้ไขปัญหาต่างได้อย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมงได้ด้วยตัวเอง” ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของทีมงานคนไทยที่มีศักยภาพอย่างมากจนได้รับความไว้วางใจจากทางสำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ทาง TBTS ยังมีผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นที่พร้อมให้การบริการและคำปรึกษามาประจำที่ประเทศไทย เพื่อให้การดูแลและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าชาวญี่ปุ่นทุกคน

ก้าวให้ทันโลกอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

 

คุณเอกชัยได้กลัวทิ้งท้ายถึงวิสัยทัศน์ที่มีต่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตว่า “ณ วันนี้เครื่องมือวัดในปัจจุบันไม่ใช่ทำหน้าที่เพียงเพื่อตรวจสอบคุณภาพให้กับชิ้นงานเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่คือการรวบรวมข้อมูลการผลิตทั้งกระบวนการในรูปแบบของจุดคลาวด์เพื่อการวัดวิเคราะห์ประมวลผลด้านอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากไม่ใช่เฉพาะด้าน QA QC เท่านั้น ซึ่งข้อมูลการผลิตเหล่านี้จะเป็นจุดสำคัญที่อาจจะทำให้คุณค้นพบจุดบกพร่องในกระบวนการผลิต นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบต่างๆ หรือการหาสภาวการณ์ใช้ทำงานที่เหมาะสมของอุปกรณ์ และความเข้าใจถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนั้นจะเปลี่ยนกลับมาเป็นความรู้ (Knowhow) ให้กับบุคลากรทางด้านการผลิตมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถตีเป็นมูลค่าการประหยัดต้นทุนได้อย่างมหาศาลโดยอาจไม่คาดคิดมาก่อน ดังนั้นในอนาคตระบบการตรวจวัดจะเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญอย่างมากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการผลิตชิ้นงาน ซึ่งการก้าวให้ทันการพัฒนาเทคโนโลยีอาจช่วยให้คุณสามารถผลิตชิ้นงานให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุดก็เป็นได้”

We stay up-to-date with the future industries

 

Regarding the vision towards the future industries, Mr.Ekachai concludes, “At the moment, the measuring tools not only measure the quality of the workpiece but also collect data from the whole manufacturing line in the format of point cloud in order to measure and analyze other processes.  This is useful not only for QA and QC because these manufacturing data will provide us with insights into any error in the manufacturing process, resulting in modifications and adjustments to increase the productivity and to find the optimal condition for the tools. Moreover, the data help us understand the problem and the knowledge we gain from analyzing these data will become knowhow for the manufacturing personnel. This is worth a fortune and it can reduce the cost in an unexpected manner. Therefore, the measuring system in the future will play a significant role in the manufacturing process at the same level as the workpiece. By staying up-to-date with the technology, you can manufacture your workpiece with efficient output in a cost-effective manner and it is worth the expense.”

Mr. Ekachai Sripanyanuch
Managing Director 
TBTS (Thailand)​

TBTS Working with Expertise and Longer Experience​​

​“ด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปีในประเทศญี่ปุ่น ทำให้ TBTS เป็นหนึ่งในผู้นำการสร้างโซลูชั่นเพื่อการตรวจวัดกระบวนการผลิตครบวงจรที่ได้รับความเชื่อถือจากบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำอย่างมากมาย”​

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching