​โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ เสริมเทคนิค วิธีการเขียนโปรแกรม CNC ระบบฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิตและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับผู้ใช้งานได้พัฒนาศักยภาพการผลิตต่อไป โดยแบ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นกลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารและทำความเข้าใจกับเครื่องจักรและวิธีการใช้งานโดยตรงผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวันที่พร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดทั้ง 4 วันของการจัดงาน

On 15-18 August 2017 at Technical Center, Takisawa Tech Asia Co.,Ltd. organized a workshop series on theory and practice of CNC machines of TAKISAWA brand to provide

in-depth knowledge for distributors and machine buyers.​

The main objective was to enhance the capability and techniques of CNC functional programming in order to increase manufacturing effectiveness and create new knowledge for users for further improvement of manufacturing potential. Participants were divided into sub-groups to be able to directly communicate with experts from Taiwan for consultation and to gain more understanding of the machines and their application through the 4-day workshop.​

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ เสริมเทคนิควิธีการเขียนโปรแกรมCNC ระบบฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิตและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับผู้ใช้งานได้พัฒนาศักยภาพการผลิตต่อไปโดยแบ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นกลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารและทำความเข้าใจกับเครื่องจักรและวิธีการใช้งานโดยตรงผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวันที่พร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดทั้ง 4 วันของการจัดงาน

Takisawa Tech Asia Co.,Ltd. organizes workshop​

​เมื่อวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 ณ Technical Center บริษัท ทากิซาวา เทค เอเชีย จำกัด ได้จัดฝึกอบรมในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แบบเจาะลึกทางด้านเครื่องจักร CNC ภายใต้แบรนด์ TAKISAWA กับผู้แทนจำหน่าย และลูกค้าที่ซื้อเครื่องจักร​

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching